Eigenschap:Bron text

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
A
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Beurden, A.F. van, 'Blijenbeek bij Afferden (L.)', in: Limburg's Jaarboek, 19(1913), 217-229.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 105-109.  +
Viersen, André, 'Kasteel Bleyenbeek', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting II (1988-1992), (1990) nr. 3, 153-167.  +
Het betreft het fragment "Het afbreken van eene oude en het weder opbouwen, in deszelfs plaats, van eene nieuwe BOEREN HUIZINGE en SCHURE, met bijlevering van de daartoe benoodigde Materialen, op de Zathe bij Taeke Sjaukes Dijkstra in gebruik, onder Akkrum, en zulks volgens Bestek en Teekening, mitsgaders op Conditien , welke daarvan by gemelden Herbergier ter lezing en inzage liggen."  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 66-85.  +
Rechteren Limpurg, M.W.A. graaf van, Historisch rapport Huis Almelo, Kloosterhaar 2017.  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 86-93.  +
Holtman, Hans, 'De Bellinckhof, een buitenplaats beleeft zijn tweede jeugd', in: Historische Kring Almelo, 6(1997) nr. 1, 7-11.  +
[[:Bestand:ORA-019 AlmMumm Almen-Mummies.pdf|Quicksan mummies]] (pdf)  +
[[:Bestand:ORA-018 AlmMumm Almen-Crypte.pdf|Quickscan crypte]] (pdf)  +
[[Bestand:Besluit en besluitmotivering 7510.pdf]] Besluit gedeeltelijke afvoering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het gedeeltelijk afvoeren van dit rijksmonument (14 oktober 2022)  +
Braasem, W.A., 'Sulcken hecht werck het is...' Het Huis te Amerongen, 's-Gravenhage 1981.  +
Kits Nieuwenkamp, D.W.J., 'De ontwerpgeschiedenis van kasteel Amerongen', in: Jaarbericht Stichting Utrechtse Kastelen, 2001, 10-23.  +
Meischke, Ruud, en Koen Ottenheym, 'De herbouw van het huis Amerongen (1673-1685)', in: Bulletin KNOB, 110(2011) nr. 1, 3-18.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 114-119.  +
Mulder, A.W.J., Het kasteel Amerongen en zijn bewoners, Maastricht 1949.  +
Meer afbeeldingen in de beeldbank van het RCE  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Stichting In Arcadië, Klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem, Historisch onderzoek en tuinhistorische waardestelling deelgebied Omringende Bospark, 2016.  +
Niet gepubliceerde inventarisatie ten behoeve van de rapportage “Van Paterstuin tot Koningsbosch, Rijksbeschermde kloostertuinen, een verkenning" uitgevoerd in 2021 voor de RCE door SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Orbons, A.R., P. Orbons en H.M.J. Tromp, Amstenrade : Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg, Utrecht 2003.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 305-308.  +
Timmers, J.J.M., Kasteel Amstenrade, z.p. [Maastricht] 1969.  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUIT_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Burgerweeshuis - een labyrint in Amsterdam  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUITMOTIVERING_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Hilton Hotel te Amsterdam, Bouw 17(1962)1414-1425  +
Hilton Hotel, Amsterdam, Der Baumeister 60(1963), 445-450  +
A. Buffinga, De Hiltonhotels in Amsterdam en Rotterdam, Bouw 4(1964)103-105  +
Hilton Hotel te Amsterdam, Bouwkundig Weekblad 79(1962), 402-411  +
Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan  +
M. Provoost, Hugh Maaskant, architect van de vooruitgang, Rotterdam 2003.  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (15 oktober 1997) [[Bestand:Besluit_aanwijzing_508536.pdf]]  +
Website Nederlands Architectuur Instituut  +
Chr. Lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouw; 20 (1965) nr. 40, p. 1456-1461  +
Het christelijk lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouwkundig Weekblad, 83 (1965) p. 2-6  +
H. van Bergeijk, Jan Wils, De Stijl en verder, Rotterdam, 2007.  +
Bedrijfsgebouw Citroën N.V. te Amsterdam. Bouw (1964) pp. 830-836.  +
E. Daale & E.G. van der Plas, De omgeving van het Olympisch Stadion, Amstelodamum 90 (2003) nr 4 pp. 3-8  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Oldenburger, C. e.a. Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsgeschiedenis, deel west, Rotterdam, z.j.  +
Louwerse, D.C. Wim Boer, beschrijving en documentatie van zijn beroepspraktijk. Wageningen, 1982  +
