Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
A
Boogbrug behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Historische Tuin- en Parkaanleg behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Koetshuis behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Poortgebouw behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Toegangsbrug en kademuur buitengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Toegangsbrug en kademuur binnengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Restantent van het tuinpaviljoen dat behoorde bij kasteel Arcen.  +
Tiendschuur behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Terrein met de overblijfselen van een gebouw, waarschijnlijk een kasteel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hout was in het verleden een van de belangrijkste brandstoffen en houtskool was het afvalproduct daarvan. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: het bestuderen van houtskoolresten uit grondmonsters en zeefresiduen.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het detecteren van vi...  +
Botanische macroresten zoals zaden, vruchten, wortels, knollen, stengels, bladeren en knoppen kunnen met behulp van een microscoop tot op soort gedetermineerd worden. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie voedingsmiddelen-spectrum, agrarische economie, ambacht...  +
Palynologisch onderzoek (of pollenonderzoek) richt zich op het onderzoek naar pollen (stuifmeel), sporen (voortplantingscellen van o.a. varens, mossen en schimmels) en andere non-pollen palynomorfen (NPP) als algen, eitjes van darmparasieten, thecamoebae en microscopische plantaardige resten. <h3>I...  +
Parenchym is een plantaardig opslagweefsel. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie van de voedseleconomie.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het vergaren van inzicht in de variëteit in voedselaanbod in en rond de onderzochte vindplaats, seizoensgebondenheid ...  +
Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2023 [https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/archeologische-rijksmonumenten/archeologisch-rijksmonumentenpaspoort per monument een ar...  +
Resten van dieren uit archeologische opgravingen maken een reconstructie mogelijk van de natuurlijke omgeving van de mens in het verleden en van het gebruik dat mensen maakten van dieren en dierlijke producten. Daarmee scheppen ze tevens een beeld van die mens zelf. Dit artikel beschrijft hoe er bij...  +
Deze pagina toont een overzicht van de archeologische rijksmonumenten in Nederland in de kennisbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  +
Dierlijke resten worden veelvuldig in archeologische vindplaatsen aangetroffen. Een logisch gevolg van de sterke verbondenheid tussen mens en dier. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie relatie mens-dier in allerlei facetten (van economisch tot sociaal en cult...  +
De uitwendige skeletdelen van schelpdieren blijven in kalkhoudende grond langdurig bewaard, dit vormt een informatiebron voor onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: informatie over voedselvoorziening, datering, handel, milieu.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: ...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Het zogenaamde Notarishuis. Vóór de restauratie (na de Tweede Wereldoorlog) heette het "Vendu-huis".  +
In kern laatmiddeleeuws huis, waarvan delen der zijgevels, een kleine kelder en een deel van de kapconstructie bewaard bleven. Karakteristieke lijstgevel aan de straatzijde uit het midden van de 19de eeuw.  +
Grotendeels in het midden van de 18de eeuw vernieuwd huis met thans deels 18de-, deels 19de-eeuwse detaillering. Gevelwerk, kozijnen en lekdorpels zijn 18de-eeuws, evenals het getoogde zoldervenster met Lodewijk XIV-snijwerk en driepasvormige bovenzijde uit ca. 1740. Kroonlijst met consoles overigen...  +
Een laat-middeleeuws dwarshuis met achterhuis van omstreeks 1600. Latere wijzigingen.  +
Dwars voorhuis met achterhuis dwars daarop. Oudere oorsprong (kelders) en latere wijzigingen.  +
In oorsprong waarschijnlijk twee laat middeleeuwse huizen met in het eerste kwart van de 17de eeuw vernieuwde voorgevel met wit geschilderde natuurstenen banden, voorzien van medaillons met rozetten en vruchtentrossen, vensters met ontlastingsbogen en schuiframen en een kroonlijst met rijke Lodewijk...  +
Achter een zeer brede lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw gaan oudere huizen schuil ( zie hieronder: Aantal oudere huizen). Het huidige huis is opgesplitst in twee huisnummers met twee overeenkomstige rijksmonumentnummers. Het linker deel nr. 60 heeft monumentnummer 8305. Het rechter de...  +
