Eigenschap:Bron text

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 67 pages using this property.
A
[[:Bestand:ORA-019 AlmMumm Almen-Mummies.pdf|Quicksan mummies]] (pdf)  +
[[:Bestand:ORA-018 AlmMumm Almen-Crypte.pdf|Quickscan crypte]] (pdf)  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUIT_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Endry van Velzen, 'De restauratie van het burgerweeshuis', in: Archis - tijdschrift voor architectuur, stedebouw en beeldende kunst; nr. 5 (1991), pp 2-3.  +
Burgerweeshuis - een labyrint in Amsterdam  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUITMOTIVERING_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (15 oktober 1997) [[Bestand:Besluit_aanwijzing_508536.pdf]]  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (28 maart 2017) [[Bestand:Besluit_Apeldoorn_ijkbasis.pdf]]  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen, (28 mei 2014) [[Bestand: 830archiefaanwijzing_en_motivering_532050_28052014_it3_0001.pdf]]  +
B
Mail privé persoon over de eerdere geschiedenis, ontvangen door Infodesk RCE op 29-11-2022  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (30 september 2022) [[Bestand:Beverwijk_besluit_bijbeschermen_2022.pdf]]  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (14 april 2000) [[Bestand:Beverwijk_besluit_aanwijzen_2000.pdf]]  +
D
Geschiedenis van de klompen  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument (21 januari 2021) [[Bestand:Besluit_bijbeschermen_531057.doc.pdf]]  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (8 april 2011) [[Bestand:034archiefaanwijzing_531057_02062010_it3_0001.pdf]]  +
Geschiedenis van Joods Deventer  +
overzicht van afbeeldingen van Klooster 21 te Deventer  +
meer achtergrond over dit pand op website van De Boterbeurs  +
Alfred Tusschenbroek, Boterbeurs – verleden, maar vooral toekomst, in: Dordrecht Monumenteel, nr. 70, januari 2019.  +
Annet Meffert en Ruus Schook, G.N. Itz Stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867, Delft 1985  +
E
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (15 februari 2018) [[Bestand:Besluit en besluitmotivering 532277 Evoluon.pdf]]  +
G
[[Bestand:Advies verplaatsing monumentnummer 22917.pdf]] Advies m.b.t. de verplaatsing van de molen (RCE, 2007)  +
H
[[Media: Stukken_rijksmonument_532539.pdf |Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit rijksmonument 532539.pdf |Ontwerpbesluit tot aanwijzing rijksmonument]] (pdf)  +
[[Media: Staatscourant 4-9-2023 ontwerpbesluit Haaksbergen 532539.pdf |Bekendmaking Staatscourant]] (pdf)  +
Advies m.b.t. de verplaatsing van de vliegtuigloods (RCE, 1998) [[Bestand:Advies verplaatsing monumentnummer 480818.pdf]]  +
Tekeningenarchief RCE: tekeningen m.b.t. verplaatsing vliegtuigloods (op te vragen bij de RCE Bibliotheek)  +
Besluit gedeeltelijke afvoering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het gedeeltelijk afvoeren van dit rijksmonument (14 oktober 2022) [[Bestand:Besluit en besluitmotivering 480818.pdf]]  +
Van dit rijksmonument zijn geen besluit en besluitmotivering beschikbaar. Sommige zijn op basis van lijsten aangewezen, waarbij er geen individuele besluiten en besluitmotiveringen zijn opgesteld.  +
L
J. Drentje, ‘Thorbecke Revisited. De rol van het doctrinaire liberalisme in de Nederlandse politiek’ in: BGMN – Low Countries Historical Review 126 (2011) nr. 4 , pp. 3-28  +
[[Bestand:Besluit en besluitmotivering 24676.pdf]] Besluit bijbescherming: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument (19 juli 2018)  +
Foto’s van het tuinhuisje  +
Tacozijl – De Joodse begraafplaats  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (11 juni 1977) [[Bestand:Besluit aanwijzen 25772 01061977.pdf ]]  +
Besluit en motivering bijbescherming: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (20 september 2022) [[Bestand:Besluit bijbeschermen 25772.pdf]]  +
