Toevalsvondsten onderwatererfgoed

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 22 jun 2022 om 15:52
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Introductie

Wrakken en lading van schepen en vliegtuigen zijn waardevolle bronnen voor onze beleving en kennis van de Nederlandse geschiedenis. Dat kunnen wrakken uit de zeventiende eeuw zijn, maar ook wrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Zij vormen ons cultureel erfgoed. Kijken mag, aankomen niet. Opgraven of verplaatsen zonder certificaat is verboden. Mocht u bij toeval een vondst doen, bijvoorbeeld in een visnet, dan moet u deze vondst melden.

Foto van een scheepsbel of -klok, onversierd, mogelijk een tafelbel, steel of oog bovenop is weggebroken
Kleine bronzen bel of klok, onversierd, mogelijk een tafelbel, foto: RCE, [MA]BZN2-734
Foto van een bronzen kanon
Bronzen kanon, 24 ponder; met opschrift, foto: RCE, [MA]DW2-1-2
Foto van gerestaureerde baardmankruik met 1 oor, afgedraaide voet, geel-grijs steengoed met iets bruine glazuurstippen, een rozet op de buik en een vrij sterk gestileerde baardman
Gerestaureerde baardmankruik met 1 oor, foto: RCE, [MA]Z1954-V52

Meldingsplicht

Erfgoedwet

Erfgoedwet artikel 5.10, lid 1 – Meldingsplicht bij toevalsvondst:

"Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij Onze Minister. "

Waar melden

De melding wordt gedaan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) via het vondstmeldingformulier.

Het melden van vondsten is heel waardevol voor archeologen. De vondst moet daarom 6 maanden beschikbaar blijven voor wetenschappelijk onderzoek.

Welk gebied?

De Erfgoedwet is van toepassing in de Nederlandse territoriale zee én de aansluitende zonde, dus tot 24 zeemijl gerekend vanaf de laagwaterlijn langs de Nederlandse kust.

Economisch delict

Niet voldoen aan de meldplicht is een economisch delict. Indien opzettelijk begaan, is dit een misdrijf waar een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete op staat.[1]

Eigendom

Naast de meldplicht voor de Erfgoedwet is op toevalsvondsten de reguliere wetgeving voor gevonden voorwerpen van toepassing. Om de eigendom te kunnen krijgen van een vondst, is het belangrijk dat u de vondst daarom ook aangeeft bij een gemeente. Een eventuele eigenaar kan de vondst vervolgens opeisen. De vinder heeft dan recht op een onkostenvergoeding en een redelijke beloning. Meldt niemand zich als eigenaar, dan mag de vinder de vondst over het algemeen zelf houden.[2]

Voorbeelden

Van sommige vondsten is de eigenaar al bekend. Enkele voorbeelden:

  • Scheepswrakken en lading van de Admiraliteiten, de West-Indische Compagnie (WIC) en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zijn eigendom van de Nederlandse Staat.
  • Oorlogsschepen en oorlogsvliegtuigen blijven eigendom van de vlaggenstaat.

De vondst mag dan ook direct aan de eigenaar worden teruggegeven.

Als u zich de vondsten toe-eigent die een eigenaar hebben, wordt dat gezien als verduistering. Bij verkoop kan de koper zich schuldig maken aan heling. Dit zijn misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht.

Twijfelt u wat te doen met een vondst?

Vraag de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed: 070 4124012 of info@inspectie-oe.nl.

Lees verder

Meer informatie over archeologie onder water? Kijk op de websites van de

Via de website van de RCE is het vondstmeldingformulier te benaderen.

Voor invoerverplichtingen (artikel 139 Douanewetboek van de Unie) neemt u contact op met de Douane.

Dit artikel is een samenwerking tussen Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

  1. Wet op de economische delicten 1a, onder 2°)
  2. Burgerlijk Wetboek Boek 5 Titel 1

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 jun 2022 om 15:52.