tufsteen

Eigenschappen

Voorkeurslabeltufsteentufsteen: sedimentaire natuursteen samengesteld uit verharde vulkanische as (puimsteen) met grofkorrelige gesteentefragmenten (o.m. basalt en leisteen).
Definitietufsteentufsteen: sedimentaire natuursteen samengesteld uit verharde vulkanische as (puimsteen) met grofkorrelige gesteentefragmenten (o.m. basalt en leisteen).: sedimentaire natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen. samengesteld uit verharde vulkanische as (puimsteenPuimsteen is een poreus vulkanisch gesteente dat als polijststeen wordt gebruikt.) met grofkorrelige gesteentefragmenten (o.m. basalt en leisteenLeisteen is een grijszwart sedimentgesteente die gemakkelijk splijt, waarbij dunne plakken worden gevormd. In Europa in de 16e en 17e eeuw is het ook gebruikt als drager voor olieverfschilderijen, met name in Italië.).
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:fe46430e-3e7a-4e9d-9be4-c76ee19bf2d5

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:07.