Duurzaamheidsbeleid voor digitale objecten - aandachtsgebieden: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jan 2023

  • huidigvorige 08:2824 jan 2023 08:28RCEbot overleg bijdragen 2.177 bytes +2.177 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Duurzaamheidsbeleid voor digitale objecten - aandachtsgebieden |Artikelsoort=Behoud en beheer |O...'