Begrip/ef5488b0-7f36-4f36-86ac-3eccb22502f6: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:08WikiSysop overleg bijdragen 391 bytes +391 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=bouwvoor |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=De bovenste, veel bewerkte en vaak met humeus materiaal...'