Deunk, G. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de 20ste eeuw, Rotterdam, 2002  +
In memoriam Wim Boer: zijn leven, zijn werk en zijn visie op Cascade. In: Cascade (2000) nr. 1 p. 5-9  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (28 maart 2017) [[Bestand:Besluit_Apeldoorn_ijkbasis.pdf]]  +
Valkenburg, C.C. van, ‘Het leven op het Huis Appeltern in het midden der 19de eeuw’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 60(1961), 209-218.  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen, (28 mei 2014) [[Bestand: 830archiefaanwijzing_en_motivering_532050_28052014_it3_0001.pdf]]  +
Stoel, J.G.M., 'De Kastelen van Arcen', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting II (1988-1992), (1991) nr. 2, 205-220.  +
Renaud, J.G.N., 'Vondsten onder het huis te Arcen', in: Bulletin KNOB, 86(1987) nr. 1, 43-44.  +
Stoel, J.G.M., en A. Verstraelen, Arcen : historie - natuurschoon in woord en beeld, Venlo 1979.  +
Stoel, J.G.M., Arcen: De Heerlijkheid, de Heren en Huizen, Lomm 1995.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 147-149.  +
[G. Rietveld], “Akademie voor beeldende kunst en kunstnijverheid te Arnhem”, in: Bouwkundig Weekblad 18 (1963) nr.24, pp.464-467.  +
Archief van Gerrit Rietveld in de collectie van het NAi te Rotterdam: inv.nrs.169-171.  +
Redengevende omschrijving uit 1997 van de gemeente Arnhem (objectno.: 1.111 Amid: 489)  +
Het nieuwe Paleis van Justitie te Arnhem, Baksteen, 6 (1964), p. 13.  +
Nieuw paleis van Justitie, Katholiek bouwblad, 32 (1965), p. 324-331.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Hielkje Zijlstra, Paleis van Justitie, Arnhem, Delft 2005.  +
Verschoor, “Bio-herstellingsoord bij Arnhem”, in: Bouwwereld 56 (1960) 20, pp.390-393.  +
D. Broekhuizen, De Stijl toen/ J.J.P. Oud nu. De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963), NAi Uitgevers, Rotterdam 2000, pp.235-255.  +
H. Oud, “Bio-mytylschool te Arnhem”, in: Bouw, 20 (1965) 45.  +
J. Vredenberg, Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965 (Arnhemse monumenten reeks 14), Uitgeverij Matrijs, Utrecht/Arnhem 2004, pp.59-61.  +
E. Taverne e.a., J.J.P. Oud Compleet Werk 1890-1963, Rotterdam 2001, pp.510-521.  +
H. Oud, J.J.P. Oud. Architect 1890-1963, Den Haag 1984, pp.169-177.  +
J.J.P. Oud, “Bio-herstellingsoord te Arnhem”, in: Bouw 15 (1960) 44, pp.1306-1311.  +
C. Wagenaar, “Gewoon echt, van binnen uit”, in: Archis (1998) 12.  +
U. Barbieri, J.J.P. Oud, Rotterdam 1987, pp.171-179.  +
Architectural Design 1961, p.127  +
"Over de schoonheid van dansend water", Katholiek Bouwblad, 28 (1961), nr. 18, p. 348 – 31  +
Door Monumenten Advies Bureau, 2022  +
Vredenberg, J., Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965, Arnhem/ Utrecht 2004 (Arnhemse monumentenreeks 14)  +
"Het A.K.U.- monument te Arnhem", Bouw, 18 (1963), nr. 39, p. 1274 -1276  +
“Beeldbepalende Arnhemse AKU fontein dreigt te verdwijnen”, Monumenten, 28(2007), nr. 6, p. 24 – 25,27.  +
Gemeentelijke omschrijving (2007)  +
“De A.K.U.-fontein te Arnhem”, Cement, 15 (1963), p. 232 -234.  +
Companjen, L. e.a. (red.), Beelden in Arnhem, Arnhem 1994, p. 13  +
“Geschenk na wederopbouw in de knel: beeldbepalende AKU-fontein Arnhem dreigt te verdwijnen”, Heemschut, 84 (2007), nr. 6, p. 32 – 33.  +
Uitgebreide website over de fontein  +
B
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 60-64.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 142-143.  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Afbeelding (1710-1735) van de ruïne van het kasteel in Atlas Schoemaker, Koninklijke Bibliotheek  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Coehorst, E., Houben, P., Hemmen, L., Schinck, P., Het landgoed de Berckt, Baarlo 1982.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 155-157.  +
Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst 1995, 12-14.  +
Flament, A.J.A., 'De Berckt te Baarlo', in: Buiten, 10(1916) nr. 43, 511-512.  +
Oever, M. van den, en P. Houben, Het Riddergoed "De Raay", Baarlo 1981  +
Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Venraay 2005, 83-115.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 160-162.  +
Verzijl, Jan, 'Het Kasteel de Raay te Baarlo', in: De Nedermaas, 15(1938) nr. 8, 144-148.  +
