Begrip/b377205c-0358-4ed3-8697-007feff54f60: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:06WikiSysop overleg bijdragen 246 bytes +246 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=kooldioxideblusser |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=NULL |Toelichting op definitie= |Bron=https:/...'