Begrip/d39fdd23-2fca-43cd-8423-64203a76ab01: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:07WikiSysop overleg bijdragen 455 bytes +455 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=metamorfgesteente |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=metamorfe natuursteen: natuursteen gevormd doo...'