Eigenschap:Bron text

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
'
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Zuid Holland - 's-Gravenhage, 2004, p. 219  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Zuid Holland - 's-Gravenhage, 2004, p. 225  +
Goudsbloemlaan 131-133, Segbroeklaan 618  +
Werkmap betreffende de restauratie van de schilderingen in het interieur  +
Afbeeldingen van het interieur in kleur  +
Auteurs: Botine Koopmans, Dick Valentijn; Hilversum; 2021  +
https://www.monumentenzorgdenhaag.nl/monumenten/juliana-van-stolberglaan-152154-laan-van-nieuw-oost-indi%C3%AB-143145-de-carpentierstraat-186  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Zuid Holland - 's-Gravenhage, 2004, p. 225  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Zuid Holland - Rotterdam, 2004, p. 224  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (23 maart 2010).  +
Leyweg 926 t/m 930, Lonnekerstraat 6  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Zuid Holland - 's-Gravenhage, 2004, p. 218  +
W. Galema, Goede sier gemaakt: monumentale kunst in Den Haag Zuidwest 1945-1970, Den Haag, 2008, p. 103-105  +
R.K. technische school St. Paulus te Den Haag, architectenbureau Nics. F.A. Molenaar en P.A.N. Sips in: Bouw: (1961) nr. 44, p. 1388-1393  +
R.K. Technische School Sint Paulus ('s-Gravenhage)  +
Redengevende omschrijving gemeente Den Haag bij aanwijzing als gemeentelijk monument  +
Auteur: Jan Schinkelshoek; Scheveningen; 2008  +
Auteurs: Botine Koopmans, Dick Valentijn; Hilversum; 2021  +
Auteurs: Piet de Bruin, Piet de Graaf, Agaath Reuchlin, Clemens Vonk; Scheveningen; 2014  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Verbouwing Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Den Haag)  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Zuid Holland - 's-Gravenhage, 2004, p. 248  +
Woonhuis Huis op de Bunker Van Kampen Ruychrocklaan ('s-Gravenhage)  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument.  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument.  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Zuid Holland - 's-Gravenhage, 2004, p. 225  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Kantoorgebouw Hoofdproduktschap Akkerbouwprodukten, Stadhoudersplantsoen 12-18 ('s-Gravenhage)  +
Auteur: J.G. Wattjes; Bouwbedrijf en Openbare Werken: 14-daags tijdschrift voor het bouwen; Jrg. 4 (1927), pagina's 321-326  +
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018  +
Verhalen in foto's, filmpjes, teksten en persoonlijke getuigenissen  +
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Cees van Boven (red.). Gids van de moderne architectuur in Den Haag, Den Haag 1998, p.302.  +
De Heilige Arke van de Grote Synagoge in de Wagenstraat  +
Mescidi Aksa moskee: van synagoge naar Turkse moskee  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Zuid Holland- 's-Gravenhage, 2004, p. 250  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Stationspostkantoor Rijswijkseweg-Waldorpstraat (Den Haag)  +
ANWB-hoofdkantoor te ‘s –Gravenhage, …. Bouw (1958) nr. 5, p. 122-123.  +
Cees van Boven (red.), Gids van de Moderne Architectuur in Den Haag, Den Haag 1998, p. 302  +
Het ANWB Gebouwencomplex te Den Haag …., I De architectonische en stedenbouwkundige opzet, De ingenieur 73(1961), nr. 47, bt. 153-155  +
Het nieuwe ANWB-gebouw, Baksteen 2(1960) nr. 3, p. 22-24  +
Het ANWB Gebouwencomplex te Den Haag …., II De constructie, De ingenieur 73(1961), nr. 47, bt. 155-168  +
Auteurs: Botine Koopmans, Dick Valentijn; Hilversum; 2021  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Collectie Kasteel Huis Bergh  +
Gruben, Rob, ‘De opgraving van de hoofdburcht van kasteel Bokhoven’, in: Genabeek, Ronald van, Eddie Nijhof, Frederike Schipper et al. red., Putten uit het Bossche verleden, Alphen aan den Rijn 2012, 41-51.  +
