Eigenschap:Bron text

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
A
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Beurden, A.F. van, 'Blijenbeek bij Afferden (L.)', in: Limburg's Jaarboek, 19(1913), 217-229.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 105-109.  +
Viersen, André, 'Kasteel Bleyenbeek', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting II (1988-1992), (1990) nr. 3, 153-167.  +
Het betreft het fragment "Het afbreken van eene oude en het weder opbouwen, in deszelfs plaats, van eene nieuwe BOEREN HUIZINGE en SCHURE, met bijlevering van de daartoe benoodigde Materialen, op de Zathe bij Taeke Sjaukes Dijkstra in gebruik, onder Akkrum, en zulks volgens Bestek en Teekening, mitsgaders op Conditien , welke daarvan by gemelden Herbergier ter lezing en inzage liggen."  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 66-85.  +
Rechteren Limpurg, M.W.A. graaf van, Historisch rapport Huis Almelo, Kloosterhaar 2017.  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 86-93.  +
Holtman, Hans, 'De Bellinckhof, een buitenplaats beleeft zijn tweede jeugd', in: Historische Kring Almelo, 6(1997) nr. 1, 7-11.  +
[[:Bestand:ORA-019 AlmMumm Almen-Mummies.pdf|Quicksan mummies]] (pdf)  +
[[:Bestand:ORA-018 AlmMumm Almen-Crypte.pdf|Quickscan crypte]] (pdf)  +
[[Bestand:Besluit en besluitmotivering 7510.pdf]] Besluit gedeeltelijke afvoering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het gedeeltelijk afvoeren van dit rijksmonument (14 oktober 2022)  +
Braasem, W.A., 'Sulcken hecht werck het is...' Het Huis te Amerongen, 's-Gravenhage 1981.  +
Kits Nieuwenkamp, D.W.J., 'De ontwerpgeschiedenis van kasteel Amerongen', in: Jaarbericht Stichting Utrechtse Kastelen, 2001, 10-23.  +
Meischke, Ruud, en Koen Ottenheym, 'De herbouw van het huis Amerongen (1673-1685)', in: Bulletin KNOB, 110(2011) nr. 1, 3-18.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 114-119.  +
Mulder, A.W.J., Het kasteel Amerongen en zijn bewoners, Maastricht 1949.  +
Meer afbeeldingen in de beeldbank van het RCE  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Stichting In Arcadië, Klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem, Historisch onderzoek en tuinhistorische waardestelling deelgebied Omringende Bospark, 2016.  +
Niet gepubliceerde inventarisatie ten behoeve van de rapportage “Van Paterstuin tot Koningsbosch, Rijksbeschermde kloostertuinen, een verkenning" uitgevoerd in 2021 voor de RCE door SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Orbons, A.R., P. Orbons en H.M.J. Tromp, Amstenrade : Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg, Utrecht 2003.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 305-308.  +
Timmers, J.J.M., Kasteel Amstenrade, z.p. [Maastricht] 1969.  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUIT_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Burgerweeshuis - een labyrint in Amsterdam  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUITMOTIVERING_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Hilton Hotel te Amsterdam, Bouw 17(1962)1414-1425  +
Hilton Hotel, Amsterdam, Der Baumeister 60(1963), 445-450  +
A. Buffinga, De Hiltonhotels in Amsterdam en Rotterdam, Bouw 4(1964)103-105  +
Hilton Hotel te Amsterdam, Bouwkundig Weekblad 79(1962), 402-411  +
Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan  +
M. Provoost, Hugh Maaskant, architect van de vooruitgang, Rotterdam 2003.  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (15 oktober 1997) [[Bestand:Besluit_aanwijzing_508536.pdf]]  +
Website Nederlands Architectuur Instituut  +
Chr. Lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouw; 20 (1965) nr. 40, p. 1456-1461  +
Het christelijk lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouwkundig Weekblad, 83 (1965) p. 2-6  +
H. van Bergeijk, Jan Wils, De Stijl en verder, Rotterdam, 2007.  +
Bedrijfsgebouw Citroën N.V. te Amsterdam. Bouw (1964) pp. 830-836.  +
E. Daale & E.G. van der Plas, De omgeving van het Olympisch Stadion, Amstelodamum 90 (2003) nr 4 pp. 3-8  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Oldenburger, C. e.a. Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsgeschiedenis, deel west, Rotterdam, z.j.  +
Louwerse, D.C. Wim Boer, beschrijving en documentatie van zijn beroepspraktijk. Wageningen, 1982  +
