Begrip/92fa4a53-82fc-452e-b6e6-1aa66699bfb7: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

20 jun 2023

8 mrt 2021

  • huidigvorige 14:088 mrt 2021 14:08WikiSysop overleg bijdragen 759 bytes +759 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=stabiele isotopen |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=Isotopen zijn atomen van een zelfde chemisch e...'