Twee sculpturen bij het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Transformatorgebouw en fietsenstalling van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]].  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Stalen verkeersbrug over de Rijn.  +
Bewoningssporen uit de midden- en late steentijd.  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, ca. 1875, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, hoog opgaande middenrisaliet, bekroond door een fron...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, uit het derde kwart van de 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, een middels een breed portiek en gaaf, deels inpandig b...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van opvallende wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en een middels pilasters, gaaf breed balkon op consoles en portie...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en persiennes. Door de hoge bouwmassa en de afgeschuinde hoekgevel vorm...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw en verhoogd rond het midden van de 20ste eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en een gaaf balkon op con...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, en een middels een breed portiek en gaa...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, en een middels een breed portiek, gaaf ...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met kroonlijst, markante stucwerk-detailleringen, hoeklisenen met pilasters en rijk geornamenteerde balkons...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge gepleisterde voorgevel met boven de vensters markante stucwerkdetailleringen, hoofdgestel met fraaie consoles en een gaaf balkon op co...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart van de 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, brede middenrisaliet, geaccentueerd door pilasters met hoofdges...  +
Waals Hervormde kerk, voormalig Agnietenkapel. Eénbeukige kloosterkapel met driezijdige sluiting met steunberen en tongewelf. Oorspronkelijke dubbelkerk met nonnengalerij, gesticht in 1404 als kapel van het St. Agnesklooster. Moderne westgevel na restauratie oorlogsschade (1950/52). In het inwendige...  +
Grafheuvel.  +
Twaalf grafheuvels.  +
Laat middeleeuws huis met in het begin van de 19de eeuw gemoderniseerde voorgevel met kroonlijst, vensters met schuiframen. In zijgevel Varkensstraat merkwaardige rondboognis en gevelsteentje met drie haringen (?) Inwendig gewelfkelder (waarschijnlijk 15de eeuws), kapconstructie (midden 16de eeuw) e...  +
In oorsprong 15de-eeuws huis, thans in gebruik als winkelpand, met hoge middeleeuwse kap met drie gave stapelspanten, gewelfkelder en middeleeuwse zijgevels, waarvan de aan de Rozemarijnsteeg gelegen rechter zijgevel nog met afsluitende bloktandlijst. Lijstgevel met kroonlijst, eerste helft 19de eeu...  +
Fors, in oorsprong waarschijnlijk vroeg 15de-eeuws bakstenen huis, waarvan zijgevels, achtergevel met trappen, grote gewelfkelder en delen der balklagen uit deze periode bewaard bleven. Gewijzigde lijstgevel met kozijnen en schuiframen (eerste kwart 19de eeuw) en nisje met beeldje van De Wildeman (w...  +
De Eusebius- of Grote Kerk toren is een forse, groots opgezette westtoren in Nederrijns laat-gotische stijl (1452-1478) met een moderne bekroning van architect Th. Verlaan uit 1961-1964. Herbouw en herstel oude romp na oorlogsschade en nieuwe restauratie en aanpassing met lift en expositieruimte in ...  +
"Presicaeffs Huys". In oorsprong 14de-eeuws huis op T-vormige plattegrond waardoor een binnenplaats ontstaat afgesloten met een muur langs de straat waarin een natuurstenen classicistische poort (1640). Bouwdelen, gevel- en interieuronderdelen uit latere perioden. Restauratie en uitbreiding in 1956-...  +
Huis met gepleisterde lijstgevel met Y-ankers en gevelsteen met jaartal 1629. Links onder in gevel een poort-doorgang met een eigen rijksmonumentnummer (8343). De oorsprong van het huis is 15de-eeuws waarvan nog delen bewaard met latere wijzigingen en toevoegingen.  +
Resten van het klooster Mariënborn of Mariëndaal.  +
Provinciehuis met ingangspartij.  +
Kerk van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden met hekwerk, gebouwd in 1926 naar ontwerp van H.B. van Broekhuizen, werkzaam op het architectenbureau van G. Feenstra, in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Het interieur van de kerk vertoont invloed van de Unity Temple in Oak Park, Illinois, van F...  +
