Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
B
Prieel in rosarium van Nijenrode.  +
Rozentuin, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Stookkelder met schoorsteen, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Tennishuisje, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Toegangshek, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
In Landschappelijke stijl aangelegde tuin, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Tuinsieraad, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Tuinvaas, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Voederhuisje, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Volière, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Waterput, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Bruggetje over het water naar het Engelse Werk, behorende bij Gunterstein.  +
Hekwerk behorende bij Gunterstein.  +
Hoofdtoegangshek van Gunterstein.  +
Keermuur behorende bij Gunterstein.  +
Brug met krakeling-vormige versiering, behorende bij Gunterstein.  +
Noordelijk bouwhuis behorende bij Gunterstein.  +
Toegangsbrug behorende bij Gunterstein.  +
Toegangshek behorende bij Gunterstein.  +
Tuinbeeld behorende bij Gunterstein.  +
Tuinhuisje behorende bij Gunterstein.  +
Zuidelijk bouwhuis behorend bij Gunterstein.  +
Historische tuin- en parkaanleg van het complex Oudaen.  +
Poortgebouw behorende bij het complex Oudaen.  +
Zomerhuis behorende bij het complex Oudaen.  +
Boerderij en zomerhuis behorende bij Gunterstein.  +
Koetshuis behorende bij Gunterstein.  +
Jagershuis behorende bij Gunterstein.  +
Dienstwoning, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Poortgebouw als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Voormalig koetshuis, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Prieel in het zuid-westelijke deel van het park van de historische buitenplaats Nijenrode.  +
Voormalig speelhuisje, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Boerderij van het langhuistype, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Zomerhuis, bij boerderij, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nijenrode.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nijenrode.  +
Buitenplaats Gunterstein. Grote rechthoekige omgrachting met daarin aan de westzijde de blokvormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Gunterstein en aan de oostzijde de vierkante voorburcht met twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Historische tuin- en parkaanleg van Gunterstein.  +
Buitenhuis 'Klein Boomrijk' behorende bij Gunterstein.  +
Dubbele arbeidswoning 'Klein Boomrijk'.  +
Boerderij 'Boomrijk' met zomerhuis en toegangshek.  +
Omgrachte, blokvormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Oudaen, met ten zuidoosten daarvan twee bijgebouwen aan weerszijden van de toegangsweg.  +
Omgrachte, blokvormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Oudaen, met ten zuidoosten daarvan twee bijgebouwen aan weerszijden van de toegangsweg.  +
Linker bouwhuis behorende bij het complex Oudaen.  +
Boerderij van Oudaen.  +
Rechter bouwhuis behorende bij het complex Oudaen.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Bassin onderdeel van het complex bedevaartsoord van de H.H. Martelaren van Gorcum.  +
Ciborium met buitenaltaar behorende tot het complex bedevaartsoord H.H. Martelaren van Gorcum.  +
Omgang van gewapend beton om het Getuigen- of Martelveld, behorende bij het Bedevaartsoord van de H.H. Martelaren van Gorcum.  +
Toegangsbrug met poort behorende tot het complex bedevaartsoord van de H.H. Martelaren van Gorcum.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De bedevaartskerk te Brielle.  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel met U-vormige hoofdburcht met daaraan aangebouwd bijgebouw.  +
Twee hunebedden (D21 en D22).  +
Drie hunebedden (D23, D24 en D25).  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Beeldengroep behorende bij de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Duiker behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Historische tuin- en parkaanleg van de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
IJskelder behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Koetshuis behorende bij de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Oranjerie behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg  +
Speelhuisje met pergola, behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Toegangsbrug behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Toegangshek op de oprijlaan van de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Tuinbeelden behorende bij de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Tuinmuur behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Tuinvaas behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Zonnewijzer, behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Druiven- en bloemenkas behorende tot de buitenplaats Voorstonden.  +
Duiker bij inrijpoort, behorende tot de buitenplaats Voorstonden.  +
Duiker bij voormalig tolhuis.  +
Duiker bij inlaat vijvers.  +
Duiker in de Voorstondense Beek onder de Voorsterweg.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Voorstonden.  +
Koude bak behorende bij de buitenplaats Voorstonden.  +
Toegangshek met sokkels.  +
Tuinbeeld van Hermes of Mercurius op basement, behorende tot de buitenplaats Voorstonden.  +
Tuinhuis behorende bij de buitenplaats Voorstonden.  +
Tuinmuur tussen druiven- en bloemenkas.  +
Tuinmuur met poortdeuren (noordzuid) langs binnentuin.  +
Tuinmuur (oostwest) in het verlengde van de zuidgevel bouwhuis.  +
Vaas met bloemen in de zuidtuin.  +
Waterval behorende tot de buitenplaats Voorstonden.  +
Sokkel met zonnewijzer in de rozentuin.  +
Stalgebouw met woning, behorende bij het complex Spaensweerd.  +
Historische tuin- en parkaanleg van het complex Spaensweerd.  +
Koude bak op het terrein van Spaensweerd.  +
Rechthoekig landhuis, in de kern uit circa 1640, maar verbouwd tot neoclassicistisch huis in 1835. Het huis mag niet worden (maar wordt vaak) verward met het voormalige kasteel Spaansweerd in Bronkhorst, waarvan nog een klein restant bestaat ten zuidoosten van het huis, aan de overkant van de IJssel...  +
Rechthoekig landhuis, in de kern uit circa 1640, maar verbouwd tot neoclassicistisch huis in 1835. Het huis mag niet worden (maar wordt vaak) verward met het voormalige kasteel Spaansweerd in Bronkhorst, waarvan nog een klein restant bestaat ten zuidoosten van het huis, aan de overkant van de IJssel...  +
Toegangshekken voor Spaenweerd.  +
Portierswoning behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Omgracht terrein met aan de westzijde het hoofdhuis van kasteel Engelenburg, gebouwd op de plek van het afgebroken laatmiddeleeuwse kasteel, met aan de oostzijde twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Omgracht terrein met aan de westzijde het hoofdhuis van kasteel Engelenburg, gebouwd op de plek van het afgebroken laatmiddeleeuwse kasteel, met aan de oostzijde twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Blokvormig, vierkant gebouw, in de tweede helft van de 16de eeuw gebouwd op de plek van een kasteel uit het begin van de veertiende eeuw.  +
