Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
A
Boogbrug behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Historische Tuin- en Parkaanleg behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Koetshuis behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Poortgebouw behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Toegangsbrug en kademuur buitengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Toegangsbrug en kademuur binnengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Restantent van het tuinpaviljoen dat behoorde bij kasteel Arcen.  +
Tiendschuur behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Terrein met de overblijfselen van een gebouw, waarschijnlijk een kasteel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hout was in het verleden een van de belangrijkste brandstoffen en houtskool was het afvalproduct daarvan. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: het bestuderen van houtskoolresten uit grondmonsters en zeefresiduen.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het detecteren van vi...  +
Botanische macroresten zoals zaden, vruchten, wortels, knollen, stengels, bladeren en knoppen kunnen met behulp van een microscoop tot op soort gedetermineerd worden. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie voedingsmiddelen-spectrum, agrarische economie, ambacht...  +
Palynologisch onderzoek (of pollenonderzoek) richt zich op het onderzoek naar pollen (stuifmeel), sporen (voortplantingscellen van o.a. varens, mossen en schimmels) en andere non-pollen palynomorfen (NPP) als algen, eitjes van darmparasieten, thecamoebae en microscopische plantaardige resten. <h3>I...  +
Parenchym is een plantaardig opslagweefsel. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie van de voedseleconomie.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het vergaren van inzicht in de variëteit in voedselaanbod in en rond de onderzochte vindplaats, seizoensgebondenheid ...  +
Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2023 [https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/archeologische-rijksmonumenten/archeologisch-rijksmonumentenpaspoort per monument een ar...  +
Resten van dieren uit archeologische opgravingen maken een reconstructie mogelijk van de natuurlijke omgeving van de mens in het verleden en van het gebruik dat mensen maakten van dieren en dierlijke producten. Daarmee scheppen ze tevens een beeld van die mens zelf. Dit artikel beschrijft hoe er bij...  +
Deze pagina toont een overzicht van de archeologische rijksmonumenten in Nederland in de kennisbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  +
Dierlijke resten worden veelvuldig in archeologische vindplaatsen aangetroffen. Een logisch gevolg van de sterke verbondenheid tussen mens en dier. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie relatie mens-dier in allerlei facetten (van economisch tot sociaal en cult...  +
De uitwendige skeletdelen van schelpdieren blijven in kalkhoudende grond langdurig bewaard, dit vormt een informatiebron voor onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: informatie over voedselvoorziening, datering, handel, milieu.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: ...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Fors huis met fraaie, gave lijstgevel (2de kwart 19de eeuw), markant gelegen op hoek met Bentinckstraat. Twee kelderruimten met tongewelven (waarschijnlijk 16de eeuw) en kaarsnissen. Achterhuis deels 19de-eeuws, oorspronkelijk bedrijfsmatig gebruikt, met wat oudere onderbouw.  +
Fors huis "de Crabbe", met lijstgevel (ca. 1800), waarin deuromlijsting in Lodewijk XVI stijl. Drie kleinere achterhuizen (15de-18de eeuw) met top- en trapgevels met ezelsruggen. Tegen noordgevel achterhuizen een 16de-eeuwse vierkante toren, waarin kruisgewelf op platte ribben. Meest oostelijke acht...  +
Het zogenaamde Notarishuis. Vóór de restauratie (na de Tweede Wereldoorlog) heette het "Vendu-huis".  +
In kern laatmiddeleeuws huis, waarvan delen der zijgevels, een kleine kelder en een deel van de kapconstructie bewaard bleven. Karakteristieke lijstgevel aan de straatzijde uit het midden van de 19de eeuw.  +
Grotendeels in het midden van de 18de eeuw vernieuwd huis met thans deels 18de-, deels 19de-eeuwse detaillering. Gevelwerk, kozijnen en lekdorpels zijn 18de-eeuws, evenals het getoogde zoldervenster met Lodewijk XIV-snijwerk en driepasvormige bovenzijde uit ca. 1740. Kroonlijst met consoles overigen...  +
