Tegels van Lambert van Meerten

Introductie

De Delftse industrieel Lambert van Meerten liet in de periode 1891-1893 een nieuw woonhuis bouwen aan de Oude Delft 199.

G. Sytses, Tegeltableau blauw beschilderd met zeegezicht, keramiek, tegel, 51 x 78 centimeter, Inventarisnummer LM01165
G. Sytses, Tegeltableau blauw beschilderd met zeegezicht, keramiek, tegelGebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren., 51 x 78 centimeterEen centimeter (cm) is een lengte van 0,01 meter = 10 mm. Centi komt van het Latijnse woord 'centum', honderd. De centimeter is de gebruikelijke eenheid voor metingen in huiselijke omstandigheden, bijvoorbeeld lichaamslengte, afmetingen van meubels, kleding enzovoort. In technische tekeningen wordt liever de millimeter gebruikt., Inventarisnummer LM01165

Renaissancestijl

Het huis werd opgetrokken in renaissancestijl, naar ontwerpen van Adolf Le Comte, Jan Schouten, Leonard Couvée en G. van de Bergen. Voor de inrichting werden bouwfragmenten, tegelsGebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren., Delfts aardewerkAardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur. en Oosters porselein, Venetiaans en Duits glasGlas is de verzamelnaam voor hard, doorzichtig, niet kristallijn materiaal, bereid uit gesmolten zand, kalk en soda (natriumcarbonaat) of potas (kaliumcarbonaat). Met 'niet kristallijn' wordt bedoeld dat glas een gestolde vloeistof is., meubilairMeubilair is een verzamelnaam voor allerhande meubels die worden gebruikt in en om het huis, een kasteel of een kerk. (Wikipedia), wapensEen wapen is een stuk gereedschap dat gebruikt wordt om mensen, dieren of voorwerpen te verwonden/beschadigen of te doden. Het kan gebruikt worden als aanvals- of verdedigingsmiddel. (Wikipedia), boeken en schilderijen bijeengebracht. Van Meerten, Le Comte en Schouten wilden met de verzamelde voorwerpen de kunstzin en smaak ontwikkelen en belangstelling kweken voor de nieuwe kunstnijverheid in hun eigen tijd. Het huis was daarom mede bedoeld als studiecentrum.

Familiebedrijf

Het familiebedrijf van Van Meerten ging in 1902 failliet. Het huis met wat inboedel werd veilig gesteld door toedoen van Schouten, de Gemeente Delft en de daartoe opgerichte vereniging Huis Oud Holland. In 1907 werd het Huis Oud Holland officieel overgedragen aan het Rijk.

Museum

Onder de eerste directeur Adolf Le Comte ging het huis in 1909 als museum open. Le Comte legde de basis voor de huidige verzameling. Hij stond ook aan de basis van het vernieuwingsaardewerk van De Porceleyne Fles, waarvan de Rijksdienst een deelcollectie bezit. De volgende directeur Ida Peelen kocht in 1920 de aanzienlijke tegelcollectie van Jan Schouten (circa 1100 objecten). De collectie van het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten in Delft is eigendom van het Rijk. Sinds 1987 is het gebouw in beheer van de Gemeente Delft.

Tegels

Een aantal wandenWeinig zware afscheiding tussen vertrekken en andere woonruimten onderling en ook tussen deze en de buitenruimte. Primitieve wanden zijn gevonden van vlechtwerk, dichtgemaakt met koemest, leem, plaggen e.d.. Later meestal van hout of van gepleisterde tengels en riet ( Brabantse wand). Als de wand van zwaar steenachtig materiaal is gemaakt, noemt men hem liever muur. In het interieur geeft men echter ook aan de behangen, bespannen of betimmerde muur de naam wand. (Haslinghuis) van het museum is met tegelsGebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren. behangen. Een grote studiecollectie geeft een goed overzicht van de geschiedenis en productieProductie is het toevoegen van waarde, gebruikswaarde en of emotionele waarde, door het veranderen of bewust niet veranderen van de fysieke toestand van producten om daarmee voor de mens de gewenste eigenschappen (of perceptie van die eigenschappen) te verkrijgen of te behouden. Wanneer in de productie de fysieke toestand, verschijningsvorm, van een product wordt veranderd verkrijgt het product ook andere eigenschappen. Er is een directe relatie tussen toestand en eigenschappen van een product. Het begrip productiviteit is afgeleid van dit begrip productie. van de tegelGebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren. in de Noordelijke Nederlanden in de 16e tot en met de 19e eeuw. In totaal zijn er in het museum 2044 tegelsGebakken plak klei, al dan niet geglazuurd. Op de tegel kan een voorstelling of een tekst ingebakken zijn. Ook een reliëf kan de tegel sieren..

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 okt 2021 om 03:09.