Natuurwetenschappelijke archeologische onderzoekstechnieken

Monstername - foto Hannes Grobe/AWI - Eigen werk CC BY-SA 2.5 wikicommons
Monstername - foto Hannes Grobe/AWI - Eigen werk CC BY-SA 2.5 wikicommons
Deze factsheets gaan over natuurwetenschappelijk archeologische onderzoeksmethoden en -techniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)"

). Ze zijn bedoeld voor schrijvers van onderzoeksopdrachten, archeologen die onderzoek uitvoeren en belangstellenden.


In steeds twee A4 wordt aangegeven wat de methode inhoudt, wat je er mee kunt, hoe monstersEen monster is een stukje van een voorwerp dat eraf is genomen voor onderzoek, analyse of voor het archief. Men moet erop letten dat het monster representatief is voor het materiaal dat men wil onderzoeken. (Conservation Dictionary) genomen moeten worden, hoe je de uitkomsten interpreteert en waar je nadere informatie over de methode of techniek kunt vinden.

Artikelen in dit thema

... meer resultaten

Meer informatie

Zie ook deze thema's


   Specialist(en)


    Contact

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 nov 2020 om 16:05.