Hertenkampen - onderhoud

Introductie

Bij onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren. en herstel1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik. is het belangrijk de authentieke onderdelen van de hertenkamp op hun waardeDe waarde bepalen van -, zekere (genoemde) waarde toekennen aan. (Van Dale) te schatten. Behoud en repareer oorspronkelijke onderdelen die er slecht aan toe zijn, zoals houten hekwerken. Dat is beter dan ze te vervangen door goedkopere, moderne oplossingen die niet bij het karakter van de kamp passen. Onderzoek hoe ooit weggehaalde originele onderdelen eruitzagen, zodat ze weer in de juiste stijl gemaakt kunnen worden.

Een vervallen hertenhuisje. Het huisje is gemaakt van boomstammen en staat in een ruig grasgebied. Op de ene kant van het dak ligt geen stro meer.  Op de achtergrond staan hoge kale bomen.De foto is zwart wit.
Een hertenhuisje in een ruig grasgebied. Het huisje is gemaakt van boomstammen en heeft een dak van stro. De bomen achter het huisje staan in bloei.
Tweemaal het hertenhuisje uit 1893 op de buitenplaatsBuitenplaatsen zijn in oorsprong aanzienlijke buitenverblijven met omringende parkaanleg en bijgebouwen, aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. De buitenplaats was goed bereikbaar via water of weg. Vanaf de negentiende eeuw zijn veel buitenplaatsen permanent bewoond. Tegenwoordig ook in gebruik als kantoor, restaurant of museum. Zeeduin in Oostkapelle. Eerst in 1985, een meter weggerot, en vervolgens in 2001, weer op oorspronkelijke hoogte

Onderzoek

Bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek1. Het nauwkeurig onderzoeken van een situatie of voorwerp, meestal om de aard of huidige staat ervan vast te stellen (AAT-Ned). 2. Het (voor)onderzoek van een object is het materiële onderzoek dat voor en tijdens een behandeling wordt uitgevoerd om informatie te verkrijgen, voor documentatiedoeleinden en om beslissingen te kunnen nemen. Onderzoek is een studie die wordt ondernomen om nieuwe gegevens en inzichten op een bepaald wetenschapsgebied te verwerven. vormen een goede basis waarop een restauratieplan voor een hertenkamp gemaakt kan worden. Er zullen ongetwijfeld vergeten oude reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het licht komen die van belang kunnen zijn. Tegelijkertijd brengt het onderzoek1. Het nauwkeurig onderzoeken van een situatie of voorwerp, meestal om de aard of huidige staat ervan vast te stellen (AAT-Ned). 2. Het (voor)onderzoek van een object is het materiële onderzoek dat voor en tijdens een behandeling wordt uitgevoerd om informatie te verkrijgen, voor documentatiedoeleinden en om beslissingen te kunnen nemen. Onderzoek is een studie die wordt ondernomen om nieuwe gegevens en inzichten op een bepaald wetenschapsgebied te verwerven. de staat van onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren. nauwkeurig in beeld. De tand des tijds kan grote invloed hebben gehad op een hertenkamp, vooral als er langere tijd geen onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren. is gepleegd. Zo bleek bij onderzoek1. Het nauwkeurig onderzoeken van een situatie of voorwerp, meestal om de aard of huidige staat ervan vast te stellen (AAT-Ned). 2. Het (voor)onderzoek van een object is het materiële onderzoek dat voor en tijdens een behandeling wordt uitgevoerd om informatie te verkrijgen, voor documentatiedoeleinden en om beslissingen te kunnen nemen. Onderzoek is een studie die wordt ondernomen om nieuwe gegevens en inzichten op een bepaald wetenschapsgebied te verwerven. in Zeeland een hertenhuisje ruim een meter lager te zijn geworden.

Materiaal

Bij de aanleg van historische hertenkampen zijn de bouwwerken en hekwerken vrijwel alleen van natuurlijke materialenEen materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof, grondstof of ingrediënt die bestemd is om verwerkt te worden tot het maken van objecten. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) gemaakt, zoals hout, riet, leem en waar nodig baksteen en ijzerFe. Dichtheid 7,86 kg/m3. Metaal dat in de bouw zeer veel is toegepast, vooral voor het opnemen van trekkrachten in verankeringen, trekstangen e.d.. Het heeft het nadeel dat het sterk kan corroderen (roesten), waarna door volumevermeerdering schade aan bouwdelen kan optreden. Ook gebruikt voor spijkers, hang- en sluitwerk, siersmeedwerk en vele andere doeleinden. In XVII werd vooral vanwege de taaiheid en buigbaarheid veel ijzer uit Zweden betrokken en als zodanig in bestekken vermeld.Kan ook worden gegoten in vormen. Gietijzer bevat 3-5 koolstof, is bros en kan geen trekkrachten opnemen. Smeedijzer bevat ongeveer 0,1 koolstof. IJzer met zeer weinig koolstof wordt staal genoemd.. Zij zorgen voor een zo natuurlijk mogelijke overgang van natuur naar hertenkamp. Dit uitgangspunt hoort richtinggevend te zijn bij herstel1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik., vervangingHet vervangen van analoge informatie door digitale reproducties daarvan, teneinde de aldus vervangen analoge informatie te vernietigen. en uitbreiding. Gebruik dus zo veel mogelijk de oorspronkelijke, natuurlijke materialenEen materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof, grondstof of ingrediënt die bestemd is om verwerkt te worden tot het maken van objecten. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), ook met doelmatig onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren. in gedachten. Gewapend betonBeton wordt gemaakt door water, een bindmiddel (cement of kalk), zand en grovere toeslagstoffen te mengen. Het mengsel hardt uit tot een amorf materiaal dat in de bouw, maar ook daarbuiten wordt gebruikt. hoort meestal niet thuis in een hertenkamp.

