Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
'
De kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te 'S-Gravenhage.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een woonblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als deel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex O.L.V. van Lourdes.  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Departement, bestaande uit gebouw rond drie binnenplaatsen met binnenstraat.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolplein met tuin.  +
Begraafplaats "Ter Navolging", gesticht in 1779, op initiatief van Abraham Perrenot. De eerste zogenaamde 'buitenbegraafplaats' in Nederland.  +
Laatmiddeleeuws kasteel bestaande uit een rechthoekige, deels omgrachte hoofdburcht en een omgracht terrein ten noordoosten daarvan, vermoedelijk de voormalige voorburcht.  +
Voormalige paleis van Willem V, gebouwd aan de zuidwestzijde van het Binnenhof, waarvan de balzaal van 1814 tot 1992 in gebruik was als vergaderzaal van de Tweede Kamer.  +
Het Binnenhof is in veel opzichten een symbool van de Nederlandse geschiedenis. Hier heeft zich veel afgespeeld wat die geschiedenis heeft bepaald en dat gebeurt nog steeds. Gebeurtenissen en personen en de bouwgeschiedenis van het complex als geheel, maken dit tot een zeer rijk en gelaagd monument....  +
Middeleeuws poortgebouw behorend bij het grafelijke complex Binnenhof. Vanaf 1428 tevens staatsgevangenis, waaraan het zijn naam Gevangenpoort ontleent. In de vroege 16de eeuw uitgebreid met een cellenblok. Baksteenbouw met karakteristieke trapgevel. Sinds 1883 een museum. De Gevangenpoort is een ...  +
Kantoorgebouw met vijverpartij en twee beelden, gebouwd voor de Nieuwe Nederlandsche-Nieuwe Eerste Nederlandsche (EN-NEN). Later Joegoslavië-tribunaal.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolgebouw.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): conciërgewoning.  +
H. Marthakerk. Aan drie zijden vrijstaand kerkgebouw uit 1908-1909, gebouwd naar ontwerp van N. Molenaar sr. in neogotische stijl en voltooid in 1924 met de eindtravee van het schip en de toren door N. Molenaar jr. De kerk was het derde van de vijf kerkgebouwen van architect Molenaar in Den Haag en ...  +
Christus Triomfatorkerk met klokkentoren, trappartij en kosterswoning.  +
Ambassadegebouw, binnenplaats met muur op de parkeerkelder, auditorium en beveiligingsunit.  +
De uit 1956-1958 daterende H.H. Antonius en Lodewijkkerk (vanaf 2006 Emmauskerk genaamd) met bijbehorende klokkentoren en voormalig Franciscaner klooster, gesitueerd rondom een voorplein, is gelegen in het zuidwesten van Den Haag, in de wijk Morgenstond. De twee reusachtige glas-in-loodvensters van ...  +
Woning als deel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een woonblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Vrijgelegen protestants kerkgebouw uit 1915-1916 naar ontwerp van W.Ch. Kuijper gebouwd in opdracht van de Hervormde Gemeente van 's-Gravenhage op kruisvormige plattegrond in neoromaanse en rationalistische stijl met invloeden uit het werk van K.P.C. de Bazel en H.P. Berlage. De kerk is gebouwd ter ...  +
Kantoorgebouw met toegangsweg. Voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).  +
Het poortgebouw van de Strafgevangenis is aangewezen als rijksmonument in het kader van het Monumenten Inventarisatie en Selectieproject.  +
Het verzamelaarshuis van baron Van Westreenen van Tielandt bevat bijzondere interieuronderdelen en objecten uit de tijd van bewoning en een zeer gevarieerde, door hem samengestelde collectie, die sinds het gebruik als museum in de oorspronkelijke vitrines wordt bewaard.  +
Bunkerhuis met terrassenaanleg en tuin.  +
Heilige Antonius Abt parochiekerk, gebouwd in 1925-1927 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers jr op rechthoekige plattegrond in zakelijk-expressionistische architectuur. De kerk - het vierde achtereenvolgende kerkgebouw van de parochie - verving een neogotische kerk van architect B.M...  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): lyceum, conciërgewoning en schoolplein met tuin.  +
Het Huis van Lorrie is een van de weinige, mogelijk zelfs het enige Nederlandse huis in de internationale art-nouveau-stijl waarin ook een belangrijk deel van de inboedel van de eigenaar behouden bleef.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Cellenblok, gevangenismuur, natuurstenen herdenkingsmonument en ruimte binnen de muur.  +
Bedrijfsgebouw met kantoor, veilingzaal, op- en overslagruimtes, kade en laadperron.  +
De Hoogduitsche Synagoge is een voormalige synagoge van het Nederlands Israëlitische Gemeente aan de Wagenstraat in de voormalige Jodenbuurt in Den Haag. Het gebouw is sinds 1981 in gebruik als de Mescidi Aksamoskee.  +
Hoofdkantoor ANWB, rotonde met luifel en bordes, parkeerterrein, groenaanleg met vijver, brug, hek met zijvleugels/traliehekwerk.  +
Vrijgelegen kerkgebouw, diagonaal geplaatst op een vierkante kavel, waardoor de toren op de hoek van de Wassenaarseweg en de Neuhuyskade kon worden gesitueerd en het schip in plattegrond taps toeloopt, terwijl de zijbeuken ongeveer halverwege het schip eindigen. Het kerkgebouw is naar ontwerp van A....  +
Een van de twee dienstwoningen bij de [[Monumenten/18111|vuurtoren van Scheveningen]].  +
