Eigenschap:Aardkundig fenomeen (primair)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
aanwasvlakte, abrasievlakte, actief stuifzand, actief wad / slik, actieve getijsedimentatie, actieve kwelder / schor, beekdal, binnendelta, bodem, breuktrap, bron, crevassegeul, crevasserug, daluitspoelingswaaier, dekzandkopje, dekzandplateau, dekzandrug, doline, doodijsgat, doorbraakgeul, doorbraakwaaier (overslag), droogdal, duinreliëf, getijkreek, getijmonding, getij-oeverwal, getijvlakte, gordeldekzandrug, groeve, haakwal, hoogveenrest, ijssmeltwaterdal, kamduin, keileemrug, klif, kolk / wiel, kreekrug, kronkelwaardreliëf, kustwal, kwelderwal, landduin, meanderruggen en -geulen, oeverwal, paraboolduin, pingoruïne, plaggendek, restgeul, rivierduin, rivierkom, schiervlakterest-plateau, smeltwaterheuvel (kame), smeltwaterrug, smeltwaterterras (kame), sneeuwsmeltwaterdal, strandvlakte, strandwal, strandwalcomplex, stroomrug, stuifdijk, stuifzandduin, stuifzandfort, stuifzandreliëf, stuwwal, terp of hoogwatervluchtplaats, terrasvlakte, uitblazingskom, veenrest, veenrestvlakte, veenrivier, ven, wijstzone
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Listbox
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Selecteer
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
abrasievlakte  +, keileemrug  +
B
beekdal  +
beekdal  +, sneeuwsmeltwaterdal  +
D
dekzandkopje  +
dekzandkopje  +
dekzandkopje  +
dekzandrug  +
dekzandrug  +
dekzandrug  +
dekzandrug  +, paraboolduin  +
sneeuwsmeltwaterdal  +
sneeuwsmeltwaterdal  +
droogdal  +, sneeuwsmeltwaterdal  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "abrasievlakte", "beekdal", "daluitspoelingswaaier", "gordeldekzandrug", "kronkelwaardreliëf", "landduin", "oeverwal", "paraboolduin", "pingoruïne", "plaggendek", "rivierduin", "sneeuwsmeltwaterdal", "strandwalcomplex", "stuifzandduin", "stuifzandfort", "stuwwal", "veenrivier", "aanwasvlakte", "actief stuifzand", "actief wad / slik", "actieve getijsedimentatie", "actieve kwelder / schor", "binnendelta", "bodem", "breuktrap", "bron", "crevassegeul", "crevasserug", "dekzandkopje", "dekzandplateau", "dekzandrug", "doline", "doodijsgat", "doorbraakgeul", "doorbraakwaaier (overslag)", "droogdal", "duinreliëf", "getijkreek", "getijmonding", "getij-oeverwal", "getijvlakte", "groeve", "haakwal", "hoogveenrest", "ijssmeltwaterdal", "kamduin", "keileemrug", "klif", "kolk / wiel", "kreekrug", "kustwal", "kwelderwal", "meanderruggen en -geulen", "restgeul", "rivierkom", "schiervlakterest-plateau", "smeltwaterheuvel (kame)", "smeltwaterrug", "smeltwaterterras (kame)", "strandvlakte", "strandwal", "stroomrug", "stuifdijk", "stuifzandreliëf", "terp of hoogwatervluchtplaats", "terrasvlakte", "uitblazingskom", "veenrest", "veenrestvlakte", "ven", "wijstzone", "fossiel bos", "potklei", "sandr (spoelzandwaaier)", "actieve veenvorming", "duinmeer", "nol", "veenmeer", "zee-erosiegeul" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 mei 2023 om 19:55.