Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
A
Toegangsbrug en kademuur binnengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Restantent van het tuinpaviljoen dat behoorde bij kasteel Arcen.  +
Tiendschuur behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Terrein met de overblijfselen van een gebouw, waarschijnlijk een kasteel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hout was in het verleden een van de belangrijkste brandstoffen en houtskool was het afvalproduct daarvan. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: het bestuderen van houtskoolresten uit grondmonsters en zeefresiduen.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het detecteren van vi...  +
Botanische macroresten zoals zaden, vruchten, wortels, knollen, stengels, bladeren en knoppen kunnen met behulp van een microscoop tot op soort gedetermineerd worden. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie voedingsmiddelen-spectrum, agrarische economie, ambacht...  +
Palynologisch onderzoek (of pollenonderzoek) richt zich op het onderzoek naar pollen (stuifmeel), sporen (voortplantingscellen van o.a. varens, mossen en schimmels) en andere non-pollen palynomorfen (NPP) als algen, eitjes van darmparasieten, thecamoebae en microscopische plantaardige resten. <h3>I...  +
Parenchym is een plantaardig opslagweefsel. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie van de voedseleconomie.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het vergaren van inzicht in de variëteit in voedselaanbod in en rond de onderzochte vindplaats, seizoensgebondenheid ...  +
Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2023 [https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/archeologische-rijksmonumenten/archeologisch-rijksmonumentenpaspoort per monument een ar...  +
Resten van dieren uit archeologische opgravingen maken een reconstructie mogelijk van de natuurlijke omgeving van de mens in het verleden en van het gebruik dat mensen maakten van dieren en dierlijke producten. Daarmee scheppen ze tevens een beeld van die mens zelf. Dit artikel beschrijft hoe er bij...  +
Deze pagina toont een overzicht van de archeologische rijksmonumenten in Nederland in de kennisbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  +
Dierlijke resten worden veelvuldig in archeologische vindplaatsen aangetroffen. Een logisch gevolg van de sterke verbondenheid tussen mens en dier. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie relatie mens-dier in allerlei facetten (van economisch tot sociaal en cult...  +
De uitwendige skeletdelen van schelpdieren blijven in kalkhoudende grond langdurig bewaard, dit vormt een informatiebron voor onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: informatie over voedselvoorziening, datering, handel, milieu.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: ...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Twee sculpturen bij het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Transformatorgebouw en fietsenstalling van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]].  +
Stalen verkeersbrug over de Rijn.  +
Bewoningssporen uit de midden- en late steentijd.  +
Grafheuvel.  +
Twaalf grafheuvels.  +
Resten van het klooster Mariënborn of Mariëndaal.  +
Provinciehuis met ingangspartij.  +
Kerk van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden met hekwerk, gebouwd in 1926 naar ontwerp van H.B. van Broekhuizen, werkzaam op het architectenbureau van G. Feenstra, in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Het interieur van de kerk vertoont invloed van de Unity Temple in Oak Park, Illinois, van F...  +
Overblijfselen van een fort (castellum) en kampdorp (vicus) uit de Romeinse tijd. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
Opstandingskerk met kosterswoning.  +
Kantoorgebouw AKU / De Grote Enk.  +
Paleis van Justitie met binnenhof en beeldengroep.  +
Mytylschool in het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Herstellingsoord bestaande uit hoofdgebouw, ketelhuis, sportgebouw, acht verblijfpaviljoens, drie sculpturen, fietsenstalling en trafohuis. Op het terrein tevens een mytylschool.  +
Sportgebouw van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Ketelhuis van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Hoofdgebouw van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Ziekenpaviljoen van het [[Complexen/532181|Bio Herstellingsoord]]. Bekijk [[Complexen/532181|de kennispagina over dit complex]] voor meer info.  +
Fontein inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende pleininrichting.  +
- Organische kleurstoffen - Chromatografie - Massa spectrometrie  +
De naam Art deco is ontleend aan de grote expositie voor moderne decoratieve kunst, de 'Exposition des Arts décoratifs et Industriels modernes', die in 1925 in Parijs gehouden werd. Nederland kwam met een inzending die gedomineerd werd door de Amsterdamse School. De Amsterdamse school stijl wordt ov...  +
Overblijfselen van de Cammingastate (moated site).  +
Bewoningssporen uit de late steentijd en rijen ijzerwinningskuilen uit de vroege middeleeuwen.  +
Het links van de R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming staande, als woonhuis gebouwde pand.  +
Het parochiehuis bij de R.K. Kerk Maria ten Hemelopening.  +
De R.K. Kerk van Onze Lieve Vrouwe Maria ten Hemelopneming te Assen.  +
De R.K. Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming is in 1933- 1934 gebouwd door de firma Siemerink en Reehuis (Wierden), naar ontwerp van architect J. van Dongen jr. (Apeldoorn) in samenwerking met de Asser architect J.F.A. Gobel, die ook de schenker was van het hoofdaltaar. De kerk was de vervan...  +
De kerk met kosterswoning en vergaderlokalen van de gereformeerde kerk dateert uit de jaren 1923-1925 (eerste steen d.d. 28-7-1924) en verving de in 1876 gebouwde kerk 'de Kandelaar' aan de Molenstraat, die te klein was geworden. De Zuiderkerk is gebouwd naar een ontwerp van architect J. Smallenbroe...  +
Het doel van deze lijst is aandacht te vragen voor deze bedreigde en kwetsbare bomen en struiken en de focus van beheerders, overheden en groene organisaties op het behoud van de bedreigde wilde bomen en struiken in hun eigen provincie te richten. Het uiteindelijke doel is om van elke soort op de li...  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Drenthe.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Friesland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Gelderland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Groningen.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Limburg.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Brabant.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Holland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Overijssel.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Utrecht.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zeeland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zuid-Holland.  +