Geuskens, Peter, 'Caspar van Baexens (+1706) wel en wee op de Raay te Baarlo', in: De Maasgouw, 110(1991) nr. 4, 193-208.  +
Renaud, J.G.N., M. Flokstra en J. Wijnhoven, De Borcht te Baarlo, Baarlo 2000.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 157-159.  +
Flokstra, M. (Marinus), 'De Borcht te Baarlo', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting III (1993-1999), (1999) nr. 1, 353-360.  +
Berends, G., 'De toegang tot het kasteel van Baarlo', in: Bulletin KNOB, 74(1975) nr. 5, 201-204.  +
Renaud, J.G.N., Iets over de gedaantewisselingen van het kasteel van Baarlo', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting III (1993-1999), [1999] nr. 1, 361-364.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 524-525.  +
Hengst, Joost, 'Het huis Camphuysen te Zevenaar', in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, (2011), 72-86.  +
Dalen, A.G. van, De havezathe Camphuysen en de Swanepol, Zevenaar 1964?  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 129-132.  +
Dalen, A.G. van, Halsaf of het huis Babberich ; Het huis Bylant, Zevenaar 1971.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 522-524.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 125-129.  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
Mail privé persoon over de eerdere geschiedenis, ontvangen door Infodesk RCE op 29-11-2022  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 223-224.  +
Leenders, Frank, Eyckenlust kasteel en omgeving, Beek en Donk 2008.  +
Becx, E., et al., Kastelengids van Noord-Brabant, Utrecht 1999, 24-26.  +
Oirschot, A. Van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 205-208.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 181-183.  +
Verzijl, Jan, 'Het kasteel Nieuwenbroeck te Beesel', in: De Nedermaas, 16(1939) nr. 8, 144-147.  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
Meer afbeeldingen en foto's van dit rijksmonument  +
Herwijnen, Theo van, 'De verkoop van Seldensate in 1827', in: Aachterum, 1(1997) nr. 2, 36-39.  +
Oirschot, A. van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 104-110.  +
Becx e.a., E., Kastelengids van Noord-Brabant, Utrecht 1999, 118-121.  +
Heijden, W. van der, De Huysinghe Seldensath, Berlicum 1979.  +
Heijden, W. van der, Kasteel Seldensate Middelrode, Berlicum 1992.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Heijden, W. (Wim) van der, De Wamberg te Berlicum, Berlicum 1987.  +
[[Media:20230420 Ontwerpbesluit en brief gemeente 1372.pdf|Ontwerpbesluit en brief gemeente 1372]] (pdf)  +
[[Media:Aanvraagformulier monumentenvergunning 45240.pdf|Aanvraagformulier monumentenvergunning]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-13_V1_31-03-2023.pdf|Overzichtstekening / uitvoering fundering]] (pdf)  +
[[Media:20230717 Besluit en begeleidende brief gemeente 1372.pdf|Besluit en begeleidende brief gemeente 1372]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-02_V2_12-04-2023.pdf|Situatie Gewijzigde toestand]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-12_V1_31-03-2023.pdf|Fundering detail]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit rijksmonument 532539.pdf |Ontwerpbesluit tot aanwijzing rijksmonument]] (pdf)  +
[[Media: Stukken_rijksmonument_532539.pdf |Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[[Media:Besluit tot aanwijzing rijksmonument - 532539.pdf | Besluit tot aanwijzing rijksmonument - 532539]] (pdf)  +
[[Media:Onderliggende stukken bij besluit - 532539.pdf|Onderliggende stukken bij besluit - 532539]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit_467708.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-24109.pdf Bekendmaking Staatscourant 2023-24109] (pdf)  +
[https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Set_stukken_ter_inzage_besluit.pdf Download set stukken ter inzage besluit] (pdf)  +
[[Media: Onderliggende_stukken_ontwerpbesluit_467708.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-4335.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-4335] (pdf)  +
[[Media: Besluit.pdf |Download Besluit 467708]] (pdf)  +
[[Media:Besluit 31849.pdf|Besluit tot afvoering rijksmonument 31849]] (pdf)  +
[[Media:Stukken_ontwerpbesluit_Kerkewal_11_Gorredijk.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-598.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-598] (pdf)  +