Een laat-middeleeuws dwarshuis met achterhuis van omstreeks 1600. Latere wijzigingen.  +
Dwars voorhuis met achterhuis dwars daarop. Oudere oorsprong (kelders) en latere wijzigingen.  +
In oorsprong waarschijnlijk twee laat middeleeuwse huizen met in het eerste kwart van de 17de eeuw vernieuwde voorgevel met wit geschilderde natuurstenen banden, voorzien van medaillons met rozetten en vruchtentrossen, vensters met ontlastingsbogen en schuiframen en een kroonlijst met rijke Lodewijk...  +
Achter een zeer brede lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw gaan oudere huizen schuil ( zie hieronder: Aantal oudere huizen). Het huidige huis is opgesplitst in twee huisnummers met twee overeenkomstige rijksmonumentnummers. Het linker deel nr. 60 heeft monumentnummer 8305. Het rechter de...  +
Huis (nr. 68) met gepleisterde lijstgevel (eerste helft 19de eeuw) en gave vensters en ramen. Jongere winkelpui met paneeldeuren (3de kwart 19de eeuw). Gevel staat voor een in oorsprong ouder pand (18de eeuw). Achterhuis met bakstenen gevel met vroeg 19de-eeuwse detaillering. Voorts een aan karakter...  +
Twee sculpturen bij het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Transformatorgebouw en fietsenstalling van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]].  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Stalen verkeersbrug over de Rijn.  +
Bewoningssporen uit de midden- en late steentijd.  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, ca. 1875, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, hoog opgaande middenrisaliet, bekroond door een fron...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, uit het derde kwart van de 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, een middels een breed portiek en gaaf, deels inpandig b...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van opvallende wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en een middels pilasters, gaaf breed balkon op consoles en portie...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en persiennes. Door de hoge bouwmassa en de afgeschuinde hoekgevel vorm...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw en verhoogd rond het midden van de 20ste eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en een gaaf balkon op con...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, en een middels een breed portiek en gaa...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, en een middels een breed portiek, gaaf ...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met kroonlijst, markante stucwerk-detailleringen, hoeklisenen met pilasters en rijk geornamenteerde balkons...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge gepleisterde voorgevel met boven de vensters markante stucwerkdetailleringen, hoofdgestel met fraaie consoles en een gaaf balkon op co...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart van de 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, brede middenrisaliet, geaccentueerd door pilasters met hoofdges...  +
Waals Hervormde kerk, voormalig Agnietenkapel. Eénbeukige kloosterkapel met driezijdige sluiting met steunberen en tongewelf. Oorspronkelijke dubbelkerk met nonnengalerij, gesticht in 1404 als kapel van het St. Agnesklooster. Moderne westgevel na restauratie oorlogsschade (1950/52). In het inwendige...  +
Voormalige tekenschool "Kunstoefening", gebouwd in 1846, naar ontwerp van de stadsbouwmeester H.J. Heuvelink sr. met monumentale neoclassicistische gevel, gebeeldhouwde fries tussen verdiepingen, deels schuiframen en natuurstenen ingangsomlijsting. Attiekverdieping toegevoegd in 1927.  +
Grafheuvel.  +
Twaalf grafheuvels.  +
Laat middeleeuws huis met in het begin van de 19de eeuw gemoderniseerde voorgevel met kroonlijst, vensters met schuiframen. In zijgevel Varkensstraat merkwaardige rondboognis en gevelsteentje met drie haringen (?) Inwendig gewelfkelder (waarschijnlijk 15de eeuw), kapconstructie (midden 16de eeuw) en...  +
Op een binnenterrein tussen de Bakkerstraat en Weverstraat gelegen L-vormig huis, in het 3de kwart van de 18de eeuw tot stand gekomen na verbouwing van waarschijnlijk midden 16de-eeuwse bebouwing aan de Papagaaigang. Nog oudere muurdelen in kelder (14de eeuw). Een 18de-eeuwse voorgevel met middels r...  +
Postkantoor, rijk gedecoreerd ontwerp van Rijksbouwmeester C.H. Peters (gebouwd in 1888-1889 en uitbreidingen aan achterzijde in 1908), uitgevoerd in neogotische stijl (met sterke invloeden van noordelijke baksteengotiek (zgn. Hanzegotiek), rode bakstenen gevels met speklagen en accenten in groene g...  +
