Monitoring van bewegingen in gebouwen in Groningen: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

8 mei 2024

  • huidigvorige 03:018 mei 2024 03:01RCEbot overleg bijdragen 21.013 bytes +21.013 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Monitoring van seismische bewegingen in gebouwen in Groningen in relatie tot schade |Artikelsoort=Behoud en beheer |Introductie=Aan historische gebouwen kan constructieve schade ontstaan, zeker in Groningen waar zich extra trillingen voordoen door geïnduceerde aardbevingen. Om op een passende en effectieve manier in te kunnen grijpen moet vooraf een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van...'