cultuurhistorie

Eigenschappen

VoorkeurslabelcultuurhistorieCultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, bouwhistorie, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. In Nederland worden de beleidsmatige belangen van de cultuurhistorie behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De resultaten van cultuurhistorische inventarisaties worden vastgelegd op een cultuurhistorische waardenkaart.", "In Nederland wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen cultuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Mentaliteitsgeschiedenis komt in de cultuurhistorie doorgaans slechts aan de orde wanneer de relatie tot de ruimtelijke karakteristieken het onderwerp is. We zouden kunnen zeggen dat de cultuurhistorie een ruimtelijke wetenschap is, terwijl de cultuurgeschiedenis nadrukkelijk een historische wetenschap is.")
DefinitieCultuurhistorieCultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, bouwhistorie, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. In Nederland worden de beleidsmatige belangen van de cultuurhistorie behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De resultaten van cultuurhistorische inventarisaties worden vastgelegd op een cultuurhistorische waardenkaart.",

"In Nederland wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen cultuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Mentaliteitsgeschiedenis komt in de cultuurhistorie doorgaans slechts aan de orde wanneer de relatie tot de ruimtelijke karakteristieken het onderwerp is. We zouden kunnen zeggen dat de cultuurhistorie een ruimtelijke wetenschap is, terwijl de cultuurgeschiedenis nadrukkelijk een historische wetenschap is.") is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, bouwhistorie, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. In Nederland worden de beleidsmatige belangen van de cultuurhistorieCultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, bouwhistorie, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. In Nederland worden de beleidsmatige belangen van de cultuurhistorie behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De resultaten van cultuurhistorische inventarisaties worden vastgelegd op een cultuurhistorische waardenkaart.", "In Nederland wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen cultuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Mentaliteitsgeschiedenis komt in de cultuurhistorie doorgaans slechts aan de orde wanneer de relatie tot de ruimtelijke karakteristieken het onderwerp is. We zouden kunnen zeggen dat de cultuurhistorie een ruimtelijke wetenschap is, terwijl de cultuurgeschiedenis nadrukkelijk een historische wetenschap is.") behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen.. De resultaten van cultuurhistorische inventarisaties worden vastgelegd op een cultuurhistorische waardenkaart.", "In Nederland wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen cultuurgeschiedenis en cultuurhistorieCultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, bouwhistorie, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. In Nederland worden de beleidsmatige belangen van de cultuurhistorie behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De resultaten van cultuurhistorische inventarisaties worden vastgelegd op een cultuurhistorische waardenkaart.", "In Nederland wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen cultuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Mentaliteitsgeschiedenis komt in de cultuurhistorie doorgaans slechts aan de orde wanneer de relatie tot de ruimtelijke karakteristieken het onderwerp is. We zouden kunnen zeggen dat de cultuurhistorie een ruimtelijke wetenschap is, terwijl de cultuurgeschiedenis nadrukkelijk een historische wetenschap is."). Mentaliteitsgeschiedenis komt in de cultuurhistorieCultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, bouwhistorie, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. In Nederland worden de beleidsmatige belangen van de cultuurhistorie behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De resultaten van cultuurhistorische inventarisaties worden vastgelegd op een cultuurhistorische waardenkaart.", "In Nederland wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen cultuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Mentaliteitsgeschiedenis komt in de cultuurhistorie doorgaans slechts aan de orde wanneer de relatie tot de ruimtelijke karakteristieken het onderwerp is. We zouden kunnen zeggen dat de cultuurhistorie een ruimtelijke wetenschap is, terwijl de cultuurgeschiedenis nadrukkelijk een historische wetenschap is.") doorgaans slechts aan de orde wanneer de relatie tot de ruimtelijke karakteristieken het onderwerp is. We zouden kunnen zeggen dat de cultuurhistorieCultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, bouwhistorie, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. In Nederland worden de beleidsmatige belangen van de cultuurhistorie behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De resultaten van cultuurhistorische inventarisaties worden vastgelegd op een cultuurhistorische waardenkaart.",

"In Nederland wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen cultuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Mentaliteitsgeschiedenis komt in de cultuurhistorie doorgaans slechts aan de orde wanneer de relatie tot de ruimtelijke karakteristieken het onderwerp is. We zouden kunnen zeggen dat de cultuurhistorie een ruimtelijke wetenschap is, terwijl de cultuurgeschiedenis nadrukkelijk een historische wetenschap is.")
een ruimtelijke wetenschap is, terwijl de cultuurgeschiedenis nadrukkelijk een historische wetenschap is.")
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:9b90acfc-fd6c-4460-b64d-496d0cf72922

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 16:40.