Monumenten/8859: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

19 dec 2023

20 okt 2023

  • huidigvorige 02:0020 okt 2023 02:00RCEbot overleg bijdragen 1.903 bytes +1.903 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=8859 |Plaatsnaam=Mill |Adres=Tongelaar 12 |Naam monument=Tongelaar |Introductie=Laatmiddeleeuws...'