Monumenten/27713: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

5 mrt 2024

  • huidigvorige 04:015 mrt 2024 04:01RCEbot overleg bijdragen 4.254 bytes +4.254 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=27713 |Complex=Nee |Plaatsnaam=Maastricht |Adres=Vrijthof 36 |Naam monument=De Groote Sociëteit |Introductie=Voormalig woonhuis, in verschillende stappen verbouwd tot sociëteitsgebouw. De Société de Maestricht werd opgericht op 1 oktober 1760 met een lijst van 52 oprichters, aangevoerd door de gouverneur van Maastricht, Hobbe baron van Aylva. Al in 1762 bleek de toevoeging Grande of Groot...'