Deunk, G. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de 20ste eeuw, Rotterdam, 2002  +
In memoriam Wim Boer: zijn leven, zijn werk en zijn visie op Cascade. In: Cascade (2000) nr. 1 p. 5-9  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (28 maart 2017) [[Bestand:Besluit_Apeldoorn_ijkbasis.pdf]]  +
Valkenburg, C.C. van, ‘Het leven op het Huis Appeltern in het midden der 19de eeuw’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 60(1961), 209-218.  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen, (28 mei 2014) [[Bestand: 830archiefaanwijzing_en_motivering_532050_28052014_it3_0001.pdf]]  +
Stoel, J.G.M., 'De Kastelen van Arcen', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting II (1988-1992), (1991) nr. 2, 205-220.  +
Renaud, J.G.N., 'Vondsten onder het huis te Arcen', in: Bulletin KNOB, 86(1987) nr. 1, 43-44.  +
Stoel, J.G.M., en A. Verstraelen, Arcen : historie - natuurschoon in woord en beeld, Venlo 1979.  +
Stoel, J.G.M., Arcen: De Heerlijkheid, de Heren en Huizen, Lomm 1995.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 147-149.  +
[G. Rietveld], “Akademie voor beeldende kunst en kunstnijverheid te Arnhem”, in: Bouwkundig Weekblad 18 (1963) nr.24, pp.464-467.  +
Archief van Gerrit Rietveld in de collectie van het NAi te Rotterdam: inv.nrs.169-171.  +
Redengevende omschrijving uit 1997 van de gemeente Arnhem (objectno.: 1.111 Amid: 489)  +
Het nieuwe Paleis van Justitie te Arnhem, Baksteen, 6 (1964), p. 13.  +
Nieuw paleis van Justitie, Katholiek bouwblad, 32 (1965), p. 324-331.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Hielkje Zijlstra, Paleis van Justitie, Arnhem, Delft 2005.  +
Verschoor, “Bio-herstellingsoord bij Arnhem”, in: Bouwwereld 56 (1960) 20, pp.390-393.  +
D. Broekhuizen, De Stijl toen/ J.J.P. Oud nu. De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963), NAi Uitgevers, Rotterdam 2000, pp.235-255.  +
H. Oud, “Bio-mytylschool te Arnhem”, in: Bouw, 20 (1965) 45.  +
J. Vredenberg, Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965 (Arnhemse monumenten reeks 14), Uitgeverij Matrijs, Utrecht/Arnhem 2004, pp.59-61.  +
E. Taverne e.a., J.J.P. Oud Compleet Werk 1890-1963, Rotterdam 2001, pp.510-521.  +
H. Oud, J.J.P. Oud. Architect 1890-1963, Den Haag 1984, pp.169-177.  +
J.J.P. Oud, “Bio-herstellingsoord te Arnhem”, in: Bouw 15 (1960) 44, pp.1306-1311.  +
C. Wagenaar, “Gewoon echt, van binnen uit”, in: Archis (1998) 12.  +
U. Barbieri, J.J.P. Oud, Rotterdam 1987, pp.171-179.  +
Architectural Design 1961, p.127  +
"Over de schoonheid van dansend water", Katholiek Bouwblad, 28 (1961), nr. 18, p. 348 – 31  +
Door Monumenten Advies Bureau, 2022  +
Vredenberg, J., Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965, Arnhem/ Utrecht 2004 (Arnhemse monumentenreeks 14)  +
"Het A.K.U.- monument te Arnhem", Bouw, 18 (1963), nr. 39, p. 1274 -1276  +
“Beeldbepalende Arnhemse AKU fontein dreigt te verdwijnen”, Monumenten, 28(2007), nr. 6, p. 24 – 25,27.  +
Gemeentelijke omschrijving (2007)  +
“De A.K.U.-fontein te Arnhem”, Cement, 15 (1963), p. 232 -234.  +
Companjen, L. e.a. (red.), Beelden in Arnhem, Arnhem 1994, p. 13  +
“Geschenk na wederopbouw in de knel: beeldbepalende AKU-fontein Arnhem dreigt te verdwijnen”, Heemschut, 84 (2007), nr. 6, p. 32 – 33.  +
Uitgebreide website over de fontein  +
B
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 60-64.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 142-143.  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Afbeelding (1710-1735) van de ruïne van het kasteel in Atlas Schoemaker, Koninklijke Bibliotheek  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Coehorst, E., Houben, P., Hemmen, L., Schinck, P., Het landgoed de Berckt, Baarlo 1982.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 155-157.  +
Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst 1995, 12-14.  +
Flament, A.J.A., 'De Berckt te Baarlo', in: Buiten, 10(1916) nr. 43, 511-512.  +
Oever, M. van den, en P. Houben, Het Riddergoed "De Raay", Baarlo 1981  +
Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Venraay 2005, 83-115.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 160-162.  +
Verzijl, Jan, 'Het Kasteel de Raay te Baarlo', in: De Nedermaas, 15(1938) nr. 8, 144-148.  +