Koepelkerk, aanvankelijk hervormde kerk en vanaf 1961 van Vrijgemaakt Gereformeerd Kerkgenootschap. Gebouwd in 1837-'38 naar ontwerp van de toenmalige stadsbouwmeester Antony Aytink van Falkenstein. Centraalbouw met achtzijdige plattegrond en ronde middenruimte met Ionische zuilen en koepeldak. Twee...  +
In oorsprong 15de-eeuws huis, thans in gebruik als winkelpand, met hoge middeleeuwse kap met drie gave stapelspanten, gewelfkelder en middeleeuwse zijgevels, waarvan de aan de Rozemarijnsteeg gelegen rechter zijgevel nog met afsluitende bloktandlijst. Lijstgevel met kroonlijst, eerste helft 19de eeu...  +
Huis met wit gepleisterde vroeg 19de-eeuwse voorgevel, afsluitend met fries met metopen en trigliefen. Markante hoofdvorm met zadeldak tussen hoge zijtopgevels.  +
Fors, in oorsprong waarschijnlijk vroeg 15de-eeuws bakstenen huis, waarvan zijgevels, achtergevel met trappen, grote gewelfkelder en delen der balklagen uit deze periode bewaard bleven. Gewijzigde lijstgevel met kozijnen en schuiframen (eerste kwart 19de eeuw) en nisje met beeldje van De Wildeman (w...  +
De Eusebius- of Grote Kerk toren is een forse, groots opgezette westtoren in Nederrijns laat-gotische stijl (1452-1478) met een moderne bekroning van architect Th. Verlaan uit 1961-1964. Herbouw en herstel oude romp na oorlogsschade en nieuwe restauratie en aanpassing met lift en expositieruimte in ...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
"Presicaeffs Huys". In oorsprong 14de-eeuws huis op T-vormige plattegrond waardoor een binnenplaats ontstaat afgesloten met een muur langs de straat waarin een natuurstenen classicistische poort (1640). Bouwdelen, gevel- en interieuronderdelen uit latere perioden. Restauratie en uitbreiding in 1956-...  +
Huis met gepleisterde lijstgevel met Y-ankers en gevelsteen met jaartal 1629. Links onder in gevel een poort-doorgang met een eigen rijksmonumentnummer (8343). De oorsprong van het huis is 15de-eeuws waarvan nog delen bewaard met latere wijzigingen en toevoegingen.  +
Laat middeleeuwse poort (15/16de eeuw), opgenomen in bouwvolume van het pand Kerkstraat 32/33 (apart als object beschermd, rijksmonumentnummer 8342) met brede korfboog-doorgangen, bakstenen zijwanden en moer- en kinderbalken zoldering, toegang gevend tot stadstuin achter Bakkerstraat 19 (rijksmonume...  +
In oorsprong laat middeleeuws huis met gave eenvoudige lijstgevel, historische houten winkelpui en vensters met schuiframen (derde kwart 19de eeuw). Van het middeleeuwse huis resteren delen der zijgevels, met restanten van trapgevels met ezelsruggen (15de eeuw) en een oude gewelfkelder. Diverse oude...  +
Het Duivelshuis, 15de-eeuwse kernbouw met renaissancegevel, gebouwd voor Maarten van Rossum in 1539-46, naar ontwerp van Arndt Johan toe Boecop?, diverse malen hersteld en vernieuwd. In de gevel onder andere pilasters, kruisvensters en gebeeldhouwde koppen en aan zuidzijde forse hangende, drielaags ...  +
Voormalige Lutherse kerk. Zaalkerk (gebouwd 1735-1737) met bakstenen gevels, geleed door pilasters van de kolossale orde met Ionische kapitelen. Voorgevel met groot fronton, waarin Lodewijk XIV decoratie, Luthers zwaanreliëf boven ingang. Verbouwd tot pakhuis omstreeks 1900.  +
Resten van het klooster Mariënborn of Mariëndaal.  +
Fors huis met monumentale bakstenen lijstgevel met rijk geaccentueerde middenrisaliet en kroonlijst met tal van rijk gebeeldhouwde ornamenten in Lodewijk XV stijl. Vensters met 19de-eeuwse detaillering. In het inwendige een middengang met stucplafond en wanden met gestucte panelen, trappenhuis met g...  +
Provinciehuis met ingangspartij.  +
Sabelspoort, voor het eerst vermeld in rekeningen van 1353-1354, bakstenen middeleeuwse stadspoort bestaande uit vierkant poortgebouw met overwelfde doorgang aan beide zijden geflankeerd door een ronde toren en een traptoren aan de stadszijde (na 1440, adviseur; Gisbert Schairt van Bommel). Aan de s...  +
Stadswaag, in 1761-1768 gebouwd door stadsbouwmeester Hendrik Viervant in overgangsstijl Lodewijk XV-XVI op een hoek gelegen. Hoog bakstenen gebouw met leien dak met sierschoorstenen, hoekpilasters, hoofdgestel en segmentvormige en driehoekige frontons en balkon. Rijk geaccentueerde ingangspartijen ...  +
