dendrochronologie

Eigenschappen

VoorkeurslabeldendrochronologieDendrochronologie of jaarring(en)onderzoek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen. (Wikipedia)
DefinitieDendrochronologieDendrochronologie of jaarring(en)onderzoek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen. (Wikipedia) of jaarring(en)onderzoek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondstenOverblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument. (Erfgoedwet) aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen. (Wikipedia)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:dded0c2e-1d6b-4daf-b249-c9559e4896e7
Toelichting op definitieJaarringonderzoek van houtmonsters. Aan de hand daarvan is het soms mogelijk om tot een precieze en betrouwbare datering van het object te komen. De jaarringenDe jaarring is de laag hout die elk jaar wordt gevormd bij de groei van een boomstam. Door meting van de diktes in een reeks jaarringen kan men houten voorwerpen dateren. (Conservation Dictionary) van de monstersEen monster is een stukje van een voorwerp dat eraf is genomen voor onderzoek, analyse of voor het archief. Men moet erop letten dat het monster representatief is voor het materiaal dat men wil onderzoeken. (Conservation Dictionary) worden nauwkeurig gemeten en vergeleken met reeksen van gemiddelde en reeds gedateerde waardenDe waarde van een object wordt bepaald door de waarde die een individu of de maatschappij toekent aan een voorwerp in verhouding tot andere voorwerpen., de z.g. standaardcurven. Op de plaatsenConcentratie van bebouwing. waar de waardenDe waarde van een object wordt bepaald door de waarde die een individu of de maatschappij toekent aan een voorwerp in verhouding tot andere voorwerpen. van een monster maximale overeenkomst met de standaardcurve hebben, kan een datering volgen. Deze datering is het jaar waarin de boom gekapt werd. In controleerbare gevallen bleek 96 van het gekapte hout binnenHet binnenmilieu is wat men binnen in een gebouw ervaart. twee jaar te zijn verwerkt. (Haslinghuis)

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:08.