Uit gietijzer geconstrueerde twaalfzijdige vuurtoren. De roodbruin geschilderde schacht heeft een omloop met witgeschilderde balustrade en een wit lichthuis met een groene koperen koepel.  +
Een van de twee dienstwoningen bij de [[Monumenten/18111|vuurtoren van Scheveningen]].  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Resten van kasteel Huis te Baarsdorp, een vliedberg(mottekasteel) en de overblijfselen van een kerk met kerkhof uit de late middeleeuwen.  +
Resten van een vliedberg (mottekasteel).  +
De historische tuin- en parkaanleg van kasteel Huis Bergh.  +
Twee voor de dam naar de poortdoorgang van de hoofdburcht gesitueerde sokkels met wapenleeuwen.  +
Twee zandstenen rechthoekige zuilen op zandstenen eveneens rechthoekige sokkels.  +
De Boetzelaersborg of het Drost Daemhuis is een L-vormig huis, ontstaan uit een rechthoekig huis met traptoren.  +
Omgrachte hoofdburcht met ten westen daarvan de omgrachte voorburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis Bergh.  +
Omgrachte hoofdburcht met ten westen daarvan de omgrachte voorburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis Bergh.  +
Deels nog omgracht terrein met aan de noordzijde het restant van de voorburcht van het in 1672 en 1794 grotendeels verwoest laatmiddeleeuwse kasteel Bokhoven.  +
Raadhuis. Natuurstenen voorgevel uit 1670, daarachter middeleeuwse bebouwing uit verschillende fasen. Rijk interieur uit opeen volgende eeuwen, onder andere goudleer en wandtapijten. Daarnaast ook roerende stukken (schilderijen, kanonnen).  +
St. Janslyceum met binnenplein, schoolplein, hek, gymnastieklokalen en twee dienstwoningen.  +
Overblijfselen van de kerk van de middeleeuwse nederzetting Oostrum.  +
Duiventoren van Wickenburgh.  +
Het toegangshek aan het begin van de oprijlaan aan de Wickenburgseweg.  +
Tuinaanleg van Wickenburgh.  +
Bewoningssporen uit de late ijzertijd, Romeinse tijd, vroege en late middeleeuwen en nieuwe tijd.  +
Resten van kasteel 't Goy en een steenbakkerij.  +
L-vormig herenhuis als (verbouwde) opvolger van de dwarshuisboerderij behorende bij het laatmiddeleeuwse kasteel Wickenburg.  +
De historische buitenplaats Wickenburgh.  +
Wierde met resten van de borg Alberdahuis (moated site).  +
Resten van de borg Omtadaburgh (moated site).  +
2
De collectie 20e eeuwse beeldende kunst bevat een kleine collectie experimentele film (circa 40 stuks) en videowerken (circa 250 stuks). Deze deelcollectie omvat autonome films, videowerken, multimedia-installaties, registraties van performances en documentair videowerk (bijvoorbeeld interviews met ...  +
A
A/C-profielen zijn bodemprofielen waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen is op het ongeroerde moedermateriaal. (C-horizont) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  +
Vliedberg uit de middeleeuwen.  +
Restanten van een vliedberg (mottekasteel).  +
Agathakerk, dateert uit de periode van 1601-1650 en heeft in 1625 een belangrijke verbouwing ondergaan. Van de oudere, middeleeuwse voorganger zijn geen zichtbare restanten bewaard. De oudere toren van de kerk is apart beschermd onder nummer [https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumente...  +
Erfscheiding behorende bij het complex 'doopsgezinde kerk Zijdstraat'.  +
Laatgotische kruishallenkerk, waarvan schip en koor zijn voorzien van zijbeuken met dwarstongewelven en topgevels. Het geheel in hout overwelfd.  +
Dit kerkelijke complex bestaat uit drie onderdelen. De onderdelen hebben ieder een eigen rijksmonumentnummer. # [[Monumenten/524234|Doopsgezinde Kerk (vermaning) met voormalige kosterswoning]] # [[Monumenten/524236|Vrij staand dubbel woonhuis]] # [[Monumenten/524235|Erfscheiding]]  +
De doopsgezinde kerk van Aalsmeer.  +
Dubbel woonhuis, nu woonhuis en winkel, behorende bij het complex 'Doopsgezinde kerk Zijdstraat'.  +
Resten van een terp met ossengang en zogenaamde valgen uit de vroege middeleeuwen en (resten van) een middeleeuwse kerk en kerkhof.  +
Drie huisterpen.  +
De gereformeerde kerk "Oosterkerk", gelegen ten zuiden van de Oosterkerkstraat, is in 1913 gebouwd in opdracht van de gereformeerde kerk van Aalten naar ontwerp van de Friese architect A. Nauta. Voor de bouw van de nieuwe kerk moest de reeds bestaande Oosterkerk (uit 1844) die te klein geworden was,...  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.  +
Deze lijst omvat de rijksmonumenten die onderdeel zijn van de versterkingsopgave in Groningen. De versterking van rijksmonumenten is het gevolg van de aardbevingen in de provincie.  +
Vanwege de aardbevingen in Groningen worden gebouwen preventief versterkt. Totaal omvat de versterkingsopgave ongeveer 360 rijksmonumenten. Om erfgoed aan de start van een proces een goede plek te geven en tegelijk rekening te houden met de belangen van de eigenaren en gebruikers op het gebied van...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Funderingen van de Mariakerk met bijbehorend kerkhof.  +
Bewoningssporen en overblijfselen van een weg uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Castellum, weg en brug uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Sporen van bewoning en begraving uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.