Bokhoven, A.J.L. van, ‘Rondleiding door het kasteel van de toenmalige Baronie van Bokhoven in het jaar 1624’, in: Met gansen trou, 8(1958), 151-166.  +
Gruben, Rob, ‘De geschiedenis van het huis te Bokhoven en een bouwhistorische analyse van het bewaardgebleven muurwerk’, in: Gruben, Rob, en Taco Hermans, eindred., ‘Zij waren van groot en zware steenen’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Wijk bij Duurstede 2017, 79-112.  +
Treling, Johan, ‘De opgraving van de voorburcht van kasteel Bokhoven’, in: Genabeek, Ronald van, Eddie Nijhof, Frederike Schipper et al. red., Putten uit het Bossche verleden, Alphen aan den Rijn 2012, 53-65.  +
Gruben, Rob, ‘Bijzonder Bokhoven : Het kasteel : 'Het vierkante huis' en zijn markante bewoners’, in: Meerendonck, Louis van den, Kees van den Oord, Rob Gruben, et al., red., Bijzonder Bokhoven : Historie van Zeven Straten aan de Maas, Bokhoven, 26-43.  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Brabant - 's-Hertogenbosch, 1997, p. 213  +
Theo Hoogbergen (red.), Marius de Leeuw, kunstenaar 1915-2000, Zwolle/’s-Hertogenbosch 2005  +
Naoorlogse Scholenbouw, Categoriaal onderzoek Wederopbouw, p. 19-31.  +
Gemeente ’s-Hertogenbosch, redengevende omschrijving Homeruslaan 5/Sweelinckplein 3/Platostraast 1 en 6. Afdeling BAM, 20 mei 2009.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 482-485.  +
Wttewaal, O.J. (Otto), 'De duiventoren van huize Wickenburg in 't Goy', in: Tussen Rijn en Lek, 25(1991) nr. 4, 27-34.  +
Kolsté, Marijn te, en Otto Wttewaall, Aanvraag herbouw Wickenburgh, Goy 2006.  +
Wttewaal, O.J. (Otto), 'Wickenburgh 700 jaar', in: Het Kromme Rijngebied, 34(2000) nr. 1-2, 21-22.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
A
Meer info over en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Auteur: J.F. van Os; Aalten, 1977  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Auteur: J.F. van Os; Het orgel: uitgave van de Nederlandse Organisten Vereniging; Jrg. 70 (1974), pagina's 342-345  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Oldenmenger, Geert, 'Kasteel Croy bij Aarle-Rixtel, veel complexer dan geacht', in: Het brabants kasteel, 39(2016) nr. 3 [2018], 55-72.  +
Eliëns, F.M., Kasteel Croy, z.p. 1981.  +
Oirschot, A. van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 148-155.  +
Beek, Henk van, en Wim Daniëls, Kasteel Croy, Eindhoven 2007.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
Auteur: J.M. Schouten; Achterveld; 1974  +
Auteur: Jan van der Vaart; Uitgave: Stichting BONAS; Rotterdam; 2007  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Noord Holland - Aerdenhout, 2006, p. 79  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (23 maart 2010).  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Villa Looyen met garage (Aardenhout)  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Noord Holland - Aerdenhout, 2006, p. 81  +
Beurden, A.F. van, 'Blijenbeek bij Afferden (L.)', in: Limburg's Jaarboek, 19(1913), 217-229.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 105-109.  +
Viersen, André, 'Kasteel Bleyenbeek', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting II (1988-1992), (1990) nr. 3, 153-167.  +
Het betreft het fragment "Het afbreken van eene oude en het weder opbouwen, in deszelfs plaats, van eene nieuwe BOEREN HUIZINGE en SCHURE, met bijlevering van de daartoe benoodigde Materialen, op de Zathe bij Taeke Sjaukes Dijkstra in gebruik, onder Akkrum, en zulks volgens Bestek en Teekening, mitsgaders op Conditien , welke daarvan by gemelden Herbergier ter lezing en inzage liggen."  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Kuiper, Yme, De Klinze, z.p. 1996.  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Afbeeldingen van het interieur in kleur, situatie tussen 2007 en 2020  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Auteur: Zeno Kolks; 't Inschrien: kwartaaluitgave van de Vereniging Oudheidkamer Twente; Jrg. 14; nr. 3 (1982), pagina's 40-48  +