Op de markante hoek van Nieuwstad en Velperbinnensingel gelegen herenhuis uit ca. 1835-1840, behorend tot vroegste bouwprojecten in het vroeg 19de-eeuwse singelplan. Voorbeeld van de oorspronkelijk vrij sobere herenhuisbebouwing, thans met een tot een normale verdieping gewijzigde mezzanino. Gevels ...  +
Kerk van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden met hekwerk, gebouwd in 1926 naar ontwerp van H.B. van Broekhuizen, werkzaam op het architectenbureau van G. Feenstra, in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Het interieur van de kerk vertoont invloed van de Unity Temple in Oak Park, Illinois, van F...  +
Synagoge. Gebouwd in 1853 door stadsbouwmeester H.J. Heuvelink. Bakstenen gebouw in eclectische stijl met rondboogvensters en veelhoekige steunberen, waaromheen de geprofileerde houten kroonlijst is doorgevoerd. Inwendige inrichting grotendeels bewaard: galerijen en monumentale Arke in van het class...  +
Overblijfselen van een fort (castellum) en kampdorp (vicus) uit de Romeinse tijd. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
In oorsprong 15de-eeuws huis, thans in gebruik als winkelpand, met hoge middeleeuwse kap met stapelspanten (waarschijnlijk eerste kwart 16de eeuw), wat oudere kelder (15de eeuw) en nog deels middeleeuwse voorgevel met 19de-eeuwse vensterdetaillering. Fragment van getordeerde pinakel in de rechter bo...  +
Langshuis, in oorsprong eerste helft 14de eeuw (kelders) en een casco uit de tweede helft van de 15de eeuw. Thans winkelpand, met gave middeleeuwse kap met stapeljukken, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 15de eeuw of eerste kwart van de 16de eeuw, oude kelders en voorgevel met gaaf bewaard ...  +
Fors bakstenen huis met voor- en achterzaal, met verschillende verdiepingshoogten, gescheiden door brandmuur (zeer waarschijnlijk gebouwd 1354-'55) met deels gereconstrueerde gotische voorgevel met tuitgevel met arkeltorens, weergang boven zijgevels, traptoren (1354-'55) met klokkengeleding met galm...  +
Opstandingskerk met kosterswoning.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Kantoorgebouw AKU / De Grote Enk.  +
Het huis Rijckenstein is één van de oudste stenen huizen van de stad, reeds genoemd in stadsrekeningen uit 1353-1354. Het is een fors tweelaags langshuis met weergangen boven zijgevels en oude, gaaf bewaarde kapconstructie (hout gekapt in winter van 1360-'61), trapgevel boven achtergevel, traptoren ...  +
Fors, in oorsprong zeker 14de-eeuws bakstenen huis, waarvan zijgevels, achtergevel met uitgemetseld rookkanaal op twee gotische boogjes en grote gewelfkelder uit deze periode bewaard bleven. Kap met stapelspanten, balklagen en consoles (17de eeuw). In het inwendige vertrekken met middeleeuwse kaarsn...  +
Paleis van Justitie met binnenhof en beeldengroep.  +
Mytylschool in het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Herstellingsoord bestaande uit hoofdgebouw, ketelhuis, sportgebouw, acht verblijfpaviljoens, drie sculpturen, fietsenstalling en trafohuis. Op het terrein tevens een mytylschool.  +
Sportgebouw van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Ketelhuis van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Hoofdgebouw van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Ziekenpaviljoen van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Voormalige leesbibliotheek van het genootschap "Prodesse Conamur", in 1879 ontworpen door de architect J.J. Weve en behorend tot zijn vroegste ontwerpen. Karakteristieke 19de-eeuwse lijstgevel met lage benedenverdieping en bel-étage, in triomfbogen gevatte vensters, gescheiden door Ionische pilaster...  +
Onderdeel van reeks monumentale zgn. Fromberghuizen aan het Willemsplein, in 1853 gebouwd in strenge neo-classicistische stijl naar ontwerp van H.W. Fromberg. De reeks bezit een symmetrische opzet met midden- en hoekrisalieten, bekroond door frontons. Nr. 40 bezit een symmetrische gepleisterde gevel...  +
Onderdeel van de reeks monumentale zgn. Fromberghuizen aan het Willemsplein, in 1853 gebouwd in strenge neoclassicistische stijl naar ontwerp van H.W. Fromberg. De reeks bezit een symmetrische opzet met midden- en hoekrisalieten, bekroond door frontons. Nr. 41 bezit een symmetrische gepleisterde gev...  +
Onderdeel van de reeks monumentale zgn. Fromberghuizen aan het Willemsplein, in 1853 gebouwd in strenge neoclassicistische stijl naar ontwerp van H.W. Fromberg. De reeks bezit een symmetrische opzet met midden- en hoekrisalieten, bekroond door frontons. Nr. 42, het middelste pand, bezit een symmetri...  +
