Monumenten/15771: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

19 dec 2023

14 dec 2023

4 dec 2023

  • huidigvorige 04:014 dec 2023 04:01RCEbot overleg bijdragen 3.588 bytes +3.588 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=15771 |Complex=Nee |Plaatsnaam=Franeker |Adres=Voorstraat 2 |Naam monument=Cammingha- of Sjaerd...'