Monumenten/499273: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

21 feb 2024

20 feb 2024

  • huidigvorige 04:0020 feb 2024 04:00RCEbot overleg bijdragen 2.615 bytes +2.615 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=499273 |Complex=Nee |Plaatsnaam=Opeinde |Adres=Kommisjewei 25 |Naam monument=Hersteld Gereformeerde Kerk |Introductie=De volgens de principes van centraalbouw ontworpen hervormde kerk met klokkentoren en traptoren uit 1908 is naar ontwerp van Wolter te Riele Gzn. (1867-1937) uit Deventer, uitgevoerd in een stijl die getypeerd kan worden als een heroriëntatie op historische architectuurelemen...'