Afbeeldingen van het interieur in kleur  +
Auteur: R. Kampman; 't Inschrien: kwartaaluitgave van de Vereniging Oudheidkamer Twente; Jrg. 1 ; nr. 3 (1982), pagina's 33-40  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 66-85.  +
Rechteren Limpurg, M.W.A. graaf van, Historisch rapport Huis Almelo, Kloosterhaar 2017.  +
Station te Almelo; architect: ir. K. van der Gaast. In: Bouw, nr. 11, 18 maart 1961, p. 339.  +
W.R.F. van Leeuwen en H. Romers, Een spoor van verbeelding; 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen. Zutphen, 1988.  +
Spoorwegstation (Almelo)  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 86-93.  +
Holtman, Hans, 'De Bellinckhof, een buitenplaats beleeft zijn tweede jeugd', in: Historische Kring Almelo, 6(1997) nr. 1, 7-11.  +
[[Media:ORA-018 AlmMumm Almen-Crypte.pdf|Quickscan crypte]] (pdf)  +
[[Media:ORA-019 AlmMumm Almen-Mummies.pdf|Quickscan mummies]] (pdf)  +
Auteur: A.G. Schulte; Zeist; 1986  +
Afbeeldingen van het interieur in kleur  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
[[Bestand:Besluit en besluitmotivering 7510.pdf]] Besluit gedeeltelijke afvoering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het gedeeltelijk afvoeren van dit rijksmonument (14 oktober 2022)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Braasem, W.A., 'Sulcken hecht werck het is...' Het Huis te Amerongen, 's-Gravenhage 1981.  +
Kits Nieuwenkamp, D.W.J., 'De ontwerpgeschiedenis van kasteel Amerongen', in: Jaarbericht Stichting Utrechtse Kastelen, 2001, 10-23.  +
Meischke, Ruud, en Koen Ottenheym, 'De herbouw van het huis Amerongen (1673-1685)', in: Bulletin KNOB, 110(2011) nr. 1, 3-18.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 114-119.  +
Mulder, A.W.J., Het kasteel Amerongen en zijn bewoners, Maastricht 1949.  +
Meer afbeeldingen in de beeldbank van het RCE  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument.  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument.  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Utrecht - Amersfoort, 1996, p. 75  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Stichting In Arcadië, Klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem, Historisch onderzoek en tuinhistorische waardestelling deelgebied Omringende Bospark, 2016.  +
Niet gepubliceerde inventarisatie ten behoeve van de rapportage “Van Paterstuin tot Koningsbosch, Rijksbeschermde kloostertuinen, een verkenning" uitgevoerd in 2021 voor de RCE door SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen.  +
De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Auteur: Anton van Hilten; De Proosdijkoerier ; Jrg. 24 ; nr. 3 (2008), pagina's 17-20  +
Beschrijving en afbeeldingen  +
Auteur: Anton van Hilten  +
Beschrijving, oude foto's en bouwtekeningen  +
Van Leer's vatenfabriek (Amstelveen)  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Noord Holland - Amstelveen, 2006, p. 100  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Noord Holland - Amstelveen, 2006, p. 100  +
Nederlands Hervormde Kruiskerk (Amstelveen)  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Noord Holland - Amstelveen, 2006, p. 100  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (23 maart 2010).  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Orbons, A.R., P. Orbons en H.M.J. Tromp, Amstenrade : Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg, Utrecht 2003.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 305-308.  +