Augiet is een mafisch mineraal.  +
Authenticiteit gaat over de garantie dat een digitaal object is wat het zegt te zijn. Het object is wat het voorgeeft te zijn; het is aantoonbaar niet onbedoeld veranderd sinds de aanlevering en er kan worden gedemonstreerd dat na transformatie alle kenmerkende eigenschappen zijn behouden.  +
Omschrijf globaal welke maatregelen de betrouwbaarheid van digitale objecten vaststellen en garanderen.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen de herkomst van digitale objecten wordt vastgesteld.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen je de integriteit van digitale objecten wil vaststellen en garanderen.  +
Overblijfselen van het kasteel van de Heren van Axel.  +
B
B-horizonten (inspoelingshorizonten) zijn op een bepaalde plaats in een bodemprofiel aanwezige inspoelingslagen. Dit ingespoeld materiaal kan humus, klei, ijzer- of aluminiumoxiden betreffen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Inspoelingslagen zijn lagen van op een bepaalde plaats in een bodemp...  +
Hertenverblijf in de hertenweide aan de overkant van de Vordenseweg.  +
IJskelder direct ten zuiden van het huis.  +
Noordelijk bouwhuis van twee bouwhuizen.  +
Oranjerie op het voormalige moestuincomplex.  +
Parkaanleg bestaande uit een parkje binnen de gracht, buitensingel en weilanden.  +
Schuur rechts naast het noordelijke bouwhuis.  +
Tuinmuur van het voormalige moestuincomplex.  +
Zuidelijk bouwhuis van twee bouwhuizen.  +
Tuinmanswoning op het voormalige moestuincomplex aan de Pastoriestraat.  +
Groot omgracht terrein met U-vormig complex, in 1738/39 gebouwd met gebruikmaking van resten van het laatmiddeleeuwse kasteel Baak. Ten noordoosten op het terrein bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Boven de grond gehaalde en gereconstrueerde fundamenten van de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse omgrachte kasteel Hellenburg.  +
Tot woonhuis verbouwd koetshuis van het omgrachte vijfhoekige kasteel Baarland. Koetshuis en hoofdhuis lagen samen op één omgracht terrein.  +
D'Erp / De Borcht / Huis te Baarlo. Groot, niervormig omgracht terrein met op de noordhoek de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel D'Erp, bestaande uit vier vleugels rondom een binnenplaats. Ten zuidoosten daarvan enkele bijgebouwen met poorttoren. Het hoofdhuis behoort tot het [[Complexen/5...  +
D'Erp / De Borcht / Huis te Baarlo. Groot, niervormig omgracht terrein met op de noordhoek de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel D'Erp, bestaande uit vier vleugels rondom een binnenplaats. Ten zuidoosten daarvan enkele bijgebouwen met poorttoren. Het complex D'Erp telt zes beschermde rijks...  +
Economiegebouwen behorend tot de historische buitenplaats d'Erp.  +
Het poortgebouw van kasteel D'Erp.  +
Tuin- en parkaanleg van kasteel D'Erp.  +
De wasplaats, genaamd de Sprunk.  +
De Watermolen, onderdeel van de historische buitenplaats d'Erp.  +
Zes oude grafzerken en zeven oude grafkruisen op het zuidelijke deel van het St. Petruskerkhof van Baarlo.  +
Omgracht terrein met hoofdhuis en bijgebouwen van het laatmiddeleeuwse kasteel De Berkt.  +
Bewoningssporen uit de steentijd en bewonings- en/of begravingssporen uit de ijzertijd.  +
Blokvormig hoofdhuis met twee bijgebouwen van kasteel De Raay.  +
Overblijfselen van het bisschoppelijk kasteel Ter Eem en versterkingen die horen bij een latere fase van het kasteel.  +
Overblijfselen van de ridderhofstad Drakenburgh (moated site).  +
Kamphuizen / Camphuysen. Omgracht terrein met aan de westzijde het hoofdgebouw van de havezate Kamphuizen bestaande uit een rechthoekig gebouw met aanbouw aan de achterzijde. Aan de zuid- en oostzijde op het terrein een bijgebouw en een gedeeltelijke ommuring aan de noordzijde.  +
Babberich / Halsaf. Omgracht terrein met het U-vormige laatmiddeleeuwse kasteel Babberich, bestaande uit het hoofdhuis uit de late 18de eeuw op de zuidwesthoek met aan beide zijden aangebouwde bijgebouwen.  +
Dienstvleugel gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
Babberich / Halsaf. Omgracht terrein met het U-vormige laatmiddeleeuwse kasteel Babberich, bestaande uit het hoofdhuis uit de late 18de eeuw op de zuidwesthoek met aan beide zijden aangebouwde bijgebouwen.  +
Tuinmanswoning Lotjeshoeve met schuur gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
Boerderij Frans Joseph-hoeve gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
Duiventoren gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
Tuin- en parkaanleg van historische buitenplaats "Babberich".  +
Begraafplaats gerealiseerd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich".  +
De Nederlandse kunstenaar Babs Haenen (1948) is, naar eigen zeggen, een hardcore keramiste. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 1979, waar ze later ook werkzaam is geweest als docent. Haenens oeuvre kan worden omschreven als expressief en impressionistisch; het samenspel van vormen, k...  +
Joodse begraafplaats met een 45-tal stèles. Op de begraafplaats staat tevens een klein metaheerhuis.  +
Sporen van bewoning uit de middeleeuwen.  +
U-vormig kasteel, gebouwd in 1676, mogelijk als vervanger van het 400 meter zuidoostelijker gelegen kasteel De Borg.  +
Bij historische baksteenconstructies komen verschillende vormen van schade voor. Zo is scheurvorming een veelvoorkomend probleem, maar ook afpoederen, afschilferen en afbrokkelen van baksteen en mortel treden regelmatig op. In deze brochure wordt ingegaan op de bouwtechnische en constructieve oorzak...  +
Balegemse steen: zandige kalksteen welke gewonnen wordt nabij het dorp Balegem in de Provincie Oost Vlaanderen, België. De steen is kwartshoudend, groenachtig bruin of blond van kleur en heeft een meestal duidelijk zichtbaar horizontaal leger. De Balegemse steen bevat plaatselijk vrij grote schelpen...  +
Sporen van vuursteenwinning en vuursteenbewerking.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Pastorie bij de RK kerk "Heilige Jozef" te Barger-Compascuum.  +
RK kerk "Heilige Jozef" te Barger-Compascuum.  +
De Rooms Katholieke kerk "Heilige Jozef" met aangebouwde pastorie is gebouwd in 1923 in opdracht van het Kerkbestuur van Barger Compascuum. Het ontwerp in traditionalistische stijl is van J.Th.J. Cuypers uit Amsterdam. Kerk en pastorie zijn de nucleus van een katholieke enclave, waarin ook een schol...  +
Twee grafheuvels.  +
Vijf grafheuvels.  +
''Onderzoeker ruimtelijke analyse, specialist geo-informatie''  +