Geuskens, Peter, 'Caspar van Baexens (+1706) wel en wee op de Raay te Baarlo', in: De Maasgouw, 110(1991) nr. 4, 193-208.  +
Renaud, J.G.N., M. Flokstra en J. Wijnhoven, De Borcht te Baarlo, Baarlo 2000.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 157-159.  +
Flokstra, M. (Marinus), 'De Borcht te Baarlo', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting III (1993-1999), (1999) nr. 1, 353-360.  +
Berends, G., 'De toegang tot het kasteel van Baarlo', in: Bulletin KNOB, 74(1975) nr. 5, 201-204.  +
Renaud, J.G.N., Iets over de gedaantewisselingen van het kasteel van Baarlo', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting III (1993-1999), [1999] nr. 1, 361-364.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 524-525.  +
Hengst, Joost, 'Het huis Camphuysen te Zevenaar', in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, (2011), 72-86.  +
Dalen, A.G. van, De havezathe Camphuysen en de Swanepol, Zevenaar 1964?  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 129-132.  +
Dalen, A.G. van, Halsaf of het huis Babberich ; Het huis Bylant, Zevenaar 1971.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 522-524.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 125-129.  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
Mail privé persoon over de eerdere geschiedenis, ontvangen door Infodesk RCE op 29-11-2022  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 223-224.  +
Leenders, Frank, Eyckenlust kasteel en omgeving, Beek en Donk 2008.  +
Becx, E., et al., Kastelengids van Noord-Brabant, Utrecht 1999, 24-26.  +
Oirschot, A. Van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 205-208.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 181-183.  +
Verzijl, Jan, 'Het kasteel Nieuwenbroeck te Beesel', in: De Nedermaas, 16(1939) nr. 8, 144-147.  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
Meer afbeeldingen en foto's van dit rijksmonument  +
Herwijnen, Theo van, 'De verkoop van Seldensate in 1827', in: Aachterum, 1(1997) nr. 2, 36-39.  +
Oirschot, A. van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 104-110.  +
Becx e.a., E., Kastelengids van Noord-Brabant, Utrecht 1999, 118-121.  +
Heijden, W. van der, De Huysinghe Seldensath, Berlicum 1979.  +
Heijden, W. van der, Kasteel Seldensate Middelrode, Berlicum 1992.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Heijden, W. (Wim) van der, De Wamberg te Berlicum, Berlicum 1987.  +
[[Media:20230420 Ontwerpbesluit en brief gemeente 1372.pdf|Ontwerpbesluit en brief gemeente 1372]] (pdf)  +
[[Media:Aanvraagformulier monumentenvergunning 45240.pdf|Aanvraagformulier monumentenvergunning]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-13_V1_31-03-2023.pdf|Overzichtstekening / uitvoering fundering]] (pdf)  +
[[Media:20230717 Besluit en begeleidende brief gemeente 1372.pdf|Besluit en begeleidende brief gemeente 1372]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-02_V2_12-04-2023.pdf|Situatie Gewijzigde toestand]] (pdf)  +
[[Media:2307604_DO-12_V1_31-03-2023.pdf|Fundering detail]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit rijksmonument 532539.pdf |Ontwerpbesluit tot aanwijzing rijksmonument]] (pdf)  +
[[Media: Stukken_rijksmonument_532539.pdf |Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[[Media:Besluit tot aanwijzing rijksmonument - 532539.pdf | Besluit tot aanwijzing rijksmonument - 532539]] (pdf)  +
[[Media:Onderliggende stukken bij besluit - 532539.pdf|Onderliggende stukken bij besluit - 532539]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit_467708.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-24109.pdf Bekendmaking Staatscourant 2023-24109] (pdf)  +
[https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Set_stukken_ter_inzage_besluit.pdf Download set stukken ter inzage besluit] (pdf)  +
[[Media: Onderliggende_stukken_ontwerpbesluit_467708.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-4335.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-4335] (pdf)  +
[[Media: Besluit.pdf |Download Besluit 467708]] (pdf)  +
[[Media:Besluit 31849.pdf|Besluit tot afvoering rijksmonument 31849]] (pdf)  +
[[Media:Stukken_ontwerpbesluit_Kerkewal_11_Gorredijk.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-598.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-598] (pdf)  +