[[Media:Besluit stukken 31849.pdf|Onderliggende stukken bij besluit]] (pdf)  +
[[Media:Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument 31849.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument 31849]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-25345.pdf Bekendmaking Staatscourant 2023-25345] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit aanvrager 1437898.pdf |Download Begeleidende brief Akson]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit gemeente 1437898.pdf |Download Begeleidende brief Gemeente]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit 1437898.pdf|Download Ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit gemeente_1441875.pdf |Download brief Gemeente]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit aanvrager_1441875.pdf |Download brief Aanvrager]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit 1441875.pdf | Download Ontwerpbesluit Antoniusstraat 3 te Lievelde]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-2883.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-2883] (pdf)  +
[[Media:Ontwerpbesluit afvoering rijksmonument 37565.pdf|Download Ontwerpbesluit tot afvoering 37565]] (pdf)  +
[[Media:Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit 1443459.pdf|Download Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit 1443459]] (pdf)  +
[[Media: Vervreemding God verschijnt aan Abraham te Sichem.odt |Voorgenomen besluit: schilderij God verschijnt aan Abraham te Sichem]] (odt)  +
[[Media: Overzicht CR000125-A-Z CR000126-A-Z Roosje Klap.pdf |Download Besluit vervreemding Roosje Klap]] (pdf)  +
[[Media:Belastingdienst Leeuwarden 34 kunstwerken.ods|Bulkvervreemding 34 kunstwerken Belastingdienst Leeuwarden]] (ods)  +
[[Media: Belastingdienst Eindhoven 88 kunstwerken.ods|Bulkvervreemding 88 kunstwerken Belastingdienst Eindhoven]] (ods)  +
[[Media:Domeinen 2023 kunst 140 records.odt |Domeinen 2023 kunst 140 records]] (odt)  +
[[Media: Vervreemding beeld door Ministerie van Buitenlandse Zaken.pdf |Vervreemding beeld ministerie van Buitenlandse Zaken]] (pdf)  +
[[Media: 684 objecten Nederlands Openluchtmuseum.odt |Voorgenomen besluit tot vervreemding van diverse objecten uit verschillende collectiedomeinen van het Nederlands Openluchtmuseum]] (odt)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-1239.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-1239] (pdf)  +
[[Media: Restitutieverzoek Indonesie 2022 Pita Maha.pdf |Restitutieverzoek Indonesië 2022: collectie Pita Maha]] (pdf)  +
[[Media: Restitutieverzoek Indonesie 2022 Lombok.pdf |Restitutieverzoek Indonesië 2022 Lombok 1894]] (pdf)  +
[[Media:Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Waterreservoirs.odt|Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Waterreservoirs]] (odt)  +
[[Media:Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Noodtoiletten.odt|Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Noodtoiletten]] (odt)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-5997.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-5997] (pdf)  +
[[Media: Gegevens voorgenomen besluit noodzetel filters Rijkswaterstaat.odt |Gegevens voorgenomen besluit noodzetel filters Rijkswaterstaat]] (odt)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-2596.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-2596] (pdf)  +
[[Media: Voorgenomen besluit Rolpaal NSM3 Rijkswaterstaat.odt |Voorgenomen besluit Rolpaal NSM3 Rijkswaterstaat]] (odt)  +
[[Media:Belastingdienst Vierde deel afstoot rolkarren 19 20 21 en 23.ods|Belastingdienst Vierde deel afstoot, rolkarren 19, 20, 21 en 23 - Map en kleine map]] (ods)  +
[[Media:Belastingdienst Derde deel afstoot rolkar 11 tm 18.ods|Belastingdienst Derde deel afstoot, rolkar 11 tm 18]] (ods)  +
[[Media:20230828 export CIS incl schouwing en recente fotos.ods|Voorgenomen besluit vervreemding Jan van den Dobbelsteen door Rijksvastgoedbedrijf]] (ods)  +
[[Media: 2022.12.01 percentagekunst 2145-1 Ester van de Wiel.pdf |Voorgenomen besluit tot vervreemding Tuinchoreografie Ester van de Wiel]] (pdf)  +
1551 - 3505, 't Huis de Oude Tempel bij Winssen -1732, 1750, Pronk, Cornelis ; Spilman, Hendrik (Topografisch-historische Atlas Gelderland)  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(jpg)  +
(pdf)  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2023 om 13:30.