Koetshuis behorende tot de buitenplaats Voorstonden.  +
Groot omgracht terrein met op de noordwesthoek de deels nog omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Voorstonden met ten oosten daarvan een koetshuis.  +
Groot omgracht terrein met op de noordwesthoek de deels nog omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Voorstonden met ten oosten daarvan een koetshuis.  +
Dubbele bosarbeiderswoning behorende bij de buitenplaats Voorstonden.  +
Boerderij (voormalig tolhuis) behorende tot de buitenplaats Voorstonden.  +
Boerderij De Korenhoeve, behorende tot de buitenplaats Voorstonden.  +
Zuidoostelijk vleugel met voormalige poort van het grotendeels verdwenen vijfhoekige kasteel Gen Hous (Genhoes).  +
Kerk H. Gregorius de Grote met doopkapel, klokkentoren en aanleg met hoofdpartij, zijtrappartij, erfafscheiding en bloembakken.  +
Rooms-katholieke kerk van de H. Vincentius à Paulo met Lazaristenconvent in een door het Rationalisme beïnvloede stijl, naar een uit 1923 daterend ontwerp van architect F.P.J. Peutz te Heerlen. Binnen diens oeuvre betreft het de eerst gerealiseerde kerk. Gebouwd in opdracht van het Lazaristenconvent...  +
De R.K. Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk is vanaf 1904 gebouwd in Budel naar ontwerp van architect Caspar Franssen, ter vervanging van de laatgotische kerk. Het schip en de toren werden het eerst gebouwd. De neogotische kerk werd van 1910 tot 1912 door dezelfde architect uitgebreid met priesterkoor e...  +
Blokvormig landhuis, rond 1830 gebouwd op de plek van een laatmiddeleeuwse hoeve.  +
De Heiligenberg / Carteyn / Jonker Coninxhof. In 1740 gebouwd U-vormig huis, op de plek van en mogelijk met gebruikmaking van delen van een laatmiddeleeuwse voorganger. Bij het huis hoort een hoeve van oudere datum.  +
Brug met pijlers en hekken, behorende tot de buitenplaats Nieuw Amelisweerd.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Nieuw Amelisweerd.  +
Bergschuurtje en tuinmuur, behorende tot de buitenplaats Nieuw Amelisweerd.  +
Tuinvazen behorende tot de buitenplaats Nieuw Amelisweerd.  +
Zuil op piedestal behorende tot de buitenplaats Nieuw Amelisweerd.  +
Duiventoren behorende bij de buitenplaats Rhijnauwen.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende bij de buitenplaats Rhijnauwen.  +
Boogbrug behorende bij de buitenplaats Rhijnauwen.  +
De Beesde of Huis Cammingha: L-vormig complex bestaande uit een mogelijke woontoren uit het eind van de 14de eeuw met twee latere aanbouwen.  +
Fectio / Fort Vechten. Resten van een fort (castellum), kampdorp (vicus) en grafveld uit de Romeinse tijd. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
U-vormig landhuis, gebouwd rond 1674 nabij de plek van het afgebroken laatmiddeleeuwse kasteel Amelisweerd.  +
U-vormig landhuis, gebouwd rond 1674 nabij de plek van het afgebroken laatmiddeleeuwse kasteel Amelisweerd.  +
Koetshuis/tuinmanswoning behorende tot de buitenplaats Nieuw Amelisweerd.  +
Overblijfselen van kasteel Rhijnauwen.  +
Twee grotendeels omgrachte terreinen met op het noordoostelijke de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Rhijnauwen en op het zuidwestelijke aan de noordzijde bijgebouwen.  +
Twee grotendeels omgrachte terreinen met op het noordoostelijke de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Rhijnauwen en op het zuidwestelijke aan de noordzijde bijgebouwen.  +
Theehuis behorende tot de buitenplaats Rhijnauwen.  +
Boerderij en zomerhuis, behorende tot de buitenplaats Rhijnauwen.  +
Zomerhuis/kaasmakerij deeluitmakend van een ensemble van boerderij en zomerhuis "Hofstede Rhijnauwen" behorende tot de buitenplaats Rhijnauwen.  +
Boerderij behorende bij de buitenplaats Rhijnauwen.  +
Schuur behorende bij de buitenplaats Rhijnauwen.  +
Veeschuur behorende bij de buitenplaats Rhijnauwen.  +
Poortgebouw behorende bij de historische buitenplaats Rhijnauwen.  +
De rooms-katholieke St. Barbarakerk is gebouwd tussen 1939-1940 in Delftse School-stijl. Het ontwerp is van de Maastrichtse architect Alphons Boosten (1893-1951) en betreft de eerste kerk van Boosten die buiten de provincie Limburg is gebouwd. De kerk in Bunnik werd gebouwd op een terrein dat gratis...  +
Overblijfselen van de middeleeuwse stad Bunschoten.  +
Gereformeerde KERK, genaamd Zuiderkerk, gebouwd door aannemer H. Dekkers naar ontwerp van architect J.N. Munnik uit Den Haag. De Baarnse architect H. Onvlee werkte mee aan het ontwerp en hield toezicht op het bouwproces. De zaalkerk is opgetrokken in eclectische stijl. De aan de zuidwestzijde geplan...  +
Emplacement van voormalig kasteel te Buren. Groot omgracht terrein waarbinnen het laatmiddeleeuwse kasteel van Buren heeft gestaan. De onregelmatige vorm van het terrein refereert aan de - nog grotendeels aanwezige - omwalling met rondelen op de hoeken.  +
Brug met poort, behorende tot de buitenplaats Haamstede.  +
Hek behorende tot de buitenplaats Haamstede.  +
Inrijhek en muur, behorende tot de buitenplaats Haamstede.  +
Koetshuis behorende tot de buitenplaats Haamstede.  +
Parkaanleg behorende bij buitenplaats Haamstede.  +
Ruïne en keermuur behorende bij de buitenplaats Haamstede.  +
Tuinsieraden behorende tot de buitenplaats Haamstede.  +
Vroeg-middeleeuwse ringwalburg.  +
Vroeg-middeleeuwse ringwalburg.  +
Crayestein / Kraaienstein. Omgracht terrein van het in 1890 afgebroken kasteel Crayestein met daarop een rond 1890 gebouwde boerderij.  +
Overblijfselen van Dominicanessenklooster Leliëndale.  +
Omgracht terrein met de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Haamstede.  +
Omgracht terrein met de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Haamstede.  +
Omgracht terrein van het in 1916 afgebroken huis Bussloo. Aan de rand van het terrein zijn nog muurresten waarneembaar, vermoedelijk van een keermuur rond het terrein.  +
Neogotische, driebeukige kerk (basiliek) zonder transept, met eenbeukig koor en schoorbogen.  +
In baksteen opgetrokken kerk, centraalbouw afgedekt door een koepel.  +
Kerk en kosterswoning in dezelfde stijl ontworpen.  +
Villa Amalia aan de Meerweg 7 in Bussum met bijbehorende bouwkundige elementen, ingerichte siertuin en toegangsbruggen, gebouwd in overgangsarchitectuur naar het ontwerp van G.J. Vos in opdracht van J. Hulsman in 1902. De villa is vrijstaand en schuin ten opzichte van de weg gesitueerd op een terrei...  +
De als centraalbouw opgezette kerk heeft een plattegrond in de vorm van een Grieks kruis, met een voorbouw (narthex) en een toren in de noordoostelijke binnenhoek van de plattegrond.  +
Huisterp uit de vroege middeleeuwen en bewoningssporen en een vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
C
De C-horizont is het horizont onderin het bodemprofiel, bestaande uit ongeconsolideerd (los) moedermateriaal, onaangetast door bodemvorming.  +