[[Media:Besluit stukken 31849.pdf|Onderliggende stukken bij besluit]] (pdf)  +
[[Media:Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument 31849.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument 31849]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-25345.pdf Bekendmaking Staatscourant 2023-25345] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit aanvrager 1437898.pdf |Download Begeleidende brief Akson]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit gemeente 1437898.pdf |Download Begeleidende brief Gemeente]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit 1437898.pdf|Download Ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit gemeente_1441875.pdf |Download brief Gemeente]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit aanvrager_1441875.pdf |Download brief Aanvrager]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit 1441875.pdf | Download Ontwerpbesluit Antoniusstraat 3 te Lievelde]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-2883.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-2883] (pdf)  +
[[Media:Ontwerpbesluit afvoering rijksmonument 37565.pdf|Download Ontwerpbesluit tot afvoering 37565]] (pdf)  +
[[Media:Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit 1443459.pdf|Download Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit 1443459]] (pdf)  +
[[Media: Vervreemding God verschijnt aan Abraham te Sichem.odt |Voorgenomen besluit: schilderij God verschijnt aan Abraham te Sichem]] (odt)  +
[[Media: Overzicht CR000125-A-Z CR000126-A-Z Roosje Klap.pdf |Download Besluit vervreemding Roosje Klap]] (pdf)  +
[[Media:Belastingdienst Leeuwarden 34 kunstwerken.ods|Bulkvervreemding 34 kunstwerken Belastingdienst Leeuwarden]] (ods)  +
[[Media: Belastingdienst Eindhoven 88 kunstwerken.ods|Bulkvervreemding 88 kunstwerken Belastingdienst Eindhoven]] (ods)  +
[[Media:Domeinen 2023 kunst 140 records.odt |Domeinen 2023 kunst 140 records]] (odt)  +
[[Media: Vervreemding beeld door Ministerie van Buitenlandse Zaken.pdf |Vervreemding beeld ministerie van Buitenlandse Zaken]] (pdf)  +
[[Media: 684 objecten Nederlands Openluchtmuseum.odt |Voorgenomen besluit tot vervreemding van diverse objecten uit verschillende collectiedomeinen van het Nederlands Openluchtmuseum]] (odt)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-1239.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-1239] (pdf)  +
[[Media: Restitutieverzoek Indonesie 2022 Pita Maha.pdf |Restitutieverzoek Indonesië 2022: collectie Pita Maha]] (pdf)  +
[[Media: Restitutieverzoek Indonesie 2022 Lombok.pdf |Restitutieverzoek Indonesië 2022 Lombok 1894]] (pdf)  +
[[Media:Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Waterreservoirs.odt|Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Waterreservoirs]] (odt)  +
[[Media:Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Noodtoiletten.odt|Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Noodtoiletten]] (odt)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-5997.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-5997] (pdf)  +
[[Media: Gegevens voorgenomen besluit noodzetel filters Rijkswaterstaat.odt |Gegevens voorgenomen besluit noodzetel filters Rijkswaterstaat]] (odt)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-2596.pdf Bekendmaking Staatscourant 2024-2596] (pdf)  +
[[Media: Voorgenomen besluit Rolpaal NSM3 Rijkswaterstaat.odt |Voorgenomen besluit Rolpaal NSM3 Rijkswaterstaat]] (odt)  +
[[Media:Belastingdienst Vierde deel afstoot rolkarren 19 20 21 en 23.ods|Belastingdienst Vierde deel afstoot, rolkarren 19, 20, 21 en 23 - Map en kleine map]] (ods)  +
[[Media:Belastingdienst Derde deel afstoot rolkar 11 tm 18.ods|Belastingdienst Derde deel afstoot, rolkar 11 tm 18]] (ods)  +
[[Media:20230828 export CIS incl schouwing en recente fotos.ods|Voorgenomen besluit vervreemding Jan van den Dobbelsteen door Rijksvastgoedbedrijf]] (ods)  +
[[Media: 2022.12.01 percentagekunst 2145-1 Ester van de Wiel.pdf |Voorgenomen besluit tot vervreemding Tuinchoreografie Ester van de Wiel]] (pdf)  +