Timmers, J.J.M., Kasteel Amstenrade, z.p. [Maastricht] 1969.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
Winkels, werkplaatsen en woningen, Frankendael Amsterdam  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument.  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Auteur: Arjen Looyenga; Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum; Jrg. 88 (1996), pagina's 161-194  +
Red.: Albert Reinstra, Frank Strolenberg; Amersfoort; 2020; 212-213  +
Auteur: Bernadette van Hellenberg Hubar; Zutphen; 2013  +
Auteurs: Annemieke Hogervorst, C. Hoogveld, P. Houwink; De sluitsteen: bulletin van het Cuypers Genootschap; Jrg. 2; nr. 3 (1986), pagina's 121-151  +
Afbeeldingen van het interieur in kleur  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014)  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Noord Holland - Amsterdam, 2006, p. 125  +
officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014)  +
Burgerweeshuis - een labyrint in Amsterdam  +
Hilton Hotel te Amsterdam, Bouw 17(1962)1414-1425  +
Hilton Hotel, Amsterdam, Der Baumeister 60(1963), 445-450  +
A. Buffinga, De Hiltonhotels in Amsterdam en Rotterdam, Bouw 4(1964)103-105  +
Hilton Hotel te Amsterdam, Bouwkundig Weekblad 79(1962), 402-411  +
Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan  +
Hotel Hilton Apollolaan (Amsterdam)  +
M. Provoost, Hugh Maaskant, architect van de vooruitgang, Rotterdam 2003.  +
W. Möller, Mart Stam 1899-1986, Architekt, Visionair, Gestalter: sein Weg zum Erfolg, Tübingen 1997  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Nederlands Hervormde Opstandingskerk Bos en Lommerplein (Amsterdam)  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (18 maart 2010).  +
officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (15 oktober 1997)  +
Website Nederlands Architectuur Instituut  +
Chr. Lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouw; 20 (1965) nr. 40, p. 1456-1461  +
Het christelijk lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouwkundig Weekblad, 83 (1965) p. 2-6  +
Christelijk Lyceum Buitenveldert (Amsterdam)  +
Nationaal Monument op de Dam (Amsterdam)  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Noord Holland - Amsterdam, 2006, p. 173  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Redactie: Gigi Calkoen, Mariette Hamaker, Joost Röselaers, Jan de Vries; Hilversum; 2023  +
R.K. St. Josephkerk met pastorie en klooster  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (18 maart 2010).  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
‘R.A.I-gebouw, Amsterdam’, in; Bouw 1961, p. 972-979  +
M. Statema, Beschrijving RAI-complex, oktober 2010, in opdracht van BMA Amsterdam  +
‘Eerste paal voor nieuwe RAI-gebouw geslagen’, Bouw 1958, p. 1207  +
‘De laatste uitbreiding tot ‘De Grote RAI’. De voltooiing van een tentoonstellingscomplex’, in; Polytechnisch tijdschrift 1982, p. 13-35  +
‘Nieuw RAI-gebouw voor Amsterdam’, Bouw 1955, p. 603  +
Bodon, ‘Congresgebouw te Amsterdam’, Bouw 1960, nr. 49, p. 1503  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Auteur: Jacques de Cleen; Amsterdam; 1978  +
Toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument.  +
Nederlands Hervormde Opstandingskerk Bos en Lommerplein (Amsterdam)  +
Flatgebouw Westereind Harry Koningsbergerstraat (Amsterdam)  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument.  +
Auteurs: L. van Grieken, P.D. Meijer & A. Ringer; Amstelodamum: maandblad voor de kennis van Amsterdam: orgaan van het Genootschap Amstelodamum; Jrg. 85; nr. 1 (1998), pagina's 15-25  +
Auteur: J.G. Wattjes; Bouwbedrijf en Openbare Werken: 14-daags tijdschrift voor het bouwen; Jrg. 7 (1930), pagina's 49-53  +
Omschrijving van de Sloterhof door Gemeentelijk Bureau Monumenten en Archeologie, Amsterdam (hier ook tekst aan ontleend).  +
