Monumenten/522161: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

28 mrt 2024

  • huidigvorige 15:1428 mrt 2024 15:14RCEbot overleg bijdragen 4.421 bytes +1 Geen bewerkingssamenvatting
  • huidigvorige 11:4528 mrt 2024 11:45RCEbot overleg bijdragen 4.420 bytes +4.420 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=522161 |Complex=Nee |Plaatsnaam=Anloo |Adres=Anloo/Schipborg/Borgweg/Strubben/Kniphorstbos |Naam monument= |Introductie=Terrein met daarin sporen uit het laat-paleolithicum tot en met de late middeleeuwen zoals een viertal hunebedden (waaronder twee geheel ontmantelde exemplaren), enkele urnenvelden, een groot aantal grafheuvels, zeer brede bundels parallel verlopende karrensporen en middele...'