N
[[Media: Ontwerpbesluit_467708.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument]] (pdf)  +
[[Media: Staatscourant_4-9-2023_kennisgeving_ontwerpbesluit_De_Mearmin.pdf|Bekendmaking Staatscourant]] (pdf)  +
[[Media: Onderliggende_stukken_ontwerpbesluit_467708.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
O
[[Media:Stukken_ontwerpbesluit_Kerkewal_11_Gorredijk.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpgebesluit]] (pdf)  +
[[Media:Staatscourant_ontwerpgebesluit_Kerkewal_11_Gorredijk.pdf|Bekendmaking Staatscourant]] (pdf)  +
[[Media:Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument 31849.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument]] (pdf)  +
R
Van dit rijksmonument is geen besluitmotivering beschikbaar. Sommige zijn op basis van lijsten aangewezen, waarbij er geen individuele besluiten en besluitmotiveringen zijn opgesteld.  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (2 april 2002) [[Bestand:Besluit Rotterdam Pieter de Hoochstraat 524329.pdf]]  +
U
Besluit complex: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van het complex waar dit rijksmonument onder valt (20 december 2000) [[Bestand:078archiefaanwijzing_21301_20122000_it3.pdf]]  +
Redmer Alma, Sabine Broekhoven, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Ronald Stenvert, Monumenten in Nederland. Groningen, Zwolle 1998  +
Mail privépersoon over functioneren hofje, ontvangen door de RCE Infodesk op 1-9-2022  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (22 mei 2001) [[Bestand:Besluit_aanwijzing_514293_30012001.pdf]]  +
Gemeentelijke Monumentencommissie Utrecht, Hofjes in Utrecht: een inventarisatie van 19de en begin 20ste eeuwse hofjes in Utrecht, Utrecht 1980  +
Van dit rijksmonument is geen besluitmotivering beschikbaar. Sommige zijn op basis van lijsten aangewezen, waarbij er geen individuele besluiten en besluitmotiveringen zijn opgesteld.  +
V
Lanzing, J.J. & W. Vos, Archeologisch bureauonderzoek Valkenburg ZH – Centrum, Archeologisch Adviesbureau Lanzing / Vos Archeo, Oosterbeek 2018  +
Hingh, A. de & W. Vos, Romeinen in Valkenburg (ZH). De opgravingsgeschiedenis en het archeologisch onderzoek van Praetorium Agrippinae, Leiden 2005  +
Polak, M., S. Bödecker, L. Berger, M. Zandstra & T. Leene, Frontiers of the Roman Empire - The Lower German Limes. Nomination file for inscription on the UNESCO World Heritage List, Den Haag 2019  +
Besluit en motivering bijbescherming: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (21 januari 2021) [[Bestand:Besluit bijbeschermen en motivering 46140.pdf]]  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (9 november 2001) [[Bestand:Besluit aanwijzing 524086.pdf]]  +
W
[[Media:20230420 Ontwerpbesluit en brief gemeente 1372.pdf|Ontwerpbesluit en brief gemeente 1372]] (pdf)  +
[[Media:Aanvraagformulier monumentenvergunning 45240.pdf|Aanvraagformulier monumentenvergunning]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-13_V1_31-03-2023.pdf|Overzichtstekening / uitvoering fundering]] (pdf)  +
[[Media:20230717 Besluit en begeleidende brief gemeente 1372.pdf|Besluit en begeleidende brief gemeente 1372]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-02_V2_12-04-2023.pdf|Situatie Gewijzigde toestand]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-12_V1_31-03-2023.pdf|Fundering detail]] (pdf)  +
Weidum – Familiebegraafplaats der Buma's  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (17 oktober 2000) [[Bestand:Besluit_aanwijzing_516359.pdf]]  +
Wezep – Particuliere begraafplaats landgoed IJsselvliedt  +
J.G. Kampman, Te-recht in Winschoten, Winschoten 1988  +
Z
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (18 mei 2000) [[Bestand:Besluit_Zwijndrecht_514921.pdf]]  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2023 om 14:30.