Standaarden voor digitale objecten - metadata standaarden

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 24 jan 2023 om 09:40 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Standaarden voor digitale objecten - metadata standaarden |Artikelsoort=Behoud en beheer |Introd...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Introductie

Beschrijf of (internationale) metadatastandaarden worden gebruikt en zo ja, welke.

Tekening van vier mensen, hand in hand

Welke metadatastandaarden bestaan er?

Er zijn verschillende standaarden voor verschillende typen metadata en verschillende domeinen. Voor beschrijvende metadata zijn er bijvoorbeeld de standaarden MODS en Dublin Core. Voor preserveringsmetadata bestaan bijvoorbeeld PREMIS en MIX.

Duurzame toegang wordt makkelijker te garanderen als je de inhoud en metadata samen kunt voegen in een enkel pakket met een duidelijke structuur. Structurele metadata leggen de interne structuur en de relaties tussen bestanden en bestandsonderdelen vast. De standaard METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) doet precies dat.

Voor overheidsinformatie is het vastleggen van metadata verankerd in archiefwet- en regelgeving. Overheidsorganisaties dienen daarbij een metagegevensschema vast te leggen zoals bedoeld in NEN-ISO 23081-1.

Wat is het risico als we verzuimen om metadatastandaarden te gebruiken?

Als een organisatie verzuimt om geldende metadatastandaarden te gebruiken, dan gaat dit ten koste van de toegankelijkheid en uitwisseling van digitale objecten met andere instellingen. Door metadatastandaarden te gebruiken vergroot een digitaal archief haar bruikbaarheid.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Heeft onze organisatie vastgesteld welke metadata nodig is voor het lange termijn behoud van iedere afzonderlijke collectie?
  • Gebruikt onze organisatie een metadatastandaard gericht op duurzame toegang tot digitaal materiaal?
  • Hoe blijven wij op de hoogte van eventuele veranderingen in een metadatastandaard?
  • Dragen wij bij aan de ontwikkeling van metadatastandaarden?

Hoe verwoorden andere instellingen metadata standaarden voor digitale objecten?

Beeld en Geluid

The Sound and Vision PMD has been developed to conform to PREMIS (Preservation Metadata Implementation Strategy) an international metadata standard designed to support the preservation and long-term sustainability of digital objects. The current conformance level is 1: the NISV preservation metadata can be mapped to PREMIS. In a later stage it will be decided if and how to implement PREMIS level 2

Digital Preservation Strategy Beeld en Geluid

Koninklijke Bibliotheek

Beschrijvende metadata

De KB hanteert binnen de context van haar e-Depot de MODS-standaard voor het standaardiseren of normaliseren van de aangeleverde beschrijvende metadata tot een algemeen, binnen het hele e-Depot geldend formaat, voor alle materiaaltypen. MODS is een van de officieel aanbevolen standaarden voor gebruik in de descriptive metadata section binnen METS. Daarnaast is MODS in bibliotheken een wijdverbreid gebruikte standaard.

Preserveringsmetadata

De KB volgt het PREMIS-model en werkt met een eigen premis application profile waarin de volledige interpretatie van het PREMIS-model is vastgelegd, toegesneden op het bewaren van de collectie, zodat deze aansluit bij andere werkprocessen van de KB (bijvoorbeeld aansluiting bij het RDA-model). De events leggen we vast ten behoeve van de authenticiteit (zie ook pagina 5). De KB kan deze gegevens beschikbaar stellen aan haar designated communities. Dit beleid verzekert ons van een betere exit-strategie omdat we een logging van het archief hebben, die we kunnen voortzetten in een volgende versie van het preserveringsysteem. Structurele metadataHet beleid van de KB is erop gericht om de aangeleverde digitale objecten in tact te laten. De KB creëert een AIP-manifest, gebaseerd op wat wordt aangeleverd en hiervoor gebruiken we METS als standaard en de bijbehorende bestanden zoals we die van de leverancier hebben ontvangen

Preserveringsbeleid Koninklijke Bibliotheek

Nationaal Archief

Beschrijving metadata

Metadata is informatie over relaties tussen en informatie over informatieobjecten. Het Nationaal Archief heeft een normatieve beschrijving van de te bewaren metadata. Deze beschrijving heeft de vorm van een metadatamodel, dat is gebaseerd op de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie.

Metagegevensschema en metagegevens (art. 19 AR)

  1. De zorgdrager legt een metagegevensschema als bedoeld in NEN-ISO 23081:2006 vast.
  2. De zorgdrager koppelt aan archiefbescheiden metagegevens aan de hand waarvan te allen tijde de aspecten, bedoeld in artikel 17, kunnen worden herleid.

Preservation Policy Nationaal Archief

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jan 2023 om 09:40.