Haags Verdrag 1954 en de blauw-witte schildjes: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

15 aug 2023

12 aug 2022

7 okt 2021

6 okt 2021