Kleur

De kleuren van de onderdelen van een hertenkamp, zoals het hekwerk en het hertenhuisje, sluiten zo natuurlijk mogelijk aan bij de kleuren van de omringende natuur. Houten onderdelen, mits goed afgedekt, worden vaak niet geschilderdSchilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.. Zij ondergaan in de loop der tijd een natuurlijk verouderingsproces, dat gepaard gaat met een verandering van kleurKleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld.. Moet het hout toch geconserveerd worden, dan hebben gifvrije natuurverven de voorkeur.

Storm

Bij storm is waakzaamheid geboden. Bomen kunnen omvallen of takken kunnen afbrekenSlopen: uitnemen van een omvangrijk deel van een constructie. en het hekwerk beschadigen. Het gevaarEen gevaar is een erkende oorzaak voor mogelijke schade. dreigt dan dat de herten ontsnappen. Het vergt veel inspanning en kosten om de dieren weer terug op de weide te krijgen. Snel herstel1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik. is dus van het grootste belang.

Vandalisme

Veel hertenkampen hebben zo nu en dan te maken met vandalismeVandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren. Het verschijnsel is genoemd naar het volk van de Vandalen, dat onder andere Rome meermalen aanviel en daar verwoestingen aanrichtte. Tijdens de Franse Revolutie was abbé Grégoire de eerste die het woord vandalisme gebruikte voor onnodige vernielingen in de kerk.. Vooral houten onderdelen moeten het dan ontgelden. Ook roof en het verwonden van herten is een terugkerend probleem voor beheerders. Toezicht is daarom onontbeerlijk voor het voortbestaan. Bij vernielingen kan een reeks foto’s en tekeningen een prima steun zijn bij herstel1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik. en reconstructie van onderdelen van de hertenkamp. Het kan handig zijn om voor forse herstelwerkzaamheden1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik. de hertenkamp voor een beperkte periode te sluiten. Lawaai en onrust veroorzaken stress bij de herten. De kans is dan groot dat ze ontsnappen. Een goed omheind grasveld in de buurt kan in dit geval dienen om de herten kortstondig te huisvesten. Tijdelijke sluiting is ook aan te raden als de ondergrond moet herstellen1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik..

Aanpassingen

Houd bij aanpassingen het karakter van de hertenkamp helder voor ogen. Speeltoestellen, een winkel, een terras, een aanvullend schuurtje, andere soorten dieren en stenenHarde delfstof die niet smeedbaar, niet brandbaar en (vrijwel) niet in water oplosbaar is. Wordt in de bouwkunst gebruikt als houw-, breuk- of veldsteen. (Haslinghuis) paden doen hier afbreuk aan. Waak voor langzame verrommeling, ook bij goed bedoelde schenkingen in natura.

Nieuwe eigenaar

Als de eigenaar, zoals de gemeenteEen gemeente is een openbaar lichaam met zelfbestuur en bevoegdheid binnen een gebied kleiner dan dat van een provincie., de kosten voor onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren. en herstel1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik. niet meer kan of wil opbrengen, valt het te overwegen om de hertenkamp in een stichting onder te brengen. Vaak zijn er rond een hertenkamp veel betrokkenen die zich willen inzetten voor het behoud, beheer en onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren..

Omgevingsvergunning en subsidie

Voor het geheel of deels wijzigen of slopenSlopen: uitnemen van een omvangrijk deel van een constructie. van een rijksmonumentEen rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: 'beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet'. (Wikipedia), en voor het herstellen1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik. of gebruiken ervan op een manier waardoor het wordt ontsierd of waardoor de monumentale waardeDe waarde bepalen van -, zekere (genoemde) waarde toekennen aan. (Van Dale) in gevaarEen gevaar is een erkende oorzaak voor mogelijke schade. wordt gebracht, is een omgevingsvergunning vereist. Verkeerd herstel1. Weer tot een geheel maken door een onderdeel te vervangen of door wat gescheurd of gebroken is weer terug aan te zetten, of door iets anderszins weer in een goede staat te brengen. 2. Herstel van een vervallen gebouw (of wijk) omvat het opknapwerk dat het weer in een aanvaardbare toestand brengt voor verder gebruik. kan schadeSchade is de ongewenste verandering waardoor een object aan waarde verliest. Schade is vooral het gevolg van materiële veranderingen in het object, maar kan ook veroorzaakt worden door veranderingen in de bewaaromstandigheden of door het verlies van een immateriële eigenschap. toebrengen. De gemeenteEen gemeente is een openbaar lichaam met zelfbestuur en bevoegdheid binnen een gebied kleiner dan dat van een provincie. geeft aan of er in een concreet geval een omgevingsvergunning nodig is en beslist of zij deze verleent. Het onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren. van hertenkampen die rijksmonumentEen rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: 'beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet'. (Wikipedia) zijn komt in aanmerking voor subsidie in het kaderEen kader is het geheel van begrippen gebruikt bij de organisatie van informatie met betrekking tot collectiemanagement. van de instandhoudingsregeling.

Meer informatie

Zie ook deze artikelen


Hoort bij deze thema's


Specialist(en)


    Contact

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2021 om 12:52.