Met deze techniek kun je de ouderdom van een organisch monster vaststellen. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: dateren, opbouwen chronologie, controle op typologische datering, vaststellen (dis)continuiteit van bewoning.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: dateringen tu...  +
De L*a*b* kleurenruimte, ook bekend als CIELAB, is een in 1976 door de CIE gedefinieerde manier om kleur uit te drukken als een punt ergens in een bolvormige ruimte. De L* is de lichtheid die van wit naar zwart loopt. De a* geeft de groen-rood waarde en de b* geeft de blauw-geel waarde. Iedere kleur...  +
De rooms-katholieke kerk van Cabauw is gebouwd tussen 1926 en 1928 naar ontwerp van Herman Kroes en Zn. uit Amersfoort. Het is een laat werk in het oeuvre van Herman Kroes, dat zich kenmerkt door een zakelijk-expressionistische bouwtrant, waarbij hij de bekende neogotische stijl afwisselt met Amster...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Grote omsloten hoeve, bestaande uit een herenhuis uit 1825 aan de zuidzijde en bijgebouwen aan de noordzijde.  +
Het missiehuis Onze Lieve Vrouw van Lourdes is in 1955 gebouwd naar functionalistisch ontwerp van architectenbureau Partners Swinkels - Salemans - Knibbeler - Swinkels. Het Missiehuis is tot stand gekomen ter vervanging van een laat negentiende-eeuwse voorganger die in 1954 grotendeels door brand is...  +
Calais-afzettingen is een verouderde benaming voor Holocene getijdeafzettingen in het kustgebied langs de zuidelijke Noordzeekust (incl. Nederland). Het zijn zanden en kleien afgezet in getijdegeulen, lagunes, wadplaten, kwelders en rietgorzen. Ze zijn gevormd tijdens het relatief snel stijgen van...  +
Algerakering of Algerabrug. Stormvloedkering met schutsluis, verkeersbrug en terreinaanleg aan beide zijden van de oevers.  +
Certificering gaat over het meetbaar maken van het vertrouwen dat een digitaal archief werk maakt van duurzame toegang. Na certificering mag het digitaal archief beschouwd worden als een Trustworthy Digital Repository (TDR).  +
Leg vast welke standaarden gebruikt worden voor audit en certificering.  +
De Chaletstijl is een romantiserende bouwstijl die, vooral in het laatste deel van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw (dus ruwweg rond 1900), onder meer in Duitsland, Nederland, Noorwegen en IJsland, werd toegepast bij villa's, boerderijen en openbare gebouwen.  +
Een vondst onder recenter aangebrachte verflagen is altijd bijzonder! Het is een spannende ontdekking, vergelijkbaar met die van een archeologische vondst. Het is verleidelijk om de mouwen op te stropen. maar een schildering is erg kwetsbaar. Daarom is het raadzaam om eerst de mogelijkheden te verke...  +
Ruim 2000 objecten uit de rijke deelcollectie Delfts aardewerk en Oosterse keramiek zijn afkomstig van baron W.F.K. van Verschuer.  +
Onderkelderd gedeelte van het 16e eeuwse kasteel. Voor meer informatie, zie [[Monumenten/11488|de pagina op deze kennisbank over het kasteel]].  +
Kasteel Coevorden, midden van de 12de eeuw gebouwd als omgracht mottekasteel.  +
Parkaanleg rondom de restanten van de vroegere zevenhoekige vesting, t.w. het noordelijk gedeelte van de stadsgracht met resten van voormalige wal en contrescarp. ===Kenmerken === *Datering: 1594-1607, 1700-1702 *Architect: Paulus Simonsz (1594-1607), Menno van Coehoorn (1700-1702) *Bouwstijl: nie...  +
De Rooms Katholieke St. Willibrordkerk is gebouwd in 1913-1914 naar ontwerp van W. te Riele uit Deventer en uitgevoerd door aannemer A. de Boer uit Coevorden. Het gebouw is opgetrokken in een eenvoudige Neo-Gotische stijl. De in 1925 door de Fa. Cuypers uit Roermond aangebrachte interieurbeschilderi...  +
In 2004 en 2005 heeft de Staat de kern aangekocht van de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica van de zakenman Joost Ritman (1941).  +
Registrator en bibliothecaris Kunstcollecties  +
Wie is de jonge vrouw op deze tekening van Corry Gallas uit 1920? Is het misschien de kunstenares zelf? In 1920 was zij 35 jaar oud. Het zou goed kunnen, maar de vrouw op de tekening is misschien toch iets jonger dan 35 jaar. Zij is en profil weergegeven tegen een felgekleurde achtergrond en met een...  +
Een vrouw in blauwe overall raakt de kuit aan van een kolossaal beeld van een naakte vrouw. Iets verder in de ruimte staan nog twee beelden. Naast het grote beeld staat een emmertje met poetsdoeken. Het lijkt wel een karikatuur. Maar dat is absoluut niet het geval. De vrouw in overall is de beeldhou...  +
Brug over de Kromme Rijn, behorende tot de buitenplaats Rhijnestein.  +
Hek behorende tot de buitenplaats Rhijnestein.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende bij de buitenplaats Rhijnestein.  +
Kasgebouw behorende tot de buitenplaats Rhijnestein.  +
Koude bakken behorende tot de buitenplaats Rhijnestein.  +
Zonnewijzer behorende tot de buitenplaats Rhijnestein.  +
Terrein met bewoningssporen uit de vroege en late middeleeuwen.  +
Overblijfselen van een nederzetting uit de late ijzertijd - Romeinse tijd.  +
Brug over de Cother Grift, behorende tot de buitenplaats Rhijnestein.  +
Resten van een kapel.  +
Poortgebouw en koetshuis, behorende tot de buitenplaats Rhijnestein.  +
Omgracht terrein met aan de zuidoostzijde de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Rhijnestein, bestaande uit een woontoren met uitbreidingen uit de 19de eeuw, en aan de noordwestzijde een poortgebouw met bijgebouw.  +
Omgracht terrein met aan de zuidoostzijde de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Rhijnestein, bestaande uit een woontoren met uitbreidingen uit de 19de eeuw, en aan de noordwestzijde een poortgebouw met bijgebouw.  +
Tuinmanswoning behorende tot de buitenplaats Rhijnestein.  +
Ondergrondse overblijfselen van kasteel Rhijnestein.  +
Crematie-onderzoek helpt bij het verkrijgen van inzicht in menselijke crematies. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: per individu: vaststelling geslacht, leeftijd, compleetheid of bewuste incompleetheid; per grafveld aanvullend: samenstelling populatie (minimaal aantal in...  +
Rooms-katholieke St. Martinuskerk, 1912-1913, Caspar Franssen. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met twee torens, die met de toren der laatgotische parochiekerk, die naast het koor der nieuwe kerk is blijven staan, een voor het landschap in de verre omtrek bepalend gezicht opleveren. Inventaris:...  +
Resten van een brug en een haven uit de Romeinse tijd.  +
Omgracht terrein met funderingsresten van het voormalige kasteel te Culemborg.  +
De kunst en cultuurobjecten die door het naziregime uit de bezette landen zijn gehaald tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden aan het eind van de oorlog aangetroffen door de geallieerde legers. Waar de objecten werden gevonden en waar de geallieerden ze vervolgens naartoe brachten is het onderwerp v...  +
Een overzicht van bronnen, archieven en literatuur, die behulpzaam kunnen zijn bij het doen van herkomstonderzoek naar cultuurgoederen uit de periode 1933-1945; de Tweede Wereldoorlog en de periode daaraan voorafgaand.  +