Onderdeel van de reeks monumentale zgn. Fromberghuizen aan het Willemsplein, in 1853 gebouwd in strenge neoclassicistische stijl naar ontwerp van H.W. Fromberg. De reeks bezit een symmetrische opzet met midden- en hoekrisalieten, bekroond door frontons. Nr. 43 bezit een symmetrische gepleisterde gev...  +
Onderdeel van de reeks monumentale zgn. Fromberghuizen aan het Willemsplein, in 1853 gebouwd in strenge neoclassicistische stijl naar ontwerp van H.W. Fromberg. De reeks bezit een symmetrische opzet met midden- en hoekrisalieten, bekroond door frontons. Nr. 44 bezit een symmetrische gepleisterde gev...  +
Fontein inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende pleininrichting.  +
- Organische kleurstoffen - Chromatografie - Massa spectrometrie  +
De naam Art deco is ontleend aan de grote expositie voor moderne decoratieve kunst, de 'Exposition des Arts décoratifs et Industriels modernes', die in 1925 in Parijs gehouden werd. Nederland kwam met een inzending die gedomineerd werd door de Amsterdamse School. De Amsterdamse school stijl wordt ov...  +
Overblijfselen van de Cammingastate (moated site).  +
Bewoningssporen uit de late steentijd en rijen ijzerwinningskuilen uit de vroege middeleeuwen.  +
Het links van de R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming staande, als woonhuis gebouwde pand.  +
Het parochiehuis bij de R.K. Kerk Maria ten Hemelopening.  +
De R.K. Kerk van Onze Lieve Vrouwe Maria ten Hemelopneming te Assen.  +
De R.K. Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming is in 1933- 1934 gebouwd door de firma Siemerink en Reehuis (Wierden), naar ontwerp van architect J. van Dongen jr. (Apeldoorn) in samenwerking met de Asser architect J.F.A. Gobel, die ook de schenker was van het hoofdaltaar. De kerk was de vervan...  +
De kerk met kosterswoning en vergaderlokalen van de gereformeerde kerk dateert uit de jaren 1923-1925 (eerste steen d.d. 28-7-1924) en verving de in 1876 gebouwde kerk 'de Kandelaar' aan de Molenstraat, die te klein was geworden. De Zuiderkerk is gebouwd naar een ontwerp van architect J. Smallenbroe...  +
Het doel van deze lijst is aandacht te vragen voor deze bedreigde en kwetsbare bomen en struiken en de focus van beheerders, overheden en groene organisaties op het behoud van de bedreigde wilde bomen en struiken in hun eigen provincie te richten. Het uiteindelijke doel is om van elke soort op de li...  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Drenthe.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Friesland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Gelderland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Groningen.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Limburg.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Brabant.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Holland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Overijssel.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Utrecht.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zeeland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zuid-Holland.  +
Augiet is een mafisch mineraal.  +
Authenticiteit gaat over de garantie dat een digitaal object is wat het zegt te zijn. Het object is wat het voorgeeft te zijn; het is aantoonbaar niet onbedoeld veranderd sinds de aanlevering en er kan worden gedemonstreerd dat na transformatie alle kenmerkende eigenschappen zijn behouden.  +
Omschrijf globaal welke maatregelen de betrouwbaarheid van digitale objecten vaststellen en garanderen.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen de herkomst van digitale objecten wordt vastgesteld.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen je de integriteit van digitale objecten wil vaststellen en garanderen.  +
Overblijfselen van het kasteel van de Heren van Axel.  +
B
B-horizonten (inspoelingshorizonten) zijn op een bepaalde plaats in een bodemprofiel aanwezige inspoelingslagen. Dit ingespoeld materiaal kan humus, klei, ijzer- of aluminiumoxiden betreffen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Inspoelingslagen zijn lagen van op een bepaalde plaats in een bodemp...  +
Hertenverblijf in de hertenweide aan de overkant van de Vordenseweg.  +
IJskelder direct ten zuiden van het huis.  +
Noordelijk bouwhuis van twee bouwhuizen.  +
Oranjerie op het voormalige moestuincomplex.  +
Parkaanleg bestaande uit een parkje binnen de gracht, buitensingel en weilanden.  +
