Toegang tot digitaal materiaal - dissemination information package (DIP): versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 24 jan 2023 09:41RCEbot overleg bijdragen 7.482 bytes +7.482 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Toegang tot digitaal materiaal - dissemination information package (DIP) |Artikelsoort=Behoud en...'