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daar naartoe (1933-1945) zijn tienduizenden kunstvoorwerpen vanuit Nederland in nazi-Duitsland terechtgekomen. Bijvoorbeeld door verkoop, maar ook door roof of confiscatie. Een deel van deze werken is na de oorlog in Nederland teruggekeerd . Hoe Nederlan...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De kunsthandelaren en veilinghuizen hebben in de periode 1933-1945 veel (toegepaste) kunst verhandeld. Ook tijdens de bezettingsjaren floreerde de handel. Er waren grote en middelgrote handelaren, en ook veel gelegenheidshandelaren. Daarbij werden ook objecten namens een ander verkocht, oftewel in c...  +
Verschillende organisaties en commissies hebben een rol bij (de teruggave van) cultuurgoederen die in de periode 1933-1945 zijn geroofd, geconfisqueerd, afgestaan of verkocht. Hieronder wordt nader ingegaan op de achtergrond en rollen van de belangrijkste organisaties.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Recuperatie betekent in dit verband het streven naar het opsporen en terugbrengen naar Nederland van kunstwerken die tijdens of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog het land verlieten. Het Nederlandse recuperatiebeleid bestaat sinds 2000. Het gaat om voorwerpen die zich buiten Nederland bevinden en...  +
Veel van de grote verzamelaars hebben hun collectie voor de oorlog opgebouwd. Al voor de bezetting van Nederland was er grote belangstelling bij Duitse kopers voor bijzondere verzamelingen. Tijdens de oorlogsjaren zijn vooral Joodse collecties onder dwang verkocht of geroofd en naar Duitsland vervoe...  +
De koloniale geschiedenis heeft tot op de dag van vandaag zijn sporen nagelaten in de Nederlandse samenleving. Vele culturele objecten zijn in de loop van de tijd uit vroeger gekoloniseerde gebieden meegenomen en in de Nederlandse musea terecht gekomen. Sinds 2022 is er een nationaal beleid voor de ...  +
Veel collectiebeherende instellingen in de wereld bezitten grote collecties bestaande uit menselijke resten. Deze menselijke resten kunnen duizenden jaren oud zijn, maar ook van mensen die in de afgelopen eeuw zijn overleden. Naar schatting zijn er in Nederland 100.000 resten van personen die als ob...  +
Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap, dat in de loop van duizenden jaren lang door mensen is vormgegeven. De mens heeft bossen gekapt en omgezet in akkers, weilanden en heidevelden, veengebieden ontwaterd, heggen aangeplant en beken rechtgetrokken. Door al die activiteiten werd het oors...  +
In dit artikel worden de stappen besproken, zoals benoemd die achtereenvolgens zouden moeten worden 'afgelopen' om te komen tot een verantwoord cultuurhistorisch beheer (zie ook schema in [[Cultuurhistorie - een nadere kennismaking]]). Allereerst is er de onderzoeksfase, waarbij zowel in het veld a...  +
Met cultuurhistorisch onderzoek wordt cultureel erfgoed geïnventariseerd en gewaardeerd. Met cultuurhistorisch onderzoek in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, kan het cultureel erfgoed binnen een plangebied in kaart worden gebracht. Dit item beschrijft welke factore...  +
D
Bij een DNA-onderzoek worden DNA-profielen bepaald en met elkaar vergeleken. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: geslachtsbepaling, verwantschapsonderzoek, genetische samenstelling groep, reconstructie geografische herkomst.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: menselijk...  +
Onderzoek van een monster, liefst vrij van contaminatie, van bijv. menselijke skeletresten om geslachtsbepaling, verwantschapsonderzoek, genetische groepssamenstelling groep, geografische herkomst te bepalen.  +
Twee schuren behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Toegangshek tot schuren, behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Aanleg van de buitenplaats Den Berg.  +
Brug behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Druivenkas behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Koude bakken behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Tuinmuur behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Brug met keermuren behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Druivenkas behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Grafmonument van de familie van Rechteren, behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Hekken behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Koude bak behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Kweekkas behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Linker bouwhuis behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Moestuinmuur behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Moestuinmuur met aangebouwde stal, behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Parkaanleg behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Tuinsieraden behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Boerderij behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Oostelijk bouwhuis behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Omgracht terrein met daarop het rond 1703 gebouwde huis Den Berg op de plek van een ouder huis. Ten zuidoosten daarvan in dezelfde omgrachting een U-vormig voorterrein met aan weerszijden van het voorplein bijgebouwen.  +
Omgracht terrein met daarop het rond 1703 gebouwde huis Den Berg op de plek van een ouder huis. Ten zuidoosten daarvan in dezelfde omgrachting een U-vormig voorterrein met aan weerszijden van het voorplein bijgebouwen.  +
Tuinmanshuis behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Westelijk bouwhuis behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Rechter bouwhuis, behorende tot de buitenplaats Rechteren.  +
Groot omgracht terrein met op de zuidwestelijke punt de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Rechteren met ten noordwesten daarvan twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Groot omgracht terrein met op de zuidwestelijke punt de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Rechteren met ten noordwesten daarvan twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Ruitenborgh of Rutenberg. Blokvormig vierkant landhuis, in 1828 opgetrokken op de plaats van het in 1821 gesloopte laatmiddeleeuws kasteel.  +
IJzeren hekjes behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Keermuur behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Toegangsbrug behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Toegangshek behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Zonnewijzer met piedestal, behorende tot de buitenplaats Den Berg.  +
Boerderij met schuur, klompenmakershuisje en eenroedige hooiberg.  +
Bewoningssporen uit verschillende perioden en een moated site uit de late middeleeuwen met bijbehorende es.  +
Pastorie behorend bij het rk. complex O.L.V. ten Hemelopneming.  +
Bewoningssporen uit de midden-/late bronstijd.  +