W. van Gelderen, Balans 1961, Bouwkundig Weekblad 79(1961)13, p. 265.  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Auteur: J.P. Baeten; Cuypersbulletin: nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap; Jrg. 3; nr. 1 (1997), pagina's 19-24  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Afbeeldingen van het interieur in kleur  +
Auteur: Arjen Looyenga; Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum; Jrg. 92 (2000), pagina's 149-185  +
Auteur: Bernadette van Hellenberg Hubar; Zutphen; 2013  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Beschrijving en afbeeldingen  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Informatie over de synagoge  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Noord Holland - Amsterdam, 2006, p. 136  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
H. van Bergeijk, Jan Wils, De Stijl en verder, Rotterdam, 2007.  +
Bedrijfsgebouw Citroën N.V. te Amsterdam. Bouw (1964) pp. 830-836.  +
E. Daale & E.G. van der Plas, De omgeving van het Olympisch Stadion, Amstelodamum 90 (2003) nr 4 pp. 3-8  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Garage Citroën Stadionplein 26-30 (Amsterdam)  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
1e Christelijke LTS Patrimonium Vrolikstraat (Amsterdam)  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Oldenburger, C. e.a. Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsgeschiedenis, deel west, Rotterdam, z.j.  +
Louwerse, D.C. Wim Boer, beschrijving en documentatie van zijn beroepspraktijk. Wageningen, 1982  +
Deunk, G. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de 20ste eeuw, Rotterdam, 2002  +
In memoriam Wim Boer: zijn leven, zijn werk en zijn visie op Cascade. In: Cascade (2000) nr. 1 p. 5-9  +
Auteurs: Matthijs de Keijzer, Luc Megens, Suzan de Groot, Henk van Keulen, Judith Bohan, Amsterdam, 2010  +
Auteurs: Suzan de Groot, Henk van Keulen; Amersfoort; 2014  +
Redactie: Marc de Beyer, Albert Reinstra, Pia Verhoeven; Zwolle; 2016  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Afbeeldingen van de huidige en de vorige kerk  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Es, E. van, Apeldoorn. Naoorlogse architectuur, Apeldoorn 2004, p. 148-149.  +
Bestektekeningen in gemeentearchief Apeldoorn (CODA): 1961/701, 1967/977.  +
Redengevende omschrijving door de gemeente Apeldoorn uit 2007.  +
Schaaf, N. van der, Gaby Bovelander. Veertig jaar kunst, Apeldoorn 1978.  +
Wijnberg, L., Gaby Bovelander: tussen alles en niets, Apeldoorn 2001.  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Afbeeldingen van het interieur  +
Auteur: Wim H. Nijhof; Amersfoort; 2005  +
Auteur: J.M. van Hardeveld; Opgang: geïllustreerd weekblad voor godsdienst, wetenschap, kunst, staatkunde, economie, techniek, nijverheid, handel, industrie; Jrg. 7 (1927), pagina's 122-126  +
Beschrijving (Engelstalig) en afbeeldingen  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (28 maart 2017) [[Bestand:Besluit_Apeldoorn_ijkbasis.pdf]]  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Afbeeldingen van het interieur in kleur  +
Beschrijving en afbeeldingen van de ramen  +
Auteur: A.G. Schulte; Zeist; 1986  +
Valkenburg, C.C. van, ‘Het leven op het Huis Appeltern in het midden der 19de eeuw’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 60(1961), 209-218.  +
Reenders, A. (2014). De kerk van Egbert Reitsma in Appingedam, Een opvallende verschijning in de historische binnenstad, in Groninger Kerken jrg. 31, nr. 1, pag. 21-25: Stichting Oude Groninger Kerken  +
A. Reenders, "De kerk van Egbert Reitsma in Appingedam. Een opvallende verschijning in de historische binnenstad"  +
Beschrijving en afbeeldingen exterieur  +
