Begrip/bc36f134-c926-4701-9595-461ec5b25552: verschil tussen versies

(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=technieken |Semantictitle=technieken |Toelichting op definitie=Een techniek is een werkwijze die men volgt bij het u...')
 
Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Begrip
 
|Elementtype=Begrip
 
|Voorkeurslabel=technieken
 
|Voorkeurslabel=technieken
|Semantictitle=technieken
+
|Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2
|Toelichting op definitie=Een techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.,Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)
+
|Definitie=c("Een techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)"
|Synoniem=techniek
+
)
|Definitie=Een techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.
+
|Toelichting op definitie=
 
|Bron=https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:bc36f134-c926-4701-9595-461ec5b25552
 
|Bron=https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:bc36f134-c926-4701-9595-461ec5b25552
 
}}
 
}}

Versie van 8 mrt 2021 om 15:05

Eigenschappen

VoorkeurslabeltechniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)" )
Definitiec("Een techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaatEen concreet product of dienst waarvan helder is als het gereed is. Een resul taat is altijd concreet aanwijsbaar (zelfstandig naamwoord). Voorbeelden zijn: wet, vergunning, regeling, opgeleverd systeem, een twintigtal interviews.", "Een concreet product of dienst waarvan helder is als het gereed is. Een resultaat is altijd concreet aanwijsbaar (zelfstandig naamwoord). Voorbeelden zijn: wet, vergunning, regeling, opgeleverd systeem, een twintigtal interviews.") te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialenEen materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof, grondstof of ingrediënt die bestemd is om verwerkt te worden tot het maken van objecten. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) of objecten. (AAT-Ned)" )
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:bc36f134-c926-4701-9595-461ec5b25552