Eigenschap:Bron text

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
D
Annet Meffert en Ruus Schook, G.N. Itz Stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867, Delft 1985  +
E
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (15 februari 2018) [[Bestand:Besluit en besluitmotivering 532277 Evoluon.pdf]]  +
G
[[Bestand:Advies verplaatsing monumentnummer 22917.pdf]] Advies m.b.t. de verplaatsing van de molen (RCE, 2007)  +
H
[[Media: Stukken_rijksmonument_532539.pdf |Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit rijksmonument 532539.pdf |Ontwerpbesluit tot aanwijzing rijksmonument]] (pdf)  +
[[Media: Staatscourant 4-9-2023 ontwerpbesluit Haaksbergen 532539.pdf |Bekendmaking Staatscourant]] (pdf)  +
Advies m.b.t. de verplaatsing van de vliegtuigloods (RCE, 1998) [[Bestand:Advies verplaatsing monumentnummer 480818.pdf]]  +
Tekeningenarchief RCE: tekeningen m.b.t. verplaatsing vliegtuigloods (op te vragen bij de RCE Bibliotheek)  +
Besluit gedeeltelijke afvoering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het gedeeltelijk afvoeren van dit rijksmonument (14 oktober 2022) [[Bestand:Besluit en besluitmotivering 480818.pdf]]  +
Van dit rijksmonument zijn geen besluit en besluitmotivering beschikbaar. Sommige zijn op basis van lijsten aangewezen, waarbij er geen individuele besluiten en besluitmotiveringen zijn opgesteld.  +
L
J. Drentje, ‘Thorbecke Revisited. De rol van het doctrinaire liberalisme in de Nederlandse politiek’ in: BGMN – Low Countries Historical Review 126 (2011) nr. 4 , pp. 3-28  +
[[Bestand:Besluit en besluitmotivering 24676.pdf]] Besluit bijbescherming: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument (19 juli 2018)  +
Foto’s van het tuinhuisje  +
Tacozijl – De Joodse begraafplaats  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (11 juni 1977) [[Bestand:Besluit aanwijzen 25772 01061977.pdf ]]  +
Besluit en motivering bijbescherming: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (20 september 2022) [[Bestand:Besluit bijbeschermen 25772.pdf]]  +
N
[[Media: Ontwerpbesluit_467708.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument]] (pdf)  +
[[Media: Staatscourant_4-9-2023_kennisgeving_ontwerpbesluit_De_Mearmin.pdf|Bekendmaking Staatscourant]] (pdf)  +
[[Media: Onderliggende_stukken_ontwerpbesluit_467708.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
O
[[Media:Stukken_ontwerpbesluit_Kerkewal_11_Gorredijk.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpgebesluit]] (pdf)  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2023 om 14:30.