1551 - 3505, 't Huis de Oude Tempel bij Winssen -1732, 1750, Pronk, Cornelis ; Spilman, Hendrik (Topografisch-historische Atlas Gelderland)  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (30 september 2022) [[Bestand:Beverwijk_besluit_bijbeschermen_2022.pdf]]  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (14 april 2000) [[Bestand:Beverwijk_besluit_aanwijzen_2000.pdf]]  +
Afbeeldingen uit Collectie van prenten en tekeningen van de Provinciale Atlas Noord-Holland  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Publicatie “Villatuinen in Nederland 1900-1940” door Eric Blok & Birgit Lang  +
B. Zijlstra, De Nieuwe Architectonische Tuinstijl: de tuin bij Huize Saxenburg. In: Groei en Bloei 1984, nr. 7, pp. 16-20.  +
(Niet gepubliceerd) inventarisatierapport “Villatuinen Gooi, Bloemendaal, Heemstede, Wassenaar” uitgevoerd in 2005 in opdracht van de RCE door SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen  +
Provincie Noord-Holland, Concept-Register Monumentale Villatuinen in Noord-Holland, Haarlem 1990.  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Janssen, A.M.P.P., 'Philips Hendrik van Bentinck en de huiskapel van kasteel Wolfrath', in: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, 36(2015), 159-172.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 289-290.  +
Barten, S.J.J., 'Het kasteel Wolfrath en zijn bewoners (Holtum)', in: De Maasgouw, 64(1944) nr. 3, 27-32  +
Rackham, Don, 'Een contrareformatorische boodschap: vroeg-zeventiende-eeuws figuratief stucwerk in kasteel Wolfrath', in: Vitruvius, (2010) nr. 11, 46-49  +
Sassen, D., 'Limburgse kastelen: Wolfrath', in: De Nedermaas, 4(1926) nr. 1, 3-5  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 223-228.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 506-508.  +
Dell'Aira, R., 'De vergeten steen van Brakel', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting III (1993-1999), [1999] nr. 1, 367-368.  +
Brekelmans, F.A., Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis. Geschiedenis van het kasteel Bouvigne, uitgegeven bij de ingebruikname door het Hoogheemraadschap West-Brabant, Breda 1977.  +
Oirschot, A. Van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 235-242.  +
Dolné, E.M., Kasteel Bouvigne. Bouw- en bewoningsgeschiedenis, Breda 2023.  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Schalkwijk, Cynthia, red., Nijenrode. Inspiratiebron voor kunst. Geschiedenis van vijf eeuwen en meer, Breukelen 2019.  +
Olde Meierink, Ben, Nijenrode : Burcht Buitenplaats Business Universiteit, Wijk bij Duurstede 2016.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 341-346.  +
Quarles van Ufford, L.A., Gunterstein, uitgegeven 300 jaar na de herbouw, Alphen aan de Rijn 1980.  +
Manten, Arie A., 'Het derde Gunterstein en zijn bewoners', in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 16(2001) nr. 2, 50-96.  +
Quarles van Ufford, L.A., Gunterstein, een ridderhofstad aan de Vecht, Alphen aan de Rijn 1979.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 212-217.  +
Verburgt, J.W., 'Ridderhofstad Gunterstein', in: Jaarboek Nifterlake, (1917), 45-83.  +
Dukes-Greup, M.A., Oudaen, 't huys met syn optreckende brugge, Alphen aan den Rijn 1984.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 351-355.  +
Dukes-Greup, M.A., 1993, Vecht en veste, Delft 1993.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005.  +
Vemer, J.C., Kastelen in het land van Midden- en Noord-Limburg, Maastricht 1967, p. 83-84.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 340-341.  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 108-113.  +
Haaksma, R.J.H., 'Nieuw Amelisweerd', in: De Woonstede door de eeuwen heen, (1995) nr. 106, 16-27.  +
Alff, J.P. van, W. van Geelen en J.C. Janssen, Oud- en Nieuw-Amelisweerd en Rhijnauwen, Utrecht 1974.  +
Albers, Lucia, en Hans Pemmelaar, Amelisweerd en Rhijnauwen, Utrecht 1983.  +
Alff, J.P. van, W. van Geelen en J.C. Janssen, Oud- en Nieuw-Amelisweerd en Rhijnauwen, Utrecht 1974.  +
Albers, Lucia, en Hans Pemmelaar, Amelisweerd en Rhijnauwen, Utrecht 1983.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 370-375.  +
Heuff Azn, J.A., ‘Overblijfselen van het kasteel Buren’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 3(1900), 237-241.  +
Schilfgaarde, A.P. van, ‘De ondergang van het kasteel van Buren’, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 31(1928), 183-187.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 188-189.  +
