Metadata van digitale objecten - preserverings metadata: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 24 jan 2023 09:34RCEbot overleg bijdragen 6.238 bytes +6.238 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Metadata van digitale objecten - preserverings metadata |Artikelsoort=Behoud en beheer |Introduc...'