Amsterdam - Stadionplein 18 - Olympisch Stadion

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 15 mei 2024 om 03:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

(451647) monumentenregisterComplexnummer: 451647

Introductie

Het complex Olympisch Stadion bestaat uit 6 samenstellende rijksmonumenten, waarvan het eigenlijke stadion (rm 451749) en de beeldbepalende Marathontoren (rm 451750) het hart vormen. Het complex is gebouwd voor de 9de Olympische spelen, die in 1928 in Nederland zijn gehouden.

Het complex houdt verband met de Canon van Nederland - Venster 50, Het Oranjegevoel.
De hele bakstenen gebogen gevel van het stadion is centraal zichtbaar op de foto.
Afb. 1. Overzicht van het Olympisch Stadion, juni 2005. Foto door Sergé Technau, Beeldbank RCE
Zwart-witfoto van een groepje enthousiaste supporters op het voetbalveld, zwaaiend met een grote Nederlandse vlag.
Afb. 2. Ajax tegen Feyenoord 1-1 in het Olympisch Stadion in Amsterdam: supporters Feyenoord met vlag maken vreugdedans. 19 april 1965, foto Joost Evers / Anefo, CC0, Nationaal Archief

Kenmerken

  • Datering: 1926-'28 eerste bouwfase, 1936-'37 uitbreiding
  • Bouwstijl: Zakelijk expressionisme
  • Architect: Jan Wils
  • Rijksmonument sinds: 17 januari 1995

Aanleiding door de bescherming

Op 6 september 1991 verzoekt de de N.V. Het Nederlandse Sportpark "Olympisch Stadion" de toenmalige minister het complex aan te wijzen als rijksmonument. De N.V. draagt hiervoor als reden onder meer aan de dreigende sloop, maar wijst ook op het architectuurhistorisch belang en het belang in internationaal perspectief.

Kennis over dit complex

Kennis in monumentenregister

Kennis over dit monument is momenteel (ook) nog terug te vinden in het monumentenregister: rijksmonumentencomplex 451647.

Vooralsnog is in het rijksmonumentenregister de nodige kennis over dit complex vermeld. Daarnaast zijn in de bibliotheek van de RCE meer dan 20 boeken te vinden over het Stadion en een veelvoud daarvan over de architect Jan Wils. Online, onder andere op de website van het Olympisch Stadion zelf, is een item gewijd aan de geschiedenis, en is tevens kennis bijeengebracht zowel over het Stadion als over de Spelen van 1928.

Canon van Nederland, venster 50: Het Oranjegevoel

De Olympische spelen zijn voor velen een hoogtepunt van sportbeoefening. Een Olympische medaille is voor de meeste sporters het hoogst haalbare. Iedere Olympische spelen, zomer- en winterspelen, bieden vermaak aan miljoenen sportliefhebbers, graag op de tribunes - en als dat niet kan: achter de tv of radio.

Omdat de Olympische spelen een competitie van landen is, is ons oranjegevoel hier natuurlijk ook onderdeel van. Zeer veel sporters hebben hieraan met hun prestaties op de Spelen bijgedragen.

Het rijksmonument Olympisch Stadion is hiervan het symbool. Het is daarom ook zo mooi dat de namen van álle Olympische medaillewinnaars worden uitgehakt in de ‘wall of fame’ in dit stadion.

In 1928 organiseerde Nederland de Olympische Spelen in Amsterdam. Architect Jan Wils ontwierp het stadion. Hij ontving hiervoor een olympische gouden medaille. De Nederlandse sporters wonnen 6 gouden medailles, 9 zilveren en 4 bronzen.

Deze spelen waren in meerdere opzichten bijzonder. Zo deden voor het eerst vrouwelijke sporters mee (zwemster Marie Braun en de vrouwen turnploeg wonnen goud voor Nederland) en de traditie van het ontsteken van het Olympisch vuur werd hier begonnen. Om het evenement in goede banen te leiden werd een speciaal parkeerbord ontworpen. Dit P-bord is daarna algemeen en internationaal ingevoerd.

Na de Olympische spelen is in het stadion nog talloze malen gestreden op (inter)nationale sportevenementen. Ook huisvestte het tal van andere evenementen, optredens en herdenkingen.


Bronnen en verwijzingen

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mei 2024 om 03:02.