Heuvel, Charles van den, en Gerard van Wezel, ‘A Pasqualini-Puzzle? Building fragments of Buren’, in: Bers, Günter, en Conrad Dooses, Hrsg., 'Italienische' Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein, Jülich 1999, 495-509.  +
Heiningen, H. van, ‘Hertog Arnold in zijn gevangenis. Het kasteel van Buren in de 15e eeuw’, in: De Drie Steden, 16(1995) nr. ½, 3-34.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Broecke, J.P. van den, Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden, Delft 1978, 106-109.  +
Vrieze, W.P de, 'Het slot Kraayenstein te Burgh', in: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), 5(1980)  +
Bout, Lineke van den Bout, 'Buitenplaats en boerderij Crayenstein in Burgh', in: Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, 37(2000) nr. 99, 9-11.  +
Broecke, J.P. van den, Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden, Rijswijk 1978, 95-105.  +
Dekkers, Ernst, Liesbeth van Nispen, Ben Olde Meierink, et al., Slot Haamstede. Tussen zand en zout, Amersfoort 2021.  +
Dijckmeester-de Brauw, L.A., en F.Th. Dijckmeester, Slot Haamstede, z.p. 1989.  +
Straalen, Th. van, en J.G.N. Renaud, 'Kasteel Haamstede', in: Bulletin KNOB, 70(1971) nr. 2-3, 79-84.  +
Groenenberg, Jan, en Milly Westerhuis-Duvoort, Kastelen & buitenplaatsen in de gemeente Voorst, z.p. 2021, 64-68.  +
(Niet gepubliceerd) inventarisatierapport “Villatuinen Gooi, Bloemendaal, Heemstede, Wassenaar” uitgevoerd in 2005 in opdracht van de RCE door SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen  +
Publicatie “Villatuinen in Nederland 1900-1940” door Eric Blok & Birgit Lang  +
C
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 485-486.  +
Hilde de Haan, Ids Haagsma, ‘De Deltawerken: techniek, politiek, achtergronden, ….1984, o.a. 84-85  +
‘Stormvloedkering Hollandsche IJssel in gebruik. Ter bescherming van enkele miljoenen mensen’, Nieuwsblad van het Noorden, 22 oktober 1958.  +
Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten in Nederland. Zuid-Holland - Krimpen aan den IJssel, Zeist /Zwolle 2004, 68-69.  +
‘De Algerabrug en stormvloedkering bij Krimpen aan den Ijssel’, in: Catharina L. van Groningen, Geïllustreerde beschrijving De Krimpenerwaard, Zwolle/Zeist 1996, 99-100  +
Janssen, C.F., Het kasteel van Coevorden, Coevorden 1972.  +
Grooten, J., ‘Het kasteel van Coevorden in de zestiende eeuw’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 102(1985), 1-20.  +
Kleis, Gerrit, Geschiedenis van het kasteel te Coevorden, Coevorden 2005.  +
Janssen, C.F., ‘De restauratie van het Kasteel te Coevorden. Een verantwoording’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 39(1973), 213-232.  +
Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood, 1989, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Meppel/Amsterdam, 86-91.  +
Janssen, H.L., 'Het kasteel Coevorden. 15e- en 16e-eeuwse inventarissen als bron voor de bouwgeschiedenis', in: H.L. Janssen en W. Landewé, Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed, Wijk bij Duurstede 2009, 101-133.  +
Braake, G. ter, Drentse Havezaten, Meppel 1985, 135-139.  +
Stenvert, Ronald e.a., Monumenten in Nederland, Drenthe: Coevorden, Zwolle 2001  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van historische verdedigingswerken Groningen-Friesland-Drenthe, (2014)  +
G. Kleis, De vestingwerken van Coevorden, Beknopte geschiedenis van een modelvesting 1600-1875, Coevorden 2004  +
Beschrijving (Engelstalig) en afbeeldingen  +
Auteur: Wim H. Nijhof; Amersfoort; 2005  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Beschrijving en afbeeldingen  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument en roerende inventarisstukken  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Informatie over het kerkgebouw en het overige werk van architect Van de Leur  +
Auteur: L.L. van den Brandt; Met gansen trou ; Jrg. 44 ; nr. 4 (1994); pagina's 60-62  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument, het vorige kerkgebouw en inventarisstukken  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Auteur: Sible de Blaauw; Groninger kerken ; Jrg. 9 ; nr. 1 (1992), pagina's 6-29  +