Overblijfselen van een Romeins fort (castellum) en een kampdorp (vicus) uit de Romeinse tijd en vroegmiddeleeuwse bewoning. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
In 1939 werd door architect H.C. van de Leur een rooms-katholiek kerkelijk complex ontworpen. In 1940 werd de kerk ingewijd. De kerk en de pastorie zijn opgetrokken in Delftse Schoolstijl. In het interieur van de kerk komt onder meer een tweeklaviers orgel, fabrikaat Maarschalkerweerd, voor uit 1888...  +
Kerkgebouw behorend bij het complex van de RK kerk O.L.V. ten Hemelopneming.  +
Resten van een fort (castellum), kampdorp (vicus) en een grafveld uit de Romeinse tijd. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
Het Romeins landschap van De Balije met de weg, kadebeschoeiïngen, het scheepswrak De Meern 4 en resten van een wachttoren is een van de ca. 1500 archeologische rijksmonumenten in Nederland. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens...  +
Kerk van de H. Joachim in De Moer.  +
Het complex bestaat uit de vroeger als noodgebouw opgetrokken voormalige pastorie uit 1894 (1), de neorenaissance pastorie uit 1895 (2) en de neogotische kerk van de H. Joachim die gebouwd is in 1902 (3) De noodpastorie diende pastoor Kamp tot woning tot hij de eigenlijke pastorie kon betrekken in 1...  +
De pastorie bij het complex Joachimkerk.  +
De voormalige noodpastorie gebouwd als boerderij.  +
Rooms-katholieke kerk van Sint Antonius Abt, gebouwd in 1902-1904 naar een ontwerp van Caspar Franssen in neogotische stijl. De kerk ligt aan de St. Antoniusstraat, de doorgaande weg tussen Gemert en Bakel, door de kom van Mortel. De kerk ligt dicht aan de weg, van de straat gescheiden door een smee...  +
Deze collectie bestaat uit keramische objecten (650) en ontwerptekeningen (2288) uit de fabriekscollectie van de NV Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles te Delft.  +
Het Raadhuis van De Rijp is door de aanwezigheid van een historische weegschaal en oude brandspuit een van de weinige stadhuizen waar de oorspronkelijk zeer diverse functies van dit gebouwtype nog goed zijn te herkennen.  +
Woonhuis met houten topgevels.  +
Woonhuis met houten topgevel in de bakstenen pui een harstenen plaat waarin de tekst: "Hier woonden Elisabeth Wolff-Bekker en Agatha Deken in 1780-1781."  +
Bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Havixhorst.  +
Dam met hek behorende tot de buitenplaats Havixhorst.  +
Tuinmanswoning behorende tot de buitenplaats Havixhof.  +
Parkaanleg van de buitenplaats Havixhorst.  +
Tuinmuren met kas en hondenhokken, behorende tot de buitenplaats Havixhorst.  +
Zonnewijzersokkel behorende tot de buitenplaats Havixhof.  +
Groot omgracht terrein met in het midden het blokvormige huis Havixhorst, in 1753 gebouwd op de plek van het afgebroken laatmiddeleeuwse kasteel. Ten noordoosten van het huis twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Groot omgracht terrein met in het midden het blokvormige huis Havixhorst, in 1753 gebouwd op de plek van het afgebroken laatmiddeleeuwse kasteel. Ten noordoosten van het huis twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Smidse behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Tuinvazen behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Werkplaats behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Duiker behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Twee gietijzeren vazen behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Historische tuin- en parkaanleg van buitenplaats Middachten.  +
Houten tuinbanken behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
IJzeren hek behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Inrichting lage tuin, behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Inrichting zuidparterre, behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Oostelijk bouwhuis behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Oranjerie behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Prieel behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Sokkels met ornament behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Stal behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Toegangsbrug behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Treillage behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Vijf tuinbanken behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Tuinbeelden behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Tuinbeelden van mannenfiguren, behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Tuinmuur met vijf grote hekken, vier kleine poorten en twee kabinetten, behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Vaas behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Twee vazen behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Voorbrug met keermuren behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Zonnewijzer behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Schaapskooi behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Woonhuis behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Administratiegebouw behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Hut van Lou, behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Middachten met ten noorden daarvan de omgrachte voorburcht met twee bijgebouwen aan weerszijden van een voorplein.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Middachten met ten noorden daarvan de omgrachte voorburcht met twee bijgebouwen aan weerszijden van een voorplein.  +
Rozenleiding behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Dienstwoning behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Appelschuur behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Boerderij 'Gotinks Goed' behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Boerderij Oud Middachten, behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Dienstwoning behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Dubbele dienstwoning, behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Dienstwoning behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
Rentmeesterswoning behorende tot de buitenplaats Middachten.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Bewoningssporen vanaf het begin van de jaartelling tot in de late middeleeuwen.  +
Tuinhek behorende tot het St. Lamberiuscomplex.  +
Pastorie behorende tot de St. Lamberiuskerk.  +
Kerkelijk complex, bestaande uit Rooms-katholiek kerkgebouw met aangebouwde pastorie en bij pastorie behorend tuinhek aan de zuidoostzijde. Het longitudinale kerkgebouw - in 1907 opgetrokken naar ontwerp van Nicolaas Molenaar en gewijd aan St. Lambertus - is markant gesitueerd aan het zuidelijk eind...  +
Kerkgebouw behorende tot het St. Lambertuscomplex.  +
Zes proeftuinen: Confectieborders, Verdiepte Tuin, Zonneborders, Vijvertje met Riet, Stadstuin en Schaduwborders. Onderdeel van [https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/complexen/528839 rijksmonumentencomplex 528839], dat ook oudere proeftuinen omvat.  +
