buitenplaatsen

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelbuitenplaatsen
DefinitieBuitenplaatsen zijn in oorsprong aanzienlijke buitenverblijven met omringende parkaanleg en bijgebouwen, aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. De buitenplaats was goed bereikbaar via water of weg. Vanaf de negentiende eeuw zijn veel buitenplaatsen permanent bewoond. Tegenwoordig ook in gebruik als kantoor, restaurant of museum.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:8537e5ae-f956-443d-b2da-568f86c57674

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2023 om 08:31.