Metadata van digitale objecten - structurele metadata

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 15 aug 2023 om 03:03
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Introductie

Leg de interne structuur en de relaties tussen de onderdelen van een digitaal object vast.

Tekening van een man met tussen hem een aantal IT gegevens

Wat verstaan we onder structurele metadata?

Structurele metadata kunnen worden omschreven als de metadata die nodig zijn om de interne structuur en de relaties van alle onderdelen van een digitaal object vast te leggen. Deze categorie metadata omvat bijvoorbeeld informatie over:

  • De samenstelling van de onderdelen van een digitaal object;
  • De relatie tussen de onderdelen van het digitale object (bijvoorbeeld in containers, folders of packages).

De METS metadatastandaard kan worden gebruikt om de structurele metadata te documenteren.

Deze metadata kunnen bijvoorbeeld informatie bevatten over de wijze waarop een digitaal object op moment van creatie is opgebouwd (bijvoorbeeld tijdens het digitaliseringsproces).

Beeld en Geluid heeft in het Immix Metadatamodel voor de AV-collecties, gebaseerd op het FRBR model van de IFLA (Functional Requirements for Bibliographical Records), de structuur en de relaties vastgelegd van en tussen series objecten (REEKS), de onderliggende afzonderlijke objecten (EXPRESSIES), de onderscheiden items daarbinnen (SELECTIES) en de tijdcodes op de (digitale) drager (POSITIE).

Wat is het risico als we verzuimen om structurele metadata vast te leggen?

Structurele metadata zijn essentieel om (alle onderdelen van) een digitaal object correct te kunnen reproduceren. Zonder structurele metadata kan er geen correcte representatie van een digitaal object plaatsvinden en komt de authenticiteit en betrouwbaarheid van het digitaal archief in het geding.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Beschikt onze organisatie over een schema/model voor structurele metadata?

Hoe verwoorden andere instellingen structurele metadata?

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft een normatieve beschrijving van de te bewaren metadata (informatie over relaties tussen en informatie over informatieobjecten). Deze beschrijving heeft de vorm van een metadatamodel dat is gebaseerd op de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie.

De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de uitwerking van NEN-ISO 23081 voor gebruik binnen de Nederlandse overheid en vormt het kader voor alle systemen waarin of waarmee informatie wordt beheerd. De Richtlijn kan beschouwd worden als een metagegevensschema zoals vermeld in artikel 19 van de Archiefregeling.

De Richtlijn is verder uitgewerkt in generieke toepassingsprofielen: het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid en het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden(TMLO). Beide profielen bevatten nadere afspraken over onder andere semantiek en verplichtingen die voor overheden, centraal of decentraal, van toepassing zijn.

Preservation Policy Nationaal Archief

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 aug 2023 om 03:03.