ICN-Kwaliteitseisen voor archieven, bibliotheken en musea: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 7 dec 2022 15:23RCEbot overleg bijdragen 9.255 bytes +9.255 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=ICN-Kwaliteitseisen voor archieven, bibliotheken en musea |Artikelsoort=Behoud en beheer |Introd...'