Oppervlaktevuil reinigen van schilderingen: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 okt 2023

5 apr 2023

  • huidigvorige 14:225 apr 2023 14:22RCEbot overleg bijdragen 4.007 bytes +4.007 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Oppervlaktevuil reinigen van schilderingen |Artikelsoort=Collectie |Introductie=Geschilderde afw...'