Bewoningssporen uit de midden- en late steentijd.  +
Terp.  +
Dekzandkopjes ten noordoosten van Enter afgezet met een kleinschalig dekzandreliëf aan het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien (ongeveer 110.000-11.700 jaar geleden). Ze zijn vaak kleiner dan 10 hectare en steken ongeveer 1,5 meter boven de omgeving uit. Op de kopjes zijn bouwlanden aangele...  +
Dekzandkoppen ten oosten van Nieuw-Wehl met een dekzandreliëf met bijzonder grote hoogteverschillen van 3 – 4 meter op korte afstand. Deze dekzandkoppen zijn afgezet aan het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien (ongeveer 110.00-11.700 jaar geleden). Op de koppen zijn bouwlanden aangelegd die...  +
Dekzandkopjes ten zuiden van Varsseveld afgezet met een kleinschalig dekzandreliëf aan het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien (ongeveer 110.000-11.700 jaar geleden). Zij zijn 1 tot 10 hectare groot en steken 1 tot 2 meter boven de omgeving uit. Op de kopjes zijn bouwlanden aangelegd die zi...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Noordwest-zuidoost georiënteerde dekzandruggen van ongeveer 700 meter lang zijn gevormd aan het einde van de laatste ijstijd. Het gebied is vrij nat vanwege de slechte natuurlijke afwatering, waardoor in het Holoceen veengroei op gang is gekomen.  +
Tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, ongeveer 110.000-11.700 jaar geleden) is ten westen van Vorden en Hengelo een systeem ontstaan van afwisselend beeklopen en flankerende langgerekte dekzandruggen, die circa 2 meter boven de omgeving uisteken. Vermoedelijk heeft dit reliëf zijn huidige vor...  +
Gebied met waardevol en goed zichtbaar dekzandreliëf (ruggen, vlaktes en dalen) langs de westelijke flank van de Veluwe in het noordoosten van de Gelderse Vallei. Het gaat om de deelgebieden 'Het Spiek' nabij Harderwijk, de dekzandrug van Driedorp nabij Nijkerk, het reliëf bij Gerven en Terschuur (i...  +
De Halserug is een grote en bijzonder rechte dekzandrug van 16 km lang. Deze rug heeft een zuidoost-noordwestelijke oriëntatie. De Halserug is ontstaan is als een langgerekt windduin tijdens het einde van de laatste ijstijd (het Laat-Glaciaal, ongeveer 14.500-11.700 jaar geleden). De rug steekt onge...  +
De dekzandrug van Klarenbeek is een langgerekte oost-west lopende rug van ongeveer 6 km vanaf de Oostelijke Veluwe tot Gietelo. Deze lange rug ontstond als lang zandduin tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 110.000-11.700 jaar geleden) en vormde een deel van een groter complex dat tot ten we...  +
Bij Rietmolen en Rekken liggen twee karakteristieke paraboolvormige dekzandruggen die vermoedelijk aan het eind van de laatste ijstijd (het Laat-Glaciaal, 14.700 – 11.700 jaar geleden) zijn afgezet. Het. De dekzandrug van Rietmolen heeft een noordelijke arm van ongeveer 2 kilometer en een zuidelijke...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Paraboolduinen op de [[Aardkundig_erfgoed/Stuwwal_Garderen| stuwwal van Garderen]], gevormd door westerwinden achterin het [[Aardkundig_erfgoed/Droogdal_Koudhoorn| dal van Koudhoorn]]. De duinen zijn in aanleg gevormd tijdens de laatste koude periode van de laatste ijstijd (het Jonge Dryas, 12.900-1...  +
Grote rechthoekige omgrachting met daarin aan de zuidwestzijde de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Twickel en aan de noordoostzijde de vierkante voorburcht met twee L-vormige bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Meerdere grafheuvels en een urnenveld.  +
Resten van het kasteel 'Huis Ruyven'.  +
Universiteitsgebouw voor Werktuigbouw-, Scheepsbouw- en Vliegtuigbouwkunde met plein en waterpartij.  +
Aula bestaande uit auditorium, vier collegezalen en senaatszaal; luchtbrug en plastiek.  +
Parochiehuis met bijbehorende erfafscheiding, onderdeel van het kerkcomplex Allerheiligst Sacrament.  +
Complex bestaande uit de r.k. kerk Allerheiligst Sacrament en het bijbehorend parochiehuis, beide uit 1938-39 in de stijl van het traditionalisme van architect ir. H.J.W. Thunnissen van het architectenbureau Thunnissen en Hendricks te 's-Gravenhage i.s.m. J.Th. van Rossem te Delft, en een patronaats...  +
R.K. kerk Allerheiligst Sacrament te Delft.  +
Patronaatsgebouw, onderdeel van het complex r.k. kerk Allerheiligst Sacrament.  +
Wierde met daarbij een huiswierde en een verkaveling die zich ver buiten de wierde uitstrekt.  +
Complex, bestaande uit de rooms-katholieke kerk St. Jozeph met pastorie, gebouwd in 1924 onder architectuur van architect C. Hardeman uit Zwolle.  +
Rooms-katholieke kerk met transept, smalle aangekapte zijbeuken en veelhoekige koorsluiting, opgetrokken in een bruine baksteen op een iets uitspringend trasraam van bruine klinkers. De kerk is een vroeg werk van de architect Clemens Hardeman (1893-1963) uit Oldenzaal.  +
Twee bouwlagen hoge pastorie uit 1924, die via de consistorie met de rooms-katholieke kerk is verbonden.  +
Dorpswierde van Weiwerd met resten van een kerkterrein en kerkhof.  +
Wierde met (de resten van) een kerk en kerkhof.  +
Het Deltaplan voor het Cultuurbehoud was een rijkssubsidiebeleid om de achterstand in behoud en beheer van de Nederlandse erfgoedinstellingen (musea, bibliotheken en archieven) in te lopen.De subsidie werd beschikbaar gesteld van 1990 tot 1994. De subsidieregeling werd daarna met vier jaar verlengd ...  +
Vroeg-middeleeuws grafveld.  +
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen.  +
Fundamenten van de voormalige dorpskerk van De Westen.  +
Bewoningssporen uit de late bronstijd-vroege ijzertijd, een vroegmiddeleeuwse ringwalburg en ( resten van) een middeleeuwse kerk en kerkhof.  +
Willibrordushuis: voormalig kloostergebouw met vier gevels aan de Oude Molstraat waarin een voormalige meisjesschool en studiezalen. Kapel uit 1928 naar ontwerp van Jos Duynstee.  +
Huiswierde uit de late middeleeuwen.  +
Dorpswierde.  +
Huiswierde uit de late middeleeuwen.  +
Wierde met de resten van een kloostervoorwerk.  +
Huiswierde met resten van de Hamsterborg of Piloursema (moated site).  +
Huiswierde uit de late middeleeuwen en een grafveld.  +
Vestingwerk. Verbindingswal met voorgelegen gracht. In de wal remises, geschutsopstellingen en kazematten.  +
Vestingwerk, restanten van een fort, waarop twee remises, een torpedowerkplaats en een munitiebergplaats. Voor het fort resteren nog delen van de keelgracht.  +
Vestingwerk, gebastionneerd fort met twee ravelijnen en een enveloppe, omsloten door grachten. Op de oorspronkelijke wal met hoge steile taluds een luchtdoelbatterij uit de tweede wereldoorlog. Daarvoor een in de liniewal gelegen redan met vooruitgeschoven caponnière en een aantal bunkers. Aan de zu...  +
Vestingwerk, voormalig fort met binnen- en buitengracht, daarop een reduit met bomvrije kazerne, op het terrein een telefoonbunker uit WO II en twee MUD palen.  +
Overblijfselen van het vroegere dorp Den Hoorn.  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd.  +
Een aantal huiswierden.  +
Wierde met resten van een kloostervoorwerk.  +
