Begrip/9ede593d-c7b6-473c-a45a-4f3460f15abb: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:07WikiSysop overleg bijdragen 544 bytes +544 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=Noord-Brabantse steen |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=Noord-Brabantse stenen zijn bakstenen verv...'