Verklaring tot Behoud van Agrarisch Erfgoed in Nederland

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 10 feb 2024 om 04:00
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Introductie

Verklaring tot Behoud van Agrarisch Erfgoed in Nederland.

Ook wel: "Verklaring van Deventer".

Stemmende mensen in een theater
Stemming over de Verklaring