Dendrochronologie of jaarringenonderzoek is de wetenschaps die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen. ===In het kort=== <div class="kader"><strong>Doel</strong>: dateren, landschap- en klimaatreconstr...  +
Oude Joodse begraafplaats van Denekamp.  +
Toren van de Rooms Katholieke Sint Nicolaaskerk.  +
Een door de Dinkel omgeven landtong met het blokvormige huis Singraven met latere uitbreidingen, in 1652/53 gebouwd met gebruikmaking van muurwerk van het kasteel uit 1415. Ten zuiden daarvan meerdere bijgebouwen.  +
Rooms Katholieke Sint NicolaasKERK met een aan de zuidzijde vastgebouwde PASTORIE. De kerk bestaat uit een 13-15e eeuws schip en 15e eeuwse toren (mon.nr 12330) met een in 1912 door architect Wolter te Riele Gzn. ontworpen neogotische oostelijke uitbreiding. De uitbreiding van de St. Nicolaaskerk is...  +
Pastorie van de Sint Nicolaaskerk te Denekamp.  +
Groot kasteel Deurne of Nieuw Kasteel. Omgracht laatmiddeleeuwse kasteel, bestaande uit de geconsolideerde ruïne van de in 1944 verwoeste hoofdburcht en ten noorden en oosten daarvan gelegen grote voorburcht met een, in de kern zestiende-eeuws bijgebouw, het Dinghuis.  +
Klein kasteel Deurne of Oud Kasteel. Langgerekt complex bestaande uit een laatmiddeleeuws kasteel, een woontoren, met latere aanbouwen, gelegen op een groot omgracht terrein.  +
Hoekpand op de hoek van Klooster en Noorderbergstraat. Het pand heeft twee rijksmonumentnummers dit achterste deel met nr. 12644 en het voorste deel Noordenbergstraat 38 ([https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/12724 rijksmonumentnummer 12724]).  +
Middeleeuwse kadewerken.  +
Rooms-katholieke kerk, opgedragen aan Jo(h)annes Vianney (Pastoor van Ars), gebouwd in in 1929 naar ontwerp van M. Roebbers. De kerk is gebouwd in, qua detaillering, voornamelijk sobere expressionistische vormen met schoon metselwerk. De entreeportalen en scheidingsbogen hebben een paraboolvorm. Hoe...  +
Resten van een wal met bijbehorende gracht, onderdeel van de verdedigingswerken rond Deventer uit ongeveer 900 AD.  +
Specialist geografische informatie  +
Diatomeeën of kiezelwieren zijn eencellige algen met een exoskelet van kiezel. Ze zijn goede milieu-indicatoren en worden daarom vaak gebruikt in onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: reconstructie van de leefomgeving.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het in...  +
Webmaster en specialist online.  +
Voormalige katholieke schuilkerk ingericht in wat mogelijk van oorsprong een koetshuis was.  +
De kerk maakt onderdeel uit van een kerkelijk complex ([https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/complexen/509009 complexnummer 509009]) te samen met de voormalige schuilkerk De Hoop ( [https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/452976 rijksmonumentnummer 452976]) en de tussen b...  +
Israëlitische begraafplaats. Op een verhoging tussen de weilanden gelegen begraafplaats.  +
Omgracht T-vormig terrein met aan de noordoostzijde het hoofdhuis van kasteel Nijenhuis, in 1661 gebouwd op de plek van de hoofdburcht van het afgebroken laatmiddeleeuwse kasteel. Aan de zuidwestzijde van het terrein twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Groot, deels dubbel omgracht terrein met in het midden het huis Diepenheim, gebouwd in 1648 op de plek van het verwoeste laatmiddeleeuwse kasteel. Ten zuidoosten twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Dubbel, deels driedubbel omgracht terrein met daarop het hoofdhuis van het laatmiddeleeuwse kasteel Warmelo. Ten noorden daarvan twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Rande / Oud Rande. Vierkante toren, overblijfsel van het laatmiddeleeuwse kasteel Rande.  +
Resten van een mottekasteel.  +
Een digitaal object is een reeks van nullen en enen (de bitstream) op één of andere drager, opgeslagen in een bepaald bestandsformaat, gebruikmakend van een specifieke combinatie van software en hardware.  +
Stel vast hoe de organisatie om wil gaan met het verwijderen of vernietigen van digitale objecten en leg vast welke informatie in het archief zichtbaar blijft over de verwijderde objecten.  +
Stel per collectie vast wat je precies van de originele objecten wilt behouden voor toekomstig gebruik.  +
Stel vast hoe de organisatie om wil gaan met het ontoegankelijk maken van digitale objecten.  +
Beschrijf hoe de authenticiteit, bruikbaarheid en duurzame toegang van de digitale collecties wordt gegarandeerd door vernieuwingen op het gebied van opslagmedia, bestandsformaten, manieren van presentatie en andere (technologie)wijzigingen te volgen.  +
Dijkdoorbraken in de Meidijk (dwarsdijk aangelegd 1350) in de Bommelerwaard. Deze doorbraak (1809) is vermoedelijk ontstaan door hoge druk van kwelwater tijdens hoogwater door het zandlichaam dat onder de dijk doorloopt. Dit zandlichaam is gevormd door een oude rivierloop tijdens de IJzertijd (nu d...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Kleine, in baksteen opgetrokken neogotische kapel, bestaande uit een travee met aan de westzijde een toren, bekroond door een ingesnoerde naaldspits op uitgekraagde boogfries en aan de oostzijde een iets lagere apsis met driezijdige sluiting. Spitsboogvensters met gietijzeren traceringen. De kapel i...  +
Documenten van de RCE  +
Hekpijlers van de RK begraafplaats St. Martinus.  +
Resten van kasteel Barlham.  +
Begraafplaats behorende tot de buitenplaats Slangenburg.  +
Bruggen en keermuren behorende tot de buitenplaats Slangenburg.  +
Historische tuin- en parkaanleg van buitenplaats Slangenburg.  +
Tuinornamenten behorende tot de buitenplaats Slangenburg.  +
Westelijk bouwhuis behorende tot de buitenplaats Slangenburg.  +
Oostelijk bouwhuis behorende tot de buitenplaats Slangenburg.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Slangenburg met daaromheen de U-vormige omgrachte voormalige voorburcht met op de oosthoek bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Slangenburg met daaromheen de U-vormige omgrachte voormalige voorburcht met op de oosthoek bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Rechthoekige woonvleugel, enig restant van het omgrachte laatmiddeleeuwse kasteel Hagen / De Kelder.  +
De Rooms Katholieke kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming met pastorie, gelegen ten oosten van de Prins Hendrikstraat, is in 1934 gebouwd naar ontwerp van de architect H.W. Valk (1886-1973) uit `s-Hertogenbosch. De kerk is gebouwd tijdens de ambtsperiode van pastoor W.F. Amse (1933-1965) en diende ter v...  +
De bedevaartkapel naast het processiepark werd in 1933/34 pro-deo ontworpen door de architect H.W. Valk uit 's-Hertogenbosch in Neo-Romaanse stijl. De openluchtkapel werd tussen 8 februari en 6 juli 1934 gebouwd door de firma N.V. Bredasche Betonbouw, die in het jaar eraan voorafgaande ook de restau...  +
Overblijfselen van een terp met houten en stenen bouwfasen van een gedachteniskerk voor Bonifatius, een grafveld en een Norbertijner abdij.  +
Terp met de resten van een stins (moated site).  +