Beschrijving (Engelstalig) en afbeeldingen  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Auteur: Tjebbe de Jong (red.); Ite, missa est; 70 jaar St. Jan de Doper, geschiedenis van een parochie; Leeuwarden; 2004  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument en van het vorige kerkgebouw  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
Hermans, Taco, Middeleeuwse woontorens in Nederland : Een bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, band 2, Hilversum 2016, 177-180.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 376-380.  +
Hofman, J.H., Het kasteel Rijnestein, z.p. 1904  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
D
Mensema, A.J., De havezate Den Berg. Een adellijk huis en zijn bewoners, Zwolle 2004.  +
Gevers, A.J, A.J. Mensema, De Havezaten in Salland en hun bewoners, Alphen aan den Rijn 1983, 45-52.  +
Korteling, Herman, 'De havezate Den Berg', in: Overijssel Jaarboek voor Cultuur en Historie (Overijssel's Jaarboek), 1960, 118-124.  +
Graswinckel, D.P.M., 'Rechteren, ', in: Oudheidkundig Jaarboek, 6(1926), 115-121.  +
Goutbeek, A., 'De ringmuur om kasteel Rechteren', in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting I, 1983, 229-234.  +
Gevers, A.J, A.J. Mensema, De Havezaten in Salland en hun bewoners, Alphen aan den Rijn 1983, 79-87.  +
Timmerman, Henri Th., 'Kasteel Rechteren en zijn lotgevallen', in: Overijssel Jaarboek voor Cultuur en Historie (Overijssel's Jaarboek), 1953, 79-94.  +
Mensema, A.J., Kasteel Rechteren, Zwolle 1991.  +
Geschiedenis van de klompen  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument (21 januari 2021) [[Bestand:Besluit_bijbeschermen_531057.doc.pdf]]  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (8 april 2011) [[Bestand:034archiefaanwijzing_531057_02062010_it3_0001.pdf]]  +
Bos, J., E. J. Hulst en P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Assen 1989, 255-261.  +
Braake, G. ter, Drentse havezaten, Meppel 1985, 106-112.  +
Ortenburg-Bentinck, J.A. gravin, Kasteel Middachten, 1986.  +
Krugten, Duco van, Kasteel Middachten, De Steeg 1964.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 295-302.  +
Tromp, H.M.J., Middachten te de Steeg, Zeist 1980.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 301-302.  +
Hoekstra, T.J. et al. red., Middachten : Huis en heerlijkheid, Utrecht 2002.  +
“Gemeentelijk Monument Tuinen Mien Ruys. Omschrijving Tuinen Mien Ruys.” Een leidraad voor toekomstig beheer en onderhoud, ongedateerd.  +
Mien Ruys, Mijn Tuinen, Een wandeling door de proeftuinen in Dedemsvaart, 1987 (herzien in 1997 door Anet Scholma-Lamberts)  +
Scholte Lubberink, H.B.G., en B. Olde Meierink, De oudste bouwfasen van huis Twickel te Delden, Weesp 2017.  +
Brunt, Aafke, en Jan Haverkate, Tussen twee tijden : Twickel in de negentiende eeuw, Zwolle 2010.  +
Cleverens, R.W.A.M. (René), Het huis Twickel en zijn bewoners : een adellijke familiegeschiedenis, Alphen aan den Rijn 1981.  +
Haverkate, Jan, Aafke Brunt en Barbara Leyssius, Twickel bewoond en bewaard, Zwolle 1993.  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 152-167.  +
Haverkate, Jan, en Aafke Brunt, Atlas van Twickel, Zwolle.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland: Den Helder, 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
J. van Tongeren, Fort Oostoever in volle glorie in: Stelling Krant, 3e jaargang 1, 1994  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder, 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
Fort Dirks Admiraal (Marine Flakbatterie Dirks Admiral)  +
Gemeente Den Helder, Fort Dirksz Admiraal te Den Helder, geschiedenis en meerjarenplan, Den Helder, ongedateerd  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder, 2006  +
Hijszeler, F.R.en P. Wassenbergh-Clarijs, Singraven : een havezate in Twente, Doorn 1984.  +
Döhmann, Karl, m.m.v. W.H. Dingeldein, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, Brussel 1934.  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 474-485.  +
Dingeldein, W.H., Singraven : beelden uit verleden en heden van een Twentse havezathe, Enschede 1969.  +
Gevers, A.J., en Js. Mooijweer, Huis Singraven, Zwolle 1992.  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Geschiedenis van Joods Deventer  +
