Omgevingsvergunning voor gebouwde en aangelegde rijksmonumenten (Omgevingswet): versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 17 aug 2022 13:28RCEbot overleg bijdragen 29.159 bytes +29.159 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Omgevingsvergunning - gebouwde en aangelegde rijksmonumenten (Omgevingswet) |Artikelsoort=Wetten...'