In aanleg twaalfde-eeuws kasteel, bestaande uit een omgrachte hoofdburcht (een afgevlakte motte) en het restant van een bijgebouw ten zuidoosten daarvan.  +
Baumberger kalksteen: zandige kalksteen welke gewonnen wordt in de heuvelrug Baumberge, in de omgeving van Billerbeck en Havixbeck, 20 km ten westen van Munster, Duitsland. De steen is crème- tot okerkleurig, bevat donkergroene of bruine spikkels van glauconiet en is gelijkmatig en fijn van structuu...  +
In dit artikel worden de afzonderlijke soorten bedreigde wilde bomen en struiken beschreven.  +
Huiswierde en de overblijfselen van een kapel.  +
Resten van de Radfriduskapel.  +
Huiswierde met de resten van een kasteel en een dobbe.  +
GEREFORMEERDE KERK, Goede Herderkerk of Noorderkerk genaamd, gebouwd in de jaren 1937-1938 in een stijl die zowel kenmerken van de Amsterdamse School als de Delftse School vertoont. E. Reitsma uit Groningen was de ontwerpende architect van het gebouw en A. Wiersema uit Bedum de uitvoerend architect.  +
Verhoogd kerkhof met grafmonumenten, waaronder een aantal die afkomstig zijn uit de in 1802 afgebroken kerk.  +
De boerderij ligt op een terrein waar een gracht omheen ligt. Deze is ontstaan vanuit een borg.  +
Dam met toegangspoort bij Nederhoven.  +
Koetshuis behorende bij het complex Nederhoven.  +
Parkaanleg van Nederhoven.  +
Tuinmuur bij Nederhoven.  +
Omgracht terrein met op de zuidoosthoek de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nederhoven met aan de westzijde bijgebouwen in een U-vorm.  +
Omgracht terrein met op de zuidoosthoek de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nederhoven met aan de westzijde bijgebouwen in een U-vorm.  +
Bewoningssporen uit de steentijd, ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.  +
Kasteelhoeve met bijgebouw behorende bij Eyckenlust.  +
Schuur behorende bij Eyckenlust.  +
Tuinmanswoning behorende bij Eyckenlust.  +
Omgracht terrein met een L-vormig complex met als kern het midden 17de-eeuwse huis Eyckenlust. Aan de zuidwestzijde van het terrein een poortgebouw.  +
Omgracht terrein met een L-vormig complex met als kern het midden 17de-eeuwse huis Eyckenlust. Aan de zuidwestzijde van het terrein een poortgebouw.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Eyckenlust.  +
Poortgebouw behorende bij Eyckenlust.  +
Boerderij behorende bij Eyckenlust.  +
Grafheuvel.  +
Beekdal op de zuidelijke Veluwe, gelegen in een asymmetrisch smeltwaterdal uit de laatste ijstijd. Dit dal ligt op de [[Aardkundig_erfgoed/Spoelzandwaaier Schaarsbergen|spoelzandwaaier van Schaarsbergen]] (zie beschrijving daar). Bijzonder voor de Veluwe is dit dal nog deels watervoerend is. In deze...  +
Foto’s en andere afbeeldingen van rijksmonumenten uit de Beeldbank  +
De Beeldende Kunstenaarsregeling bood kunstenaars van 1949 tot 1987 die niet van hun werk konden leven een tijdelijk inkomen in ruil voor kunstwerken. 5.688 kunstenaars maakten er op enig moment gebruik van de regeling.  +
De collectie beeldhouwwerken bestaat uit ongeveer 3600 werken. Deze dateren van vóór 800 na Christus tot het begin van de 21e eeuw. De collectie is een gevarieerd geheel van oude en moderne vrijstaande beelden, reliëfs en sculpturale bouwfragmenten. Op grond van de toegepaste techniek worden ook tui...  +
Bijgebouwen bij kasteel Nieuwenbroeck.  +
Brug bij kasteel Nieuwenbroeck.  +
Parkaanleg bij Nieuwenbroeck.  +
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd.  +
Omgracht terrein met op de zuidoosthoek de U-vormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nieuwenbroek en in het midden bijgebouwen in een U-vorm met poortgebouw aan de zuidwestzijde.  +
Omgracht terrein met op de zuidoosthoek de U-vormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nieuwenbroek en in het midden bijgebouwen in een U-vorm met poortgebouw aan de zuidwestzijde.  +
Terp.  +
Huisterp en een stinswier (mottekasteel).  +
Over hoe je grafmonumenten restaureert en begraafplaatsen onderhoud en beheert, is al veel geschreven. Voor historische begraafplaatsen met veel oude grafmonumenten valt nog al eens de frase 'begeleid verval'. Maar informatie over wat dat precies inhoudt is wat lastiger te vinden. Hieronder wordt be...  +
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beschermt een groot aantal begraafplaatsen en grafmonumenten onder de noemer funerair erfgoed. Nederland kent zo’n 1300 beschermde monumenten op ongeveer 550 begraafplaatsen of kerkhoven. Daarbij is funerair erfgoed in kerken niet in begrepen.  +
Bij een begraafplaats die geen praktisch funeraire functie meer heeft, nemen beheer en onderhoud vaak deels of helemaal af, wordt de administratie verwaarloosd en raakt de begraafplaats in verval. Begraafplaatsen met achterstallig onderhoud krijgen minder bezoekers. Ook nabestaanden bezoeken zulke p...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Van oudsher kunnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland hun eigen begraafplaatsen stichten. Zo kennen we naast gemeentelijke begraafplaatsen ook rooms-katholieke, Joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse begraafplaatsen. Met de komst van andere bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op...  +
Hoe je funerair erfgoed op begraafplaatsen in stand kunt houden, is een grote vraag voor veel beheerders en houders van begraafplaatsen. Op 26 oktober 2022 werd in een [https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2022/01/01/platform-funerair-erfgoed---financiering-van-erfgoed-op-begraafp...  +
Er zijn zo’n 1300 beschermde rijksmonumenten op ongeveer 550 begraafplaatsen of kerkhoven. Herstel, beheer en onderhoud van monumentale begraafplaatsen is specialistisch werk, waar vaak veel geld voor nodig is.  +
Wilt u weten welke werkzaamheden uw pand nodig heeft? Een behandelvoorstel kan die vraag beantwoorden. Daarmee kunt u duidelijk gespecificeerde offertes aanvragen, waarmee u regie houdt op de werkzaamheden. Wat een voorstel inhoudt leest u in dit artikel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Resten van een pannenbakkerij uit de tweede-derde eeuw na Chr.  +
Een compact, hard marmer uit België, dat wordt beschouwd als het beste zwarte marmer voor beeldhouwen, vanwege de diepe kleur en het ontbreken van aderen en strepen. (AAT-Ned)  +
Belgische hardsteen: polijstbare kalksteen welke gewonnen wordt in de Belgische Ardennen (o.m. in het Ourthe bekken) en bij Soignies , provincie Henegouwen. De grondmassa van Belgische hardsteen is gelijkmatig donker van kleur waarin de versteningen van de doorsneden van crinoiden (stengelfragmenten...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Vroegmiddeleeuws grafveld, een boerderij uit de late middeleeuwen en de Staats-Spaanse circumvallatielinie.  +
