Monumenten/16065: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

19 dec 2023

1 nov 2023

  • huidigvorige 04:001 nov 2023 04:00RCEbot overleg bijdragen 2.300 bytes +2.300 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=16065 |Plaatsnaam=Ulft |Adres=Wesenthorstlaan 1 |Naam monument=De Wezenthorst |Introductie=U-vo...'