Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
A
Boogbrug behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Historische Tuin- en Parkaanleg behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Koetshuis behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Poortgebouw behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Toegangsbrug en kademuur buitengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Toegangsbrug en kademuur binnengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Restantent van het tuinpaviljoen dat behoorde bij kasteel Arcen.  +
Tiendschuur behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Terrein met de overblijfselen van een gebouw, waarschijnlijk een kasteel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hout was in het verleden een van de belangrijkste brandstoffen en houtskool was het afvalproduct daarvan. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: het bestuderen van houtskoolresten uit grondmonsters en zeefresiduen.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het detecteren van vi...  +
Botanische macroresten zoals zaden, vruchten, wortels, knollen, stengels, bladeren en knoppen kunnen met behulp van een microscoop tot op soort gedetermineerd worden. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie voedingsmiddelen-spectrum, agrarische economie, ambacht...  +
Palynologisch onderzoek (of pollenonderzoek) richt zich op het onderzoek naar pollen (stuifmeel), sporen (voortplantingscellen van o.a. varens, mossen en schimmels) en andere non-pollen palynomorfen (NPP) als algen, eitjes van darmparasieten, thecamoebae en microscopische plantaardige resten. <h3>I...  +
Parenchym is een plantaardig opslagweefsel. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie van de voedseleconomie.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het vergaren van inzicht in de variëteit in voedselaanbod in en rond de onderzochte vindplaats, seizoensgebondenheid ...  +
Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2023 [https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/archeologische-rijksmonumenten/archeologisch-rijksmonumentenpaspoort per monument een ar...  +
Resten van dieren uit archeologische opgravingen maken een reconstructie mogelijk van de natuurlijke omgeving van de mens in het verleden en van het gebruik dat mensen maakten van dieren en dierlijke producten. Daarmee scheppen ze tevens een beeld van die mens zelf. Dit artikel beschrijft hoe er bij...  +
Deze pagina toont een overzicht van de archeologische rijksmonumenten in Nederland in de kennisbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  +
Dierlijke resten worden veelvuldig in archeologische vindplaatsen aangetroffen. Een logisch gevolg van de sterke verbondenheid tussen mens en dier. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie relatie mens-dier in allerlei facetten (van economisch tot sociaal en cult...  +
De uitwendige skeletdelen van schelpdieren blijven in kalkhoudende grond langdurig bewaard, dit vormt een informatiebron voor onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: informatie over voedselvoorziening, datering, handel, milieu.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: ...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Fors huis met fraaie, gave lijstgevel (2de kwart 19de eeuw), markant gelegen op hoek met Bentinckstraat. Twee kelderruimten met tongewelven (waarschijnlijk 16de eeuw) en kaarsnissen. Achterhuis deels 19de-eeuws, oorspronkelijk bedrijfsmatig gebruikt, met wat oudere onderbouw.  +
Fors huis "de Crabbe", met lijstgevel (ca. 1800), waarin deuromlijsting in Lodewijk XVI stijl. Drie kleinere achterhuizen (15de-18de eeuw) met top- en trapgevels met ezelsruggen. Tegen noordgevel achterhuizen een 16de-eeuwse vierkante toren, waarin kruisgewelf op platte ribben. Meest oostelijke acht...  +
Het zogenaamde Notarishuis. Vóór de restauratie (na de Tweede Wereldoorlog) heette het "Vendu-huis".  +
In kern laatmiddeleeuws huis, waarvan delen der zijgevels, een kleine kelder en een deel van de kapconstructie bewaard bleven. Karakteristieke lijstgevel aan de straatzijde uit het midden van de 19de eeuw.  +
Grotendeels in het midden van de 18de eeuw vernieuwd huis met thans deels 18de-, deels 19de-eeuwse detaillering. Gevelwerk, kozijnen en lekdorpels zijn 18de-eeuws, evenals het getoogde zoldervenster met Lodewijk XIV-snijwerk en driepasvormige bovenzijde uit ca. 1740. Kroonlijst met consoles overigen...  +
Een laat-middeleeuws dwarshuis met achterhuis van omstreeks 1600. Latere wijzigingen.  +
Dwars voorhuis met achterhuis dwars daarop. Oudere oorsprong (kelders) en latere wijzigingen.  +
In oorsprong waarschijnlijk twee laat middeleeuwse huizen met in het eerste kwart van de 17de eeuw vernieuwde voorgevel met wit geschilderde natuurstenen banden, voorzien van medaillons met rozetten en vruchtentrossen, vensters met ontlastingsbogen en schuiframen en een kroonlijst met rijke Lodewijk...  +
Achter een zeer brede lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw gaan oudere huizen schuil ( zie hieronder: Aantal oudere huizen). Het huidige huis is opgesplitst in twee huisnummers met twee overeenkomstige rijksmonumentnummers. Het linker deel nr. 60 heeft monumentnummer 8305. Het rechter de...  +
Huis (nr. 68) met gepleisterde lijstgevel (eerste helft 19de eeuw) en gave vensters en ramen. Jongere winkelpui met paneeldeuren (3de kwart 19de eeuw). Gevel staat voor een in oorsprong ouder pand (18de eeuw). Achterhuis met bakstenen gevel met vroeg 19de-eeuwse detaillering. Voorts een aan karakter...  +
Twee sculpturen bij het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Transformatorgebouw en fietsenstalling van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]].  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Stalen verkeersbrug over de Rijn.  +
Bewoningssporen uit de midden- en late steentijd.  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, ca. 1875, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, hoog opgaande middenrisaliet, bekroond door een fron...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, uit het derde kwart van de 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, een middels een breed portiek en gaaf, deels inpandig b...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van opvallende wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en een middels pilasters, gaaf breed balkon op consoles en portie...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en persiennes. Door de hoge bouwmassa en de afgeschuinde hoekgevel vorm...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw en verhoogd rond het midden van de 20ste eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen en een gaaf balkon op con...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, en een middels een breed portiek en gaa...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, (hoek)pilasters met kapitelen, en een middels een breed portiek, gaaf ...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met kroonlijst, markante stucwerk-detailleringen, hoeklisenen met pilasters en rijk geornamenteerde balkons...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge gepleisterde voorgevel met boven de vensters markante stucwerkdetailleringen, hoofdgestel met fraaie consoles en een gaaf balkon op co...  +
Fors herenhuis, onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van de Eusebiusbuitensingel, derde kwart van de 19de eeuw, gebouwd in neoclassicistische stijl, voorzien van hoge wit gepleisterde voorgevel met markante stucwerkdetailleringen, brede middenrisaliet, geaccentueerd door pilasters met hoofdges...  +
Waals Hervormde kerk, voormalig Agnietenkapel. Eénbeukige kloosterkapel met driezijdige sluiting met steunberen en tongewelf. Oorspronkelijke dubbelkerk met nonnengalerij, gesticht in 1404 als kapel van het St. Agnesklooster. Moderne westgevel na restauratie oorlogsschade (1950/52). In het inwendige...  +
Voormalige tekenschool "Kunstoefening", gebouwd in 1846, naar ontwerp van de stadsbouwmeester H.J. Heuvelink sr. met monumentale neoclassicistische gevel, gebeeldhouwde fries tussen verdiepingen, deels schuiframen en natuurstenen ingangsomlijsting. Attiekverdieping toegevoegd in 1927.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.