Certificering van digitale duurzaamheid - voorbereiden van een audit: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 24 jan 2023 08:30RCEbot overleg bijdragen 4.026 bytes +4.026 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Certificering van digitale duurzaamheid - voorbereiden van een audit |Artikelsoort=Behoud en beh...'