overzicht van afbeeldingen van Klooster 21 te Deventer  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(jpg)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 183-193.  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 170-182.  +
Hoogeland, W., Diepenheim, z.p. 1983.  +
Wyck, H.W.M. van der, en J. Enklaar-Lagendijk, Herinnering aan twee Overijsselse buitenplaatsen: de Alerdinck en het Warmelo, Alphen aan den Rijn 1982.  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 200-212.  +
z.n., De tuinen van het Warmelo, z.p. z.j.  +
Hopperus Buma, W.W., ‘Aanvulling’, Versl. en Meded. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 67 (1952), 176-178.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Kronenberg, H., 'Oud en Nieuw Rande’, Versl. en Meded. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 67 (1952), 169-176  +
Gevers, A.J. en A.J. Mensema, De havezaten in Salland en hun bewoners, Alphen aan den Rijn 1997, 23-28.  +
Kuile, E.H. ter en A.C.F. Koch, Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Overijssel. Zuid-Salland, ’s-Gravenhage 1964, 88.  +
(pdf)  +
(pdf)  +
(pdf)  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 208-211.  +
Hoppenbrouwers, H.W., G.B. Janssen, T. Woerdeman, et al., Slangenburg. Huis, landgoed en bewoners, Doetinchem 2008.  +
Hoppenbrouwers O.S.B., H.W., 'Een authentieke Van Baer in 1354 eigenaar van de Slangenburg en voorvader van de latere kasteelheren?', in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 14(1990) nr. 56, 42-45.  +
Kuipers, R.J. en P. Moors, 'Het ontstaan en de bouwheer van het huis De Slangenburg', in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 12(1988) nr. 47, 8-12.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Velhorst, G.W., ‘De Kelder ging eeuwenlang van de ene hand in de andere’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 27 (2003) nr. 109, 2-9.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 206-207.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 81-85.  +
Jansen, René, red., De geschiedenis van De Kelder, z.p. 2013.  +
Velhorst, G.W., ‘De Kelder werd twee eeuwen niet bewoond’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 27 (2003) nr. 110, 34-43.  +
Savornin Lohman, R.C.C. de, ‘Opnieuw de havezathe Hagen bij Doetinchem’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 16 (1992) nr. 65,.  +
(pdf)  +
(jpg)  +
(pdf)  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 313-317.  +
Graadt van Roggen, W., 'Politiek en romantiek op Moersbergen', in: Historia, 14(1940), 206-216.  +
Melchers, Rob R.J., 'De 'ridderhofstad' Moersbergen : kasteel, landgoed en bewoners', in: De Woonstede door de eeuwen heen, (1997) nr. 114, 26-39.  +
Meer afbeeldingen en foto's van dit rijksmonument  +
Renaud, J.G.N., 'De Doorwerth', in: Buurman, D.J.G., Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1948-1958, Arnhem 1959, 119-125.  +
Wartena, R., De Doorwerth, Oosterbeek 1960.  +
Quarles van Ufford, C.C.G., Kasteel Doorwerth : Doorwerth, Arnhem 1991.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 414-418.  +
Hoefer, F.A., Enkele mededeelingen omtrent het kasteel Doorwerth, Den Haag 1910.  +
Hendriks, Johan, ‘De heren van Merwede’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 4-5.  +
Hendriks, Johan, ‘Waar woonden de heren Van der Merwede?’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 6-7.  +
Hendriks, Johan, ‘Het Huis te Merwede’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 8-10.  +
Jensma, Th.E., ‘Het huis Te Merwede’, in: Kwartaal en Teken van Dordrecht, (1976) nr. 6-7, 7-9.  +
Stöver, J., V. Collette, R. van Lit, et al. red., Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Zutphen 2000, 430-433.  +
Esch, Cees van der, ‘De verdwenen tiendschuur van het Huis te Merwede’, in: Oud-Dordrecht, 26(2008) nr. 3, 42-47.  +
meer achtergrond over dit pand op website van De Boterbeurs  +
Alfred Tusschenbroek, Boterbeurs – verleden, maar vooral toekomst, in: Dordrecht Monumenteel, nr. 70, januari 2019.  +
Annet Meffert en Ruus Schook, G.N. Itz Stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867, Delft 1985  +
De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en architect C.R. de Boer 1920-1929. Bezorgd en ingeleid door Sjoerd van Faassen en Herman van Bergeijk. Haarlem 2019.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2023 om 13:30.