Monumenten/18802: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

19 dec 2023

8 nov 2023

  • huidigvorige 03:028 nov 2023 03:02RCEbot overleg bijdragen 3.561 bytes +3.561 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=18802 |Plaatsnaam=Lottum |Adres=Kaldenbroek 1 |Naam monument=Huis Caldenbroek |Introductie=Laat...'