Terp (van de Trije Terpen).  +
Dolines zijn ronde depressies die ontstaan door oplossing van kalkrijk gesteente in de ondergrond. Ze komen voor in de kalksteen van Zuid-Limburg. <div class="kader klein"> ===Dolines in het kort=== ====Kenmerkendheid==== * Dolines zijn markante ronde depressies van enkele meters diep en enkele tie...  +
H. Hartbeeld van het complex Sint Laurentiuskerk.  +
Pastorie behorende bij het complex Sint Laurentiuskerk.  +
Complex van gebouwen, bestaande uit de aan de H. Laurentius toegewijde kerk (I), pastorie (II) en standbeeld (III). De ontwerpen zijn van Joseph en Pierre Cuypers jr., gemaakt in 1920 in een expressionistische stijl. De kerk verving de in 1917 afgebrande waterstaatskerk die schuin tegenover lag. Van...  +
Sint Laurentiuskerk te Dongen.  +
Terp, daterend van de midden-Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen.  +
Terp, daterend van de midden-Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen.  +
Terp, daterend van de midden-Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen.  +
Terp, daterend van de midden-Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen.  +
Terp, daterend van de midden-Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen.  +
Bewoningssporen uit de steentijd.  +
Bewonings- en begravingssporen uit de steentijd/bronstijd en een urnenveld uit de bronstijd.  +
Duiventil behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Fietsenstalling behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Garage met klokkentoren, behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Historische tuin- en parkaanleg met daartoe behorende tuinsieraden en grafzerken, etc, van Huis Doorn.  +
Kapel behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Mausoleum van Wilhelm II, behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Prieel behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Toegangshek en tuinmuur van het complex Huis Doorn.  +
Toegangshek van de brug naar het kasteeleiland, behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Omgracht terrein met de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis Doorn.  +
Omgracht terrein met de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis Doorn.  +
Koetshuis behorende tot het complex van Huis Doorn.  +
Oranjerie behorende tot het complex van Huis Doorn.  +
Poortgebouw behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Toegangshek van het poortgebouw, behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Hoofdgebouw van de buitenplaats Moersbergen.  +
Arbeiderswoning genaamd Capanella, behorende tot het complex Huis Doorn.  +
Grafheuvel.  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel, bestaande uit een vierkante hoofdburcht (ontstaan uit een woontoren) en een grote voorburcht ten noorden daarvan.  +
Doornikse steen is een zwartblauwe, gelaagde kalksteensoort, die in de omgeving van Doornik wordt gewonnen. Door verwering wordt de steen zilvergrijs. (Wikipedia)  +
Doornweerd / Doorwerth. Omgracht laatmiddeleeuws kasteel, bestaande uit een na WO II gereconstrueerde hoofdburcht met ten westen daarvan een grote voorburcht met kapel.  +
Kerk met kosterswoning voor de Remonstrantse Gemeente, in 1900-1901 gebouwd naar een ontwerp van de Dordtse architect H.A. Reus in een aan het Rationalisme verwante bouwstijl, met invloeden van de Art Nouveau in het bijzondere interieur. Het ontwerp voor de zaalkerk, in het kader van een besloten pr...  +
In de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht gesitueerde kerk van het type kruiskerk met kosterswoning uit 1921, gebouwd naar een ontwerp van de Dordtse architecten B. van Bilderbeek en H.A. Reus in een aan het Rationalisme verwante bouwstijl. De kerk werd gebouwd in opdracht van de Christelijk Gere...  +
Een ruïneus gedeelte van de noordwestkant van de westelijke vierkante toren van het voormalige laatmiddeleeuwse kasteel Huis te Merwede.  +
Nergens in Nederland is het oud-Hollandse interieur van een verzamelaar zo indringend te beleven als in het Huis Van Gijn in Dordrecht.  +
Voormalige Boterbeurs, rijk gedetailleerde gepleisterde voorgevel.  +
Vermoedelijk vroeg-middeleeuwse terp met de resten van een middeleeuwse kerk met kerkhof.  +
De parochiekerk Sint Marcoen ligt met de hoofdingang aan de Rijksweg van Breda naar Tilburg en is georiënteerd op het noorden. De kerk werd op initiatief van pastoor Adr. den Ronden door architect Joseph Cuypers in 1911-1912 gebouwd in late neogotische stijl. In een vieringpijler van het priesterkoo...  +
Trachiet werd gewonnen op de Drachenfels in het Siebengebirge in Duitsland, tegenwoordig een natuurreservaat. Vandaar de naam Drakenvelder steen of Drachenfelstrachiet. (www.joostdevree.nl)  +
Stadspark met brug en trappen.  +
Het klooster van de Zusters Carmelitessen heeft een carré-vormig grondplan rondom een gesloten kloosterhof. Het ligt op een verhoging in het landschap en is omringd door hoge bomen. Het in de trant van de Delftse School ontworpen klooster werd in verschillende fasen gebouwd: een volledig kloostergeb...  +
Middenstandswoning, onderdeel van een U-vormig blok van totaal 16 van deze woningen. Opmerkelijk kleurgebruik ex- en interieur.  +
Oxidatiesloot voor afvalwaterzuivering met pompinstallatie, rotor en bedieningsgebouw.  +
Terrein met drie grafheuvels.  +
Twee grafheuvels.  +
Overblijfselen van kasteel Rijsenburg.  +
Graftombe op restant van het kerkhof van de katholieke kerk van Rijsenburg.  +
Omgracht vijfhoekig terrein met de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Sterkenburg. Ten zuiden daarvan, op het terrein van de deels nog omgrachte voormalige voorburcht enige bijgebouwen waaronder een oranjerie en een koetshuis.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Hardenbroek met ten zuidwesten daarvan de omgrachte U-vormige voormalige voorburcht met bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Drie grafheuvels.  +
Overblijfselen van kasteel Sterkenburg.  +
Prehistorische bewoningssporen.  +
Smal droogdal ten zuiden en ten oosten van Stroe, dat de droge bovenloop vormt van de Groote Beek in de Gelderse Vallei. Het dal is maximaal enkele tientallen meters breed en daardoor goed in het terrein zichtbaar. Het dal kronkelt sterk en kent enkele vertakkingen. Het dal is waarschijnlijk ontst...  +
Breed droogdal (sneeuwsmeltwaterdal) op de [[Aardkundig_erfgoed/Stuwwal_Garderen| stuwwal van Garderen]] (NW Veluwe). Dit sneeuwsmeltwaterdal is ontstaan tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 115.000-11.700 jaar geleden) door erosie onder periglaciale omstandigheden.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Zeer fraai dalsysteem, ontstaan aan de rand van de stuwwal van de Veluwe (Veluwezoom). Deze sterk vertakte en diep ingesneden sneeuwsmeltwaterdalen zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 115.000-11.700 jaar geleden). Door aansnijding van de Rijn aan de zuidrand van de stuwwal in...  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.