Begrip/c512e885-cc55-45dc-979f-a57263000ff1: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:07WikiSysop overleg bijdragen 794 bytes +794 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=Portlandsteen |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=Portland: kalksteen welke gewonnen wordt in Dorset...'