Overblijfselen van een fort (castellum) en kampdorp (vicus) uit de Romeinse tijd. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
Opstandingskerk met kosterswoning.  +
Kantoorgebouw AKU / De Grote Enk.  +
Paleis van Justitie met binnenhof en beeldengroep.  +
Mytylschool in het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Herstellingsoord bestaande uit hoofdgebouw, ketelhuis, sportgebouw, acht verblijfpaviljoens, drie sculpturen, fietsenstalling en trafohuis. Op het terrein tevens een mytylschool.  +
Sportgebouw van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Ketelhuis van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Hoofdgebouw van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Ziekenpaviljoen van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Fontein inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende pleininrichting.  +
- Organische kleurstoffen - Chromatografie - Massa spectrometrie  +
De naam Art deco is ontleend aan de grote expositie voor moderne decoratieve kunst, de 'Exposition des Arts décoratifs et Industriels modernes', die in 1925 in Parijs gehouden werd. Nederland kwam met een inzending die gedomineerd werd door de Amsterdamse School. De Amsterdamse school stijl wordt ov...  +
Overblijfselen van de Cammingastate (moated site).  +
Bewoningssporen uit de late steentijd en rijen ijzerwinningskuilen uit de vroege middeleeuwen.  +
Het links van de R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming staande, als woonhuis gebouwde pand.  +
Het parochiehuis bij de R.K. Kerk Maria ten Hemelopening.  +
De R.K. Kerk van Onze Lieve Vrouwe Maria ten Hemelopneming te Assen.  +
De R.K. Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming is in 1933- 1934 gebouwd door de firma Siemerink en Reehuis (Wierden), naar ontwerp van architect J. van Dongen jr. (Apeldoorn) in samenwerking met de Asser architect J.F.A. Gobel, die ook de schenker was van het hoofdaltaar. De kerk was de vervan...  +
De kerk met kosterswoning en vergaderlokalen van de gereformeerde kerk dateert uit de jaren 1923-1925 (eerste steen d.d. 28-7-1924) en verving de in 1876 gebouwde kerk 'de Kandelaar' aan de Molenstraat, die te klein was geworden. De Zuiderkerk is gebouwd naar een ontwerp van architect J. Smallenbroe...  +
Het doel van deze lijst is aandacht te vragen voor deze bedreigde en kwetsbare bomen en struiken en de focus van beheerders, overheden en groene organisaties op het behoud van de bedreigde wilde bomen en struiken in hun eigen provincie te richten. Het uiteindelijke doel is om van elke soort op de li...  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Drenthe.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Friesland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Gelderland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Groningen.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Limburg.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Brabant.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Holland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Overijssel.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Utrecht.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zeeland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zuid-Holland.  +
Augiet is een mafisch mineraal.  +
Authenticiteit gaat over de garantie dat een digitaal object is wat het zegt te zijn. Het object is wat het voorgeeft te zijn; het is aantoonbaar niet onbedoeld veranderd sinds de aanlevering en er kan worden gedemonstreerd dat na transformatie alle kenmerkende eigenschappen zijn behouden.  +
Omschrijf globaal welke maatregelen de betrouwbaarheid van digitale objecten vaststellen en garanderen.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen de herkomst van digitale objecten wordt vastgesteld.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen je de integriteit van digitale objecten wil vaststellen en garanderen.  +
Overblijfselen van het kasteel van de Heren van Axel.  +
B
B-horizonten (inspoelingshorizonten) zijn op een bepaalde plaats in een bodemprofiel aanwezige inspoelingslagen. Dit ingespoeld materiaal kan humus, klei, ijzer- of aluminiumoxiden betreffen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Inspoelingslagen zijn lagen van op een bepaalde plaats in een bodemp...  +
Hertenverblijf in de hertenweide aan de overkant van de Vordenseweg.  +
IJskelder direct ten zuiden van het huis.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.