Gerrit de Jong, Kees van der Ploeg, "Gereformeerde kerken in de provincie Groningen", Groninger kerken ; Jrg. 10 ; nr. 3 (1993), pagina's 90-10  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Stenvert e.a. (1998). Monumenten in Nederland. Groningen. Zwolle: Waanders Uitgevers.  +
tekst: Kees van der Ploeg ; fotografie: Teo Krijgsman ; redactie: Andries de Haan, 2017  +
Beschrijving en afbeeldingen interieur  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen, (28 mei 2014)  +
Collectie bouwtekeningen, collectie Meindersma  +
Dijkoraad, ''Bouwhistorische verkenning 8253 kerk van Opwierde'', 2018  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Dijkoraad, ''Bouwhistorische verkenning 8262 Tjamsweerderkerk Appingedam'', 2018  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
De hervormde kerk te Tjamsweer: geschiedenis en restauratie, 1978  +
Syperda, Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden, 1930  +
Jan Evert Emmelkamp, De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam, Bedum, 2005  +
Hylkema, ''Bouwhistorische verkenning met waardenstelling Westersingel 104 te Appingedam'', 2021  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Stoel, J.G.M., 'De Kastelen van Arcen', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting II (1988-1992), (1991) nr. 2, 205-220.  +
Renaud, J.G.N., 'Vondsten onder het huis te Arcen', in: Bulletin KNOB, 86(1987) nr. 1, 43-44.  +
Stoel, J.G.M., en A. Verstraelen, Arcen : historie - natuurschoon in woord en beeld, Venlo 1979.  +
Stoel, J.G.M., Arcen: De Heerlijkheid, de Heren en Huizen, Lomm 1995.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 147-149.  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Gelderland - Arnhem, 2000, p. 81  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Gelderland - Arnhem, 2000, p. 89  +
Provinciehuis Gelderland (Arnhem)  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
[G. Rietveld], “Akademie voor beeldende kunst en kunstnijverheid te Arnhem”, in: Bouwkundig Weekblad 18 (1963) nr.24, pp.464-467.  +
Archief van Gerrit Rietveld in de collectie van het NAi te Rotterdam: inv.nrs.169-171.  +
Redengevende omschrijving uit 1997 van de gemeente Arnhem (objectno.: 1.111 Amid: 489)  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland: Gelderland - Arnhem, 2000, p. 90  +
Auteur: J.G. Wattjes; Bouwbedrijf en Openbare Werken: 14-daags tijdschrift voor het bouwen; Jrg. 5 (1928), pagina's 153-155  +
Hoofdkantoor Algemene Kunstzijde Unie AKU (Arnhem)  +
Officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen.  +
Het nieuwe Paleis van Justitie te Arnhem, Baksteen, 6 (1964), p. 13.  +
Nieuw paleis van Justitie, Katholiek bouwblad, 32 (1965), p. 324-331.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Paleis van Justitie (Arnhem) (ontwerp F. Sevenhuysen)  +
Hielkje Zijlstra, Paleis van Justitie, Arnhem, Delft 2005.  +
Verschoor, “Bio-herstellingsoord bij Arnhem”, in: Bouwwereld 56 (1960) 20, pp.390-393.  +
D. Broekhuizen, De Stijl toen/ J.J.P. Oud nu. De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963), NAi Uitgevers, Rotterdam 2000, pp.235-255.  +
H. Oud, “Bio-mytylschool te Arnhem”, in: Bouw, 20 (1965) 45.  +
J. Vredenberg, Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965 (Arnhemse monumenten reeks 14), Uitgeverij Matrijs, Utrecht/Arnhem 2004, pp.59-61.  +
E. Taverne e.a., J.J.P. Oud Compleet Werk 1890-1963, Rotterdam 2001, pp.510-521.  +
H. Oud, J.J.P. Oud. Architect 1890-1963, Den Haag 1984, pp.169-177.  +
J.J.P. Oud, “Bio-herstellingsoord te Arnhem”, in: Bouw 15 (1960) 44, pp.1306-1311.  +
C. Wagenaar, “Gewoon echt, van binnen uit”, in: Archis (1998) 12.  +
Bio Herstellingsoord (Arnhem)  +
U. Barbieri, J.J.P. Oud, Rotterdam 1987, pp.171-179.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2023 om 14:30.