Schuur rechts naast het noordelijke bouwhuis.  +
Tuinmuur van het voormalige moestuincomplex.  +
Zuidelijk bouwhuis van twee bouwhuizen.  +
Tuinmanswoning op het voormalige moestuincomplex aan de Pastoriestraat.  +
Groot omgracht terrein met U-vormig complex, in 1738/39 gebouwd met gebruikmaking van resten van het laatmiddeleeuwse kasteel Baak. Ten noordoosten op het terrein bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Boven de grond gehaalde en gereconstrueerde fundamenten van de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse omgrachte kasteel Hellenburg.  +
Tot woonhuis verbouwd koetshuis van het omgrachte vijfhoekige kasteel Baarland. Koetshuis en hoofdhuis lagen samen op één omgracht terrein.  +
D'Erp / De Borcht / Huis te Baarlo. Groot, niervormig omgracht terrein met op de noordhoek de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel D'Erp, bestaande uit vier vleugels rondom een binnenplaats. Ten zuidoosten daarvan enkele bijgebouwen met poorttoren. Het hoofdhuis behoort tot het [[Complexen/5...  +
D'Erp / De Borcht / Huis te Baarlo. Groot, niervormig omgracht terrein met op de noordhoek de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel D'Erp, bestaande uit vier vleugels rondom een binnenplaats. Ten zuidoosten daarvan enkele bijgebouwen met poorttoren. Het complex D'Erp telt zes beschermde rijks...  +
Economiegebouwen behorend tot de historische buitenplaats d'Erp.  +
Het poortgebouw van kasteel D'Erp.  +
Tuin- en parkaanleg van kasteel D'Erp.  +
De wasplaats, genaamd de Sprunk.  +
De Watermolen, onderdeel van de historische buitenplaats d'Erp.  +
Zes oude grafzerken en zeven oude grafkruisen op het zuidelijke deel van het St. Petruskerkhof van Baarlo.  +
Omgracht terrein met hoofdhuis en bijgebouwen van het laatmiddeleeuwse kasteel De Berkt.  +
Bewoningssporen uit de steentijd en bewonings- en/of begravingssporen uit de ijzertijd.  +
Blokvormig hoofdhuis met twee bijgebouwen van kasteel De Raay.  +
Overblijfselen van het bisschoppelijk kasteel Ter Eem en versterkingen die horen bij een latere fase van het kasteel.  +
Overblijfselen van de ridderhofstad Drakenburgh (moated site).  +
Kamphuizen / Camphuysen. Omgracht terrein met aan de westzijde het hoofdgebouw van de havezate Kamphuizen bestaande uit een rechthoekig gebouw met aanbouw aan de achterzijde. Aan de zuid- en oostzijde op het terrein een bijgebouw en een gedeeltelijke ommuring aan de noordzijde.  +
Babberich / Halsaf. Omgracht terrein met het U-vormige laatmiddeleeuwse kasteel Babberich, bestaande uit het hoofdhuis uit de late 18de eeuw op de zuidwesthoek met aan beide zijden aangebouwde bijgebouwen.  +
Dienstvleugel gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
Babberich / Halsaf. Omgracht terrein met het U-vormige laatmiddeleeuwse kasteel Babberich, bestaande uit het hoofdhuis uit de late 18de eeuw op de zuidwesthoek met aan beide zijden aangebouwde bijgebouwen.  +
Tuinmanswoning Lotjeshoeve met schuur gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
Boerderij Frans Joseph-hoeve gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
Duiventoren gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
Tuin- en parkaanleg van historische buitenplaats "Babberich".  +
Begraafplaats gerealiseerd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
De Nederlandse kunstenaar Babs Haenen (1948) is, naar eigen zeggen, een hardcore keramiste. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 1979, waar ze later ook werkzaam is geweest als docent. Haenens oeuvre kan worden omschreven als expressief en impressionistisch; het samenspel van vormen, k...  +
Joodse begraafplaats met een 45-tal stèles. Op de begraafplaats staat tevens een klein metaheerhuis.  +
Sporen van bewoning uit de middeleeuwen.  +
U-vormig kasteel, gebouwd in 1676, mogelijk als vervanger van het 400 meter zuidoostelijker gelegen kasteel De Borg.  +
Bij historische baksteenconstructies komen verschillende vormen van schade voor. Zo is scheurvorming een veelvoorkomend probleem, maar ook afpoederen, afschilferen en afbrokkelen van baksteen en mortel treden regelmatig op. In deze brochure wordt ingegaan op de bouwtechnische en constructieve oorzak...  +
Balegemse steen: zandige kalksteen welke gewonnen wordt nabij het dorp Balegem in de Provincie Oost Vlaanderen, België. De steen is kwartshoudend, groenachtig bruin of blond van kleur en heeft een meestal duidelijk zichtbaar horizontaal leger. De Balegemse steen bevat plaatselijk vrij grote schelpen...  +