Bewoningssporen uit de steentijd, bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen en de resten van de laat-middeleeuwse Sint-Martinuskapel.  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel, bestaande uit een polygonale hoofdburcht en een verdwenen voorburcht.  +
Laatmiddeleeuws kasteel, in de loop der tijd verbouwd tot herenhuis en in de jaren zestig van de vorige eeuw grotendeels teruggebracht naar de achttiende-eeuwse toestand.  +
Bewaard gebleven noordelijke vleugel van een in oorsprong omgrachte vierkante hoofdburcht, die is ontstaan uit een veertiende-eeuwse stenen kamer.  +
Specialist bouwhistorie  +
Ornamentaal bakhuis bij Hoekelum.  +
Stal bij Hoekelum.  +
Historisch tuin- en parkaanleg behorende bij Hoekelum.  +
IJskelder bij Hoekelum.  +
Kinderhuisje bij Hoekelum.  +
Koetshuis bij Hoekelum.  +
Obelisk bij Hoekelum.  +
Paviljoen bij Hoekelum.  +
Ornamentele rondboogbrug met ijzeren leuningen, behorende bij Hoekelum.  +
Koetshuis Noordereng bij Hoekelum.  +
Moestuinmuur bij Hoekelum.  +
Theehuis annex dienstwoning en schuur.  +
Grafheuvels, een urnenveld en een raatakker.  +
Tuinsieraden: zonnewijzer op sokkel, bekroningen van hekpijlers.  +
Complex 'Groot Nergena' bestaande uit Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen (I.V.R.O), tuinaanleg en tuinsieraden.  +
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen (I.V.R.O.)  +
Dienstwoning behorende bij Hoekelum.  +
Boerderij bij Hoekelum.  +
Aan drie zijden omgracht blokvormig landhuis met in de kern restanten van het laatmiddeleeuwse kasteel Hoekelum. Aan de noordzijde van het ten westen gelegen voorplein een koetshuis.  +
Historische buitenplaats Hoekelum. Aan drie zijden omgracht blokvormig landhuis met in de kern restanten van het laatmiddeleeuwse kasteel Hoekelum. Aan de noordzijde van het ten westen gelegen voorplein een koetshuis.  +
Huis Noordereng behorende bij Hoekelum.  +
Twee grafheuvels uit de steentijd en/of de bronstijd.  +
Vier grafheuvels.  +
Twee grafheuvels.  +
Bentheimer zandsteen: zandsteen welke gewonnen wordt nabij Bentheim, Duitsland. De steen heeft een geelgrijze tot witte ondergrond bestaande uit kwartskorrels met een middelmatige grove korrel. Door oxidatie van ijzerhoudende bestanddelen kunnen roodbruine strepen aanwezig zijn. De steen is homogeen...  +
Resten van een aardewerk- en dakpanfabriek uit de Romeinse tijd. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
Overblijfselen van een aardewerk- en dakpanfabriek uit de Romeinse tijd. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
Resten van een aquaduct uit de Romeinse tijd en een mottekasteel uit de late middeleeuwen. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
Resten van een aquaduct uit de Romeinse tijd. ===Neder-Germaanse limes=== Dit rijksmonument is onderdeel van de [[Neder-Germaanse limes]], de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze is sinds juli 2021 UNESCO werelderfgoed.  +
Vier grafheuvels.  +
Grafveld uit de vroege middeleeuwen.  +
Bewoningssporen uit de midden-bronstijd en een urnenveld uit de late bronstijd en de ijzertijd.  +
Bewoningssporen uit de midden-steentijd en een urnenveld.  +
Tuin- en parkaanleg van complex Weverij de Ploeg  +
Fabrieksgebouw van complex Weverij de Ploeg.  +
Complex Weverij de Ploeg, bestaande uit het fabrieksgebouw naar ontwerp van Gerrit Rietveld en de tuin- en parkaanleg naar ontwerp van tuinarchitecte Mien Ruys.  +
De gereformeerde kerk is gebouwd in Expressionistische stijl in 1928 naar ontwerp van B.T. Boeyinga.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Predikantenwoning aan de kerk verbonden door de kerkeraadskamer.  +
Kosterswoning op de hoek van de Drabbestraat en de De Rouckstraat en verbonden aan het kerkgebouw door het verenigingslokaal van de kerk.  +
De voormalige noodkerk werd in 1918 gebouwd in neoromaanse stijl naar ontwerp van architect Jac. van Gils, in afwachting van de nog te bouwen [[Monumenten/517138|hoofdkerk]], schuin achter de hulpkerk aan de Prins Bernhardlaan. Nadat deze O.L. Vrouw van Lourdeskerk tussen 1926 en 1928 voltooid werd,...  +
De Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk werd gebouwd tussen 1926 en 1928 naar ontwerp van Joseph en Pierre Cuypers jr. De stijl is afgezwakt expressionisme. De gerealiseerde kerk wijkt sterk af van het door diens overlijden niet uitgevoerde ontwerp uit 1918 van Jac. van Gils. In 1944 gingen enkele aang...  +
Grotendeels zestiende-eeuws stadspaleis, ontstaan uit een dertiende-eeuws kasteel.  +
Nederzetting uit de IJzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen.  +
Meerdere grafheuvels en een urnenveld.  +
St. Willibrorduskerk. 1900-1903 door W. Th. van Aalst. Driebeukige kruisbasiliek in neogotische trant, opgetrokken bij de toren (rijksmonumentnummer 9335) der afgebrande laatgotische parochiekerk, die door Van Aalst met een verdieping verhoogd werd tijdens de bouw van de huidige kerk. De kerk staat ...  +
Het r.k. klooster Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord bestaat uit een viertal onderdelen: poortgebouw (I), rectoraat (II), kloostergebouw (III) met onder meer gastenverblijf, kapel, eetzaal, scriptorium en kloosterhof en kerkhofkapel (IV). Het geheel werd van 1933-'37 in sobere neogotische stijl gebou...  +
Kerkhofkapel behorende bij het klooster Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord.  +
Kloostergebouw van het klooster Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord.  +
Poortgebouw van het Complex Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord.  +
Rectoraat bij het klooster Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord.  +
R.k. Sint Willibrorduskerk met orgel en luidklokken. Het kerkgebouw dateert uit 1910 en is ontworpen door architect J. Stuyt met neoromaanse en neogotische invloeden. Sinds 1214 stond op deze locatie al een kapel. In 1857 is een toren tegen de kapel gebouwd naar ontwerp van architect H. van Tulder. ...  +
Put behorende bij het complex Wamberg.  +
Hek op dam behorende bij het complex Wamberg.  +
Historische tuin- en parkaanleg van Wamberg.  +
Poortgebouw bij Seldensate.  +
Omgracht terrein met de ruïne van het laatmiddeleeuwse kasteel Seldensate. Ten zuidoosten ligt midden op een groot omgracht terrein het poortgebouw tot het kasteel.  +
Omgracht terrein met de ruïne van het laatmiddeleeuwse kasteel Seldensate. Ten zuidoosten ligt midden op een groot omgracht terrein het poortgebouw tot het kasteel.  +
L-vormig landhuis met in de kern nog delen van het zeventiende-eeuwse kasteel.  +
Jacht- en koetshuis met poortgebouwtje, behorende bij het complex Wamberg.  +
Schuur behorende bij het complex Wamberg.  +
