Monumenten/14202: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

19 dec 2023

28 okt 2023

  • huidigvorige 02:0128 okt 2023 02:01RCEbot overleg bijdragen 4.549 bytes +4.549 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=14202 |Plaatsnaam=Dussen |Adres=Binnen 1 |Naam monument=Kasteel-Raadhuis |Introductie=Omgracht,...'