Sporen van vuursteenwinning en vuursteenbewerking.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Pastorie bij de RK kerk "Heilige Jozef" te Barger-Compascuum.  +
RK kerk "Heilige Jozef" te Barger-Compascuum.  +
De Rooms Katholieke kerk "Heilige Jozef" met aangebouwde pastorie is gebouwd in 1923 in opdracht van het Kerkbestuur van Barger Compascuum. Het ontwerp in traditionalistische stijl is van J.Th.J. Cuypers uit Amsterdam. Kerk en pastorie zijn de nucleus van een katholieke enclave, waarin ook een schol...  +
Twee grafheuvels.  +
Vijf grafheuvels.  +
''Onderzoeker ruimtelijke analyse, specialist geo-informatie''  +
In aanleg twaalfde-eeuws kasteel, bestaande uit een omgrachte hoofdburcht (een afgevlakte motte) en het restant van een bijgebouw ten zuidoosten daarvan.  +
Baumberger kalksteen: zandige kalksteen welke gewonnen wordt in de heuvelrug Baumberge, in de omgeving van Billerbeck en Havixbeck, 20 km ten westen van Munster, Duitsland. De steen is crème- tot okerkleurig, bevat donkergroene of bruine spikkels van glauconiet en is gelijkmatig en fijn van structuu...  +
In dit artikel worden de afzonderlijke soorten bedreigde wilde bomen en struiken beschreven.  +
Huiswierde en de overblijfselen van een kapel.  +
Resten van de Radfriduskapel.  +
Huiswierde met de resten van een kasteel en een dobbe.  +
GEREFORMEERDE KERK, Goede Herderkerk of Noorderkerk genaamd, gebouwd in de jaren 1937-1938 in een stijl die zowel kenmerken van de Amsterdamse School als de Delftse School vertoont. E. Reitsma uit Groningen was de ontwerpende architect van het gebouw en A. Wiersema uit Bedum de uitvoerend architect.  +
Verhoogd kerkhof met grafmonumenten, waaronder een aantal die afkomstig zijn uit de in 1802 afgebroken kerk.  +
De boerderij ligt op een terrein waar een gracht omheen ligt. Deze is ontstaan vanuit een borg.  +
Dam met toegangspoort bij Nederhoven.  +
Koetshuis behorende bij het complex Nederhoven.  +
Parkaanleg van Nederhoven.  +
Tuinmuur bij Nederhoven.  +
Omgracht terrein met op de zuidoosthoek de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nederhoven met aan de westzijde bijgebouwen in een U-vorm.  +
Omgracht terrein met op de zuidoosthoek de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nederhoven met aan de westzijde bijgebouwen in een U-vorm.  +
Bewoningssporen uit de steentijd, ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.  +
Kasteelhoeve met bijgebouw behorende bij Eyckenlust.  +
Schuur behorende bij Eyckenlust.  +
Beeld behorende bij de kerk H. Michael.  +
Heilig Hartbeeld behorende bij de H. Michaelkerk.  +
Tuinmanswoning behorende bij Eyckenlust.  +
Omgracht terrein met een L-vormig complex met als kern het midden 17de-eeuwse huis Eyckenlust. Aan de zuidwestzijde van het terrein een poortgebouw.  +
Omgracht terrein met een L-vormig complex met als kern het midden 17de-eeuwse huis Eyckenlust. Aan de zuidwestzijde van het terrein een poortgebouw.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Eyckenlust.  +
Poortgebouw behorende bij Eyckenlust.  +
De H. Michaelkerk te Beek en Donk.  +
Het tussen 1933-'35 door de architect H.W. Valk gebouwde complex bestaat uit Kerkstraat 1, de kerk van de H. Michaël (1), Kerkstraat 3, de bijbehorende pastorie (2), een beeld van het H. Hart (3) en een beeld van de H. Michaël (4), alle gesitueerd in de dorpskom van Beek. De kerk vervangt de tussen ...  +
De pastorie van de H. Michaelkerk.  +
Boerderij behorende bij Eyckenlust.  +
Grafheuvel.  +
De Dinkel is een van de weinige natuurlijke meanderende beken van Nederland. De beek volgt een dal dat zijn oorsprong kent als glaciaal bekken uit de voorlaatste ijstijd (het Laat-Saalien, 150.000 jaar geleden). Aan de flanken van het Dinkeldal zijn tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 115.0...  +
Beekdal op de zuidelijke Veluwe, gelegen in een asymmetrisch smeltwaterdal uit de laatste ijstijd. Dit dal ligt op de [[Aardkundig_erfgoed/Spoelzandwaaier Schaarsbergen|spoelzandwaaier van Schaarsbergen]] (zie beschrijving daar). Bijzonder voor de Veluwe is dit dal nog deels watervoerend is. In deze...  +
Foto’s en andere afbeeldingen van rijksmonumenten uit de Beeldbank  +
De Beeldende Kunstenaarsregeling bood kunstenaars van 1949 tot 1987 die niet van hun werk konden leven een tijdelijk inkomen in ruil voor kunstwerken. 5.688 kunstenaars maakten er op enig moment gebruik van de regeling.  +
