Monumenten/8933: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

19 dec 2023

19 okt 2023

  • huidigvorige 03:0119 okt 2023 03:01RCEbot overleg bijdragen 3.153 bytes +3.153 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=8933 |Plaatsnaam=Bemmel |Adres=Kinkelenburglaan 2 |Naam monument=Brugdijk |Introductie=Laatmidd...'