Regnault in het Stedelijk Museum Amsterdam

Introductie

Pierre Alexandre Regnault (1868-1954) was een verffabrikant die in de jaren 30 een verzameling vroeg 20e eeuwse kunst opbouwde.

De violist van Chagall
De violist van Chagall

Sterke expressie

Zijn voorkeur ging uit naar werken met een sterke expressie in kleurKleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld. en compositie. Belangrijke topstukken in zijn collectie zijn werken van Marc Chagall (1887-1985): De violist, Zelfportret met zeven vingers en Zwangerschap. Vanaf 1914 gaf Regnault een deel van zijn collectie in bruikleen aan het Stedelijk Museum Amsterdam. Toen de kunsthandel herstelde van de beurskrach eind jaren 20 kocht Regnault werken van Picasso, Modigliani en Georges Braque.

Langdurige relatie

Als resultaatEen concreet product of dienst waarvan helder is als het gereed is. Een resul­ taat is altijd concreet aanwijsbaar (zelfstandig naamwoord). Voorbeelden zijn: wet, vergunning, regeling, opgeleverd systeem, een twintigtal interviews. van zijn langdurige relatie met het Stedelijk Museum Amsterdam schonk Regnault in 1953 35 schilderijen en 2 beelden aan de Staat. Dit deed hij onder de voorwaarde dat de werken gedurende 30 jaar permanent zouden worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Na zijn dood in 1954 werd de rest van zijn collectie door de familie geveild. Voorafgaand aan de veiling hebben het ministerie van OK&W, de gemeenteEen gemeente is een openbaar lichaam met zelfbestuur en bevoegdheid binnen een gebied kleiner dan dat van een provincie. Amsterdam en het Stedelijk Museum nog een aantal werken aangekocht. Hieronder waren werken van Marc Chagall, Wassilly Kandinsky en James Ensor.

Vaste opstelling

De collectie Regnault wordt nog altijd in het Stedelijk Museum beheerd en een aantal werken is te zien in de vaste opstelling.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2021 om 13:24.