De collectie beeldhouwwerken bestaat uit ongeveer 3600 werken. Deze dateren van vóór 800 na Christus tot het begin van de 21e eeuw. De collectie is een gevarieerd geheel van oude en moderne vrijstaande beelden, reliëfs en sculpturale bouwfragmenten. Op grond van de toegepaste techniek worden ook tui...  +
Bijgebouwen bij kasteel Nieuwenbroeck.  +
Brug bij kasteel Nieuwenbroeck.  +
Parkaanleg bij Nieuwenbroeck.  +
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd.  +
Omgracht terrein met op de zuidoosthoek de U-vormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nieuwenbroek en in het midden bijgebouwen in een U-vorm met poortgebouw aan de zuidwestzijde.  +
Omgracht terrein met op de zuidoosthoek de U-vormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nieuwenbroek en in het midden bijgebouwen in een U-vorm met poortgebouw aan de zuidwestzijde.  +
Terp.  +
Huisterp en een stinswier (mottekasteel).  +
Over hoe je grafmonumenten restaureert en begraafplaatsen onderhoud en beheert, is al veel geschreven. Voor historische begraafplaatsen met veel oude grafmonumenten valt nog al eens de frase 'begeleid verval'. Maar informatie over wat dat precies inhoudt is wat lastiger te vinden. Hieronder wordt be...  +
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beschermt een groot aantal begraafplaatsen en grafmonumenten onder de noemer funerair erfgoed. Nederland kent zo’n 1300 beschermde monumenten op ongeveer 550 begraafplaatsen of kerkhoven. Daarbij is funerair erfgoed in kerken niet in begrepen.  +
Bij een begraafplaats die geen praktisch funeraire functie meer heeft, nemen beheer en onderhoud vaak deels of helemaal af, wordt de administratie verwaarloosd en raakt de begraafplaats in verval. Begraafplaatsen met achterstallig onderhoud krijgen minder bezoekers. Ook nabestaanden bezoeken zulke p...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Van oudsher kunnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland hun eigen begraafplaatsen stichten. Zo kennen we naast gemeentelijke begraafplaatsen ook rooms-katholieke, Joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse begraafplaatsen. Met de komst van andere bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op...  +
Hoe je funerair erfgoed op begraafplaatsen in stand kunt houden, is een grote vraag voor veel beheerders en houders van begraafplaatsen. Op 26 oktober 2022 werd in een [https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2022/01/01/platform-funerair-erfgoed---financiering-van-erfgoed-op-begraafp...  +
Er zijn zo’n 1300 beschermde rijksmonumenten op ongeveer 550 begraafplaatsen of kerkhoven. Herstel, beheer en onderhoud van monumentale begraafplaatsen is specialistisch werk, waar vaak veel geld voor nodig is.  +
Wilt u weten welke werkzaamheden uw pand nodig heeft? Een behandelvoorstel kan die vraag beantwoorden. Daarmee kunt u duidelijk gespecificeerde offertes aanvragen, waarmee u regie houdt op de werkzaamheden. Wat een voorstel inhoudt leest u in dit artikel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Resten van een pannenbakkerij uit de tweede-derde eeuw na Chr.  +
Een compact, hard marmer uit België, dat wordt beschouwd als het beste zwarte marmer voor beeldhouwen, vanwege de diepe kleur en het ontbreken van aderen en strepen. (AAT-Ned)  +
Belgische hardsteen: polijstbare kalksteen welke gewonnen wordt in de Belgische Ardennen (o.m. in het Ourthe bekken) en bij Soignies , provincie Henegouwen. De grondmassa van Belgische hardsteen is gelijkmatig donker van kleur waarin de versteningen van de doorsneden van crinoiden (stengelfragmenten...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Vroegmiddeleeuws grafveld, een boerderij uit de late middeleeuwen en de Staats-Spaanse circumvallatielinie.  +
Bewoningssporen uit de steentijd, bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen en de resten van de laat-middeleeuwse Sint-Martinuskapel.  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel, bestaande uit een polygonale hoofdburcht en een verdwenen voorburcht.  +
Laatmiddeleeuws kasteel, in de loop der tijd verbouwd tot herenhuis en in de jaren zestig van de vorige eeuw grotendeels teruggebracht naar de achttiende-eeuwse toestand.  +
Bewaard gebleven noordelijke vleugel van een in oorsprong omgrachte vierkante hoofdburcht, die is ontstaan uit een veertiende-eeuwse stenen kamer.  +
Specialist bouwhistorie  +
Ornamentaal bakhuis bij Hoekelum.  +
Stal bij Hoekelum.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.