Omgracht terrein met in het midden het laatmiddeleeuwse kasteel Wamberg. Ten noorden daarvan een bijgebouw met daartegenaan een poortgebouw.  +
Omgracht terrein met in het midden het laatmiddeleeuwse kasteel Wamberg. Ten noorden daarvan een bijgebouw met daartegenaan een poortgebouw.  +
Boerderij behorende bij Wamberg.  +
Tuinmanswoning behorende bij het complex Wamberg.  +
Terp die bestaat uit twee verhoogde woonplaatsen.  +
Huisterp.  +
Bernice Crijns werkte vijf jaar als zelfstandige voordat zij in 2005 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als specialist Kleur en Schilderingen in dienst kwam. Zij is afgestudeerd als architectuurhistoricus (UvA) en restaurator van schilderijen en beschilderde objecten in Historische Binnen...  +
Bij rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten gaat het om gebieden met een bijzonder, historisch karakter. Dat karakter kan in de loop van eeuwen zijn gegroeid, zoals een historische binnenstad, maar het kan ook gaan om ontworpen gebieden, bijvoorbeeld een villapark.  +
Grafheuvel.  +
Bewoningssporen uit de midden- en late steentijd en een urnenveld.  +
Beton is divers materiaal en kent verschillende samenstellingen, kwaliteiten en verschijningsvormen. In de eenvoudigste vorm worden stukken natuursteen bijeengehouden door leem of klei. De meeste betonsoorten bestaan uit een mengsel van verhard hydraulisch bindmiddel en kalk met tras of cement. Dit ...  +
Behoud van de karakteristieke kenmerken en uitstraling van monumentaal beton staat of valt bij een zorgvuldige uitvoering. In de praktijk blijkt dat niet al het herstelwerk even duurzaam is of bijdraagt aan het behoud van de cultuurhistorische waarden van de historische betonconstructie. Dit kennisa...  +
Voordat een herstel- en conserveringsadvies voor een bestaande betonconstructie kan worden opgesteld, moet een goed en volledig beeld bestaan van de kwaliteit en de huidige toestand van het beton. Het in kaart brengen van de toestand begint altijd met een visuele inspectie. In veel gevallen echter i...  +
Beton kent vele verschijningsvormen. Bij monumenten zijn de vorm, materiaalopbouw, constructiewijze, kleur, textuur en afwerking van het betonoppervlak vaak bepalend voor de cultuurhistorische waarde. Zorgvuldig herstel en doelmatige conservering met behoud van de karakteristieke detaillering en uit...  +
We kennen allemaal roestende wapening die schollen uit het betonoppervlak drukt. Naast roestende wapening bestaan er ook bedreigingen en schademechanismen die zich minder makkelijk laten herkennen. De kwaliteit van het beton en mogelijk optredende schademechanismen bepalen hoe het materiaal moet wor...  +
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd.  +
Overblijfselen van een nederzetting.  +
Nederzettingssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd.  +
Blokvormig huis met aanbouw, gebouwd in 1838.  +
Enige overgebleven hoektoren van het kasteel Blanckenburgh. De hoektoren stond op de hoek van de vierkante omgrachte hoofdburcht, waarvan de buitenmuren met enkele stukjes muurwerk zijn aangegeven.  +
Overblijfselen van een nederzetting uit de nieuwe steentijd en Romeinse tijd.  +
Patronaatsgebouw St. Jozefzaal bij het OLV van Goede Raadcomplex.  +
Rooms-katholiek kerkcomplex 'Onze Lieve Vrouw van Goede Raad' bestaande uit vier onderdelen: # een gelijknamige kerk (Arendsweg 59) # een pastorie 'In loco pascuae' (Arendsweg 57) # een voormalig patronaatsgebouw (Arendsweg 57A) genaamd 'St. Jozefzaal' # een voormalige ULO-school voor meisjes (Aren...  +
Kerkgebouw O.L.V. van Goede Raad.  +
Pastorie 'In loco pascuae' bij het OLV van Goede Raadcomplex.  +
Schoolgebouw bij het OLV van Goede Raadcomplex.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Het Fort bij Velsen is onderdeel van de voormalige Stelling van Amsterdam, de permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad. Deze gold ook als Nationaal Reduit (terugvalbasis) en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog. Naar militaire bevelstructuur behoorde het fort tot d...  +
Omgracht terrein met fundamenten van het kasteel Foreest / Oosterwijk / Ter Wijk.  +
Informatie over publicaties is te vinden in de Bibliotheekcatalogus  +
Gemaal H.J. Lovink met in- en uitlaten.  +
De Biedermeier-periode in de Duits/Oostenrijkse (kunst)geschiedenis is ruwweg van 1815 (het Congres van Wenen) tot het revolutiejaar 1848. De Biedermeier was een reactie op de overladen empirestijl en zijn militaire op de Romeinen geïnspireerde ornamenten.  +
Resten van de Luingaborg (moated site).  +
Pastorie behorende bij de H. Antonius van Paduakerk.  +
R.K. kerk en pastorie uit 1913, toegewijd aan de H. Antonius van Padua. Architect Jos Margry uit Rotterdam. Aannemer J.A. Vriens uit Moergestel. De kerk is georiënteerd. De bouwkosten bedroegen f 41.340,00. Hiervan was f 25.000,00 geschonken door J.P. Grewen, een schatrijke reder annex effectenmakel...  +
R.K. kerk en pastorie uit 1913, toegewijd aan de H. Antonius van Padua.  +
Overblijfselen van jonkvrouwenklooster Jeruzalem.  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Economiegebouw behorende tot het complex Bergh en Bosch.  +
Wegkapelletje met altaar en beeld, behorende tot het complex Bergh en Bosch.  +
Werkplaats behorende tot het complex Bergh en Bosch.  +
Hoofdgebouw van het complex Bergh en Bosch.  +
Paviljoen behorende tot het complex Bergh en Bosch, gelegen tussen het Economiegebouw en het Zusterhuis.  +
Zusterhuis met ligzaal behorende tot het complex Bergh en Bosch.  +
Kapel behorende tot het complex Bergh en Bosch.  +
Een aan het eind van de hoofdas gelegen KAPEL met open klokkentoren, visueel bepalend als afsluiter aan de oostzijde van het plein. De kapel, die als zaalkerk getypeerd kan worden, heeft een samengestelde plattegrond en is aan de noordoostzijde door middel van een corridor of tussenlid met het zuste...  +
Directeurswoning behorende tot het complex Bergh en Bosch.  +
Dienstwoning (administrateurswoning) behorende tot het complex Bergh en Bosch.  +
Op het oude kerkhof van Bingelrade 23 oude grafkruisen, daterend van de 16de tot de 19de eeuw.  +
Begraafplaatsen kunnen een rol spelen bij herstel of bevordering van biodiversiteit. Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in een agrarisch gebied, dat steeds vaker wordt gedomineerd door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaa...  +
De Gereformeerde kerk met toren is in 1924-1925 gebouwd, in opdracht van de kerkraad van de Gereformeerde Kerk te Beetgum. De kerk bevindt zich, samen met de pastorie en de kerklokalen - die niet in aanmerking komen voor bescherming van rijkswege - op een L-vormig perceel, teruggerooid ten opzichte ...  +
Bitpreservering omvat de werkzaamheden die nodig zijn om de bitstreams (de oorspronkelijke volgorde van nullen en enen) intact en leesbaar te houden.  +
Welke maatregelen worden genomen om de bit integriteit te monitoren?  +
Beschrijf welke maatregelen ervoor zorgen dat digitale objecten altijd raadpleegbaar zijn. Bepaal hoeveel kopieën worden opslagen en onder welke condities.  +
Benoem de maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van digitale objecten bij opname in het digitaal archief vast te stellen.  +
Beschrijf welke maatregelen getroffen worden bij dataverlies door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken.  +
Unieke identificatiecodes zorgen ervoor dat vindbaarheid en de identificatie van digitale objecten gegarandeerd is.  +
Bewoningsresten uit de late steentijd en enkele grafheuvels uit de bronstijd.  +
Bewoningssporen uit de midden-steentijd.  +
Aan de noordelijke zijde van de globaal oost-west getraceerde Sniederslaan staat, aan een ondiep kerkplein, de rooms-katholieke St. Petrus Bandenkerk. Het niet-basilicale kerkgebouw, dat met de lengteas haaks op de straat is gelegen, werd onder architectuur van J.H.H. van Groenendael in opdracht van...  +
Bladkoper wordt al lange tijd toegepast op gebouwen. Men gebruikt het vooral voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren. Als materiaal voor dakbedekking zal het door de beeldbepalende oxidatiekleur in eerste instantie vooral gekozen zijn uit architectonische overwegingen. Tegenwoordig past men h...  +
Al zeer lang past men bladlood toe aan gebouwen. Gedurende vele eeuwen is het vaak gebruikt als dakbedekking, voor de bekleding van houtconstructies, voor goten, aansluitingen, waterafvoeren en decoratieve elementen. Dit kennisartikel geeft inzicht in het gebruik en de eigenschappen van lood, de ver...  +
Sinds het begin van de 19e eeuw past men zink toe aan gebouwen. De introductie van zink in Nederland viel vrijwel gelijk met de heroriëntatie op oude bouwstijlen, de intree van de zogenoemde neostijlen. Het gebruik van zink nam een grote vlucht, niet alleen voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvo...  +
Prehistorische sporen van bewoning.  +
In oorsprong middeleeuwse zaalkerk. De toren is apart beschermd als rijksmonument ([https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/9624 rijksmonumentnummer 9624]).  +
Gedeelten van de dorpsterp van Blessum.  +
Huisterp met dobbe.  +
Heemtuin, voluit Thijsse's Hof Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bos geheten. Aangelegd volgens de natuur- en educatieve principes van dr. Jac. P. Thijsse.  +
Tuinaanleg bij Villa Saxenburg aan de Mollaan 1 in Bloemendaal. Aangelegd tussen 1919 en 1922 in architectonische tuinstijl naar een ontwerp van D.F. Tersteeg in opdracht van de dames J.M. en M.A. Bierens de Haan. De tuin is grotendeels overeenkomstig met het schetsontwerp uit 1919 en een aanpassing...  +
* Datering: 1771 * Architect: Niet van toepassing * Rijksmonument sinds: 2 februari 1966   +
Kasteel de Bongard / Bongart. L-vormige hoofdburcht met op de westhoek een ronde toren, in de 16de eeuw gebouwd op de plek van het laatmiddeleeuwse kasteel de Bongard. Ten zuidwesten ligt een vierkante voorburcht met bijgebouwen aan vrijwel alle vier de zijden.  +
De boerderijen in het Westerkwartier behoren tot de noordelijke huisgroep. Vanwege de ligging dichtbij Friesland tonen ze invloed van de Friese boerderijbouw.  +
De Westerwoldse boerderijen behoren tot de noordelijke huisgroep. Ze zijn vaak groot van omvang en bevatten al dan niet een versmald woongedeelte en schuren die drie of vijfbeukig zijn.  +
De boerderijen in West-Friesland behoren tot de noordelijke huisgroep. Vanwege de karakteristieke bijna vierkante vorm met hoog dak zijn ze bekend als de zogenaamde stolpboerderijen.  +
De boerderijen in de Zaanstreek en het Waterland behoren tot de noordelijke huisgroep, evenals de overige boerderijtypen in Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam. In de Zaanstreek en het Waterland zijn de boerderijen in het algemeen kleiner van formaat dan in de Beemster, Schermer en West-Friesla...  +
De Texelse boerderijen behoren tot de noordelijke huisgroep. Vanwege hun witte kleur, rieten piramidedak en lang voorend zijn ze bekend als de Texelse stolp.  +
Deze beschrijving heeft betrekking op de boerderijen op Terschelling en Ameland. Veel daarvan zijn een kleine variant van het Friese kop-romptype.  +
De boerderijen op Wieringen behoren tot de noordelijke huisgroep. Vanwege hun afwijkende vormgeving en plattegrond onderscheiden ze zich ten opzichte van andere boerderijtypen in Noord-Holland.  +
Rooms Katholieke kruisbasiliek met pastorie, in 1913 en 1912 voltooid door aannemer Geerts (Boerhaar) naar een neogotisch ontwerp van de architect H. Kroes. De kerk is gebouwd ter vervanging van een kerk uit 1811-1819.  +
Restant van de dorpsterp van Boksum.  +
Terp met de resten van een kloosterboerderij (kloostervoorwerk).  +
Verhoogd stinsterrein (moated site).  +
Resten van verschillende terpen.  +
De pastorie van de St. Franciscuskerk gelegen aan de Grote Dijlakker.  +
De St. Franciscuskerk met pastorie, gelegen aan de Grote Dijlakker 7 en 8 te Bolsward, zijn gebouwd in respectievelijk 1932 en 1933 naar een ontwerp van de Nijmeegse architect H.C. van de Leur (1898-1994) die was gevormd onder de vleugels van de Franse bouwmeester en geestelijke Dom Paul Bellot (187...  +
Kerkgebouw gelegen aan de Grote Dijlakker.  +
Booronderzoek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) om archeologische resten door middel van een boor op te sporen en te onderzoeken en de aardkundige context van deze resten vast te stellen.  +
Boor- en/of proefputtenonderzoek met zeeftechniek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) met als doel het opsporen van vindplaatsen en het verzamelen van gegevens voor het (verder) toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting.  +
Twee hunebedden (D28 en D29).  +
Grafmonument op voormalige kerkhof van Borger.  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd, een Romeins villa-complex en sporen van Romeinse ambachtelijke activiteiten en een vroeg-middeleeuws grafveld.  +
Dorpswierde met (resten van) een kerk en kerkhof.  +
Parkaanleg van het complex Wolfrath.  +
Kasteel Huis Born, bestaande uit een omgrachte, in 1930 afgebrande en niet herstelde vierkante hoofdburcht en een ten noordwesten daarvan gelegen omgrachte voorburcht die nog intact is.  +
Bruggen behorende bij het complex Wolfrath.  +
Poortgebouw behorende bij het complex Wolfrath.  +
Omgracht terrein met de L-vormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Wolfrath. Daaromheen een groot eveneens omgracht terrein met aan de zuidwestzijde U-vormige bijgebouwen.  +
Kasteel 'Hondeborg' of 'Hombergh'.  +
Joodse begraafplaats met poortgebouw.  +
Rooms-katholieke ZAALKERK (deels met zijbeuken), St. Stephanus, in de huidige vorm in 1919 ontworpen door architect J.A. Kropholler in de bouwstijl van de Delftse School met gotische invloed. Het westelijke deel van de kerk is om de oorspronkelijke waterstaatskerk gebouwd. De mansardekap van de wate...  +
Rooms-katholieke zaalkerk te Bornerbroek.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd en een terp met een deel van een ossengang.  +
Huisterp uit de vroege middeleeuwen en het kasteel van de Heren van Borsele, dat ontwikkeld is uit een vliedberg (mottekasteel).  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de middeleeuwen.  +
Enkele grafheuvels en een urnenveld.  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late mid-deleeuwen.  +
Deze collectie bevat ongeveer 4000 stuks. Ze bestaat voor een groot deel uit bouwbeeldhouwwerk (lapidarium) en verzamelingen historische bouwmaterialen, deuren, vensters, industrieel vervaardigde ornamentiek, molenonderdelen, bakstenen, dakpannen en gipsstudies.  +
Bouwhistorisch onderzoek is een discipline die voor archeologisch onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn, zeker in geval van de bebouwde omgeving, stads- en dorpskernen, boerderij- en kasteelsites, kerken/kerkhoven, etc. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> '''Doel''': kennis van het bouwen ...  +
De R.K. kerk, toegewijd aan de H. Willibrordus, is een in 1916-1917 naar een ontwerp van architect W. te Riele Gzn. gebouwde laat-neogotische basiliek met pseudotransept, met aangebouwde sacristie, staande aan de Pastoor Schoenmakersstraat, hoek Molenstraat. Het werk is uitgevoerd door aannemer Mari...  +
Dubbel omgracht terrein met tot boerderij omgebouwd poortgebouw van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis te Leeuwen. Ten noordwesten daarvan, buiten de binnenste gracht, een deel van een voormalig koetshuis.  +
Bewoningssporen uit de midden- en late bronstijd.  +
Grafveld uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Urnenveld.  +
Grachtfragment en enig overgebleven vleugel van het in de achttiende eeuw sterk verbouwde laatmiddeleeuwse omgrachte kasteel Boxmeer.  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd.  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel, diverse samenstellende gebouwonderdelen.  +
Baksteenformaat 18x9x5,2, rood/bruin. (Agriwiki)  +
Het bruggenhoofd van de Kerkbrug, gelegen op de noordoostelijke hoek van 't Spijker.  +
Toegangsbrug naar 't Spijker, behorende tot de historische buitenplaats Brakel.  +
Twee omgrachte terreinen met op het zuidelijke terrein de ruïne van de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Brakel en op het noordelijke terrein een tuinaanleg op de voormalige voorburcht.  +
Landschapspark van Huis te Brakel.  +
Moestuin met ommuring en poort, behorend tot de historische buitenplaats Brakel.  +
Twee omgrachte terreinen met op het zuidelijke terrein de ruïne van de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Brakel en op het noordelijke terrein een tuinaanleg op de voormalige voorburcht.  +
Middeleeuws gebouw binnen een omgrachting, in oorsprong voorraadschuur van het slot Brakel.  +
Als er ondanks preventieve maatregelen toch ergens brand uitbreekt, is het in afwachting van de brandweer van belang om op de juiste manier te blussen. Ook is het belangrijk de werking van de verschillende soorten brandblussers te kennen, en te weten welke het meest geschikt zijn om de brand te blus...  +
De laatste decennia gingen er meer historische boerderijen in vlammen op dan voorheen. Dat constateert de RCE. Deze toename is zorgelijk en vormt aanleiding om met dit item eigenaren, bewoners, boeren en andere gebruikers van boerderijen bewust te maken van de noodzaak van preventieve maatregelen.  +
Donk met bewoningssporen uit de midden- en late steentijd.  +
Resten van de dorpsterp van Brantgum.  +
Brauvilliers: witte kalksteen welke gewonnen wordt in het Département de la Meuse, Frankrijk. De grondmassa is gelijkmatig van structuur en kleur, het breukvlak is ruw korrelig. Brauvilliers liais: variant van Brauvilliers.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende tot het historische buitenplaatscomplex Bouvigne.  +
Brug behorende tot historische buitenplaats Bouvigne.  +
Brug behorende tot de historische buitenplaats Bouvigne.  +
Collectie tuinsieraden behorende tot de buitenplaats Bouvigne.  +
Pergola's behorende tot de historische buitenplaats Bouvigne.  +
Vrijstaand transformatorhuisje in sanatoriumcomplex De Klokkenberg.  +
Park- en tuinaanleg van sanatoriumcomplex De Klokkenberg.  +
Neerhuis met bouwfragmenten annex poortgebouw, behorende bij de historische buitenplaats Bouvigne.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Bouvigne met ten zuiden daarvan de omgrachte voorburcht met aan de westzijde een bijgebouw.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Bouvigne met ten zuiden daarvan de omgrachte voorburcht met aan de westzijde een bijgebouw.  +
Kantoorgebouw De Drie Hoefijzers bevat een aantal interieurs en voorwerpen uit de tijd dat het nog hoorde bij de brouwerij. Samen vormen ze een imponerend geheel dat nog altijd de trots van het voormalige bedrijf weerspiegelt.  +
Voormalige kweekschool annex klooster/internaat "St. Franciscus". Ontwerp van de Bredase architect Jacques van Groenendael. De architect is bij zijn ontwerp geïnspireerd door de kweekschool Oud Vroenhoven van de Broeders van Maastricht. Het object is gebouwd tussen 1917 en 1958 door de onderwijscong...  +
Boerderij Sweep, horend bij sanatoriumcomplex De Klokkenberg.  +
Rooms-katholieke St. Laurentiuskerk, 1901-1902, door Joseph Cuypers en Jan Stuyt. Driebeukige kruisbasiliek in neogotische trant, met ten dele vijfbeukig schip, koor geflankeerd door diagonaal geplaatste driezijdig gesloten kapellen, hoge vierkante kruisingstoren met hoektorens en achtkantige spits,...  +
Voormalige rooms-katholieke St. Annakerk, gesitueerd aan het begin van de Haagweg. Dit was de vijfde rooms-katholieke parochiekerk in Breda, die sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1853) tot stand kwam. Uit 1905 daterende, naar ontwerp van Joseph Cuypers en Jan Stuyt gebouwde, in sc...  +
Laatmiddeleeuws kasteel, bestaande uit een hoofd- en voorburcht, beide gelegen op een groot omgracht terrein, in oorsprong deel uitmakend van de stadsomwalling van Breda.  +
Sanatoriumcomplex De Klokkenberg.  +
Ketelhuis van sanatoriumcomplex De Klokkenberg.  +
Sanatoriumgebouw van sanatoriumcomplex De Klokkenberg.  +
Voormalige R.K. kerk "Pastoor van Ars" uit 1929 in expressionistische stijl, ontwerp van architect J. Hurks (Roosendaal). De kerk ligt aan de zuidkant van de boswachterij Liesbos gescheiden door de A58, de weg van Roosendaal naar Breda. De kerk is niet georiënteerd. Het koor ligt op het zuiden. De h...  +
De RK KERK Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand met PASTORIE is in 1951-1953 gebouwd naar ontwerp van de architect en stedenbouwkundige M.J. Granpré Molière (1883-1972) in de stijl van de Delftse School. De kerk is één van de vier nog bestaande kerkgebouwen van deze architect. In 2008 is de ...  +
Aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat staat, ten noorden van het oude Claraklooster, het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen uit Roosendaal.  +
Ten zuiden van het klooster van de zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen uit Roosendaal staat, parallel aan de Nieuwstraat en de Markendaalseweg, de voormalige kloosterkapel.  +
Ingeklemd tussen de Nieuwstraat en de Markendaalseweg ligt het voormalige kloosterhuis (1) met kloosterkapel (2) van de zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen uit Roosendaal, beter bekend als de Liefdezusters. Het complex dateert uit 1904-'05 en is gebouwd naar een ontwerp uit 1896 van J. ...  +
Voormalige dokterswoning van sanatoriumcomplex De Klokkenberg.  +
Voormalige stokerswoning van sanatoriumcomplex De Klokkenberg.  +
Resten van een kasteel.  +
Dubbel toegangshek behorende bij Gunterstein.  +
Moestuinschutting behorende bij Gunterstein.  +
Schuur behorende bij Gunterstein.  +
Houten botenhuis, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Eendenhuis, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Fazanterie, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Hertenkamp met stal begrensd door hekwerk, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Kas, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Kas met tuinmuur, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Nutstuin met onder meer broeikassen, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Voormalige orangerie, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Parkaanleg en labyrinth als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Prieel, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Prieel in rosarium van Nijenrode.  +
Rozentuin, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Stookkelder met schoorsteen, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Tennishuisje, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Toegangshek, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
In Landschappelijke stijl aangelegde tuin, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Tuinsieraad, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Tuinvaas, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Voederhuisje, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Volière, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Waterput, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Bruggetje over het water naar het Engelse Werk, behorende bij Gunterstein.  +
Hekwerk behorende bij Gunterstein.  +
Hoofdtoegangshek van Gunterstein.  +
Keermuur behorende bij Gunterstein.  +
Brug met krakeling-vormige versiering, behorende bij Gunterstein.  +
Noordelijk bouwhuis behorende bij Gunterstein.  +
Toegangsbrug behorende bij Gunterstein.  +
Toegangshek behorende bij Gunterstein.  +
Tuinbeeld behorende bij Gunterstein.  +
Tuinhuisje behorende bij Gunterstein.  +
Zuidelijk bouwhuis behorend bij Gunterstein.  +
Historische tuin- en parkaanleg van het complex Oudaen.  +
Poortgebouw behorende bij het complex Oudaen.  +
Zomerhuis behorende bij het complex Oudaen.  +
Boerderij en zomerhuis behorende bij Gunterstein.  +
Koetshuis behorende bij Gunterstein.  +
Jagershuis behorende bij Gunterstein.  +
Dienstwoning, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Poortgebouw als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Voormalig koetshuis, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Prieel in het zuid-westelijke deel van het park van de historische buitenplaats Nijenrode.  +
Voormalig speelhuisje, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Boerderij van het langhuistype, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
Zomerhuis, bij boerderij, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nijenrode.  +
Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Nijenrode.  +
Buitenplaats Gunterstein. Grote rechthoekige omgrachting met daarin aan de westzijde de blokvormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Gunterstein en aan de oostzijde de vierkante voorburcht met twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein.  +
Historische tuin- en parkaanleg van Gunterstein.  +
Buitenhuis 'Klein Boomrijk' behorende bij Gunterstein.  +
Dubbele arbeidswoning 'Klein Boomrijk'.  +
Boerderij 'Boomrijk' met zomerhuis en toegangshek.  +
Omgrachte, blokvormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Oudaen, met ten zuidoosten daarvan twee bijgebouwen aan weerszijden van de toegangsweg.  +
Omgrachte, blokvormige hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Oudaen, met ten zuidoosten daarvan twee bijgebouwen aan weerszijden van de toegangsweg.  +
Linker bouwhuis behorende bij het complex Oudaen.  +
Boerderij van Oudaen.  +
Rechter bouwhuis behorende bij het complex Oudaen.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Bassin onderdeel van het complex bedevaartsoord van de H.H. Martelaren van Gorcum.  +
Ciborium met buitenaltaar behorende tot het complex bedevaartsoord H.H. Martelaren van Gorcum.  +
Omgang van gewapend beton om het Getuigen- of Martelveld, behorende bij het Bedevaartsoord van de H.H. Martelaren van Gorcum.  +
Toegangsbrug met poort behorende tot het complex bedevaartsoord van de H.H. Martelaren van Gorcum.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De bedevaartskerk te Brielle.  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel met U-vormige hoofdburcht met daaraan aangebouwd bijgebouw.  +
Twee hunebedden (D21 en D22).  +
Drie hunebedden (D23, D24 en D25).  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Beeldengroep behorende bij de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Duiker behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Historische tuin- en parkaanleg van de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
IJskelder behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Koetshuis behorende bij de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Oranjerie behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg  +
Speelhuisje met pergola, behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +
Toegangsbrug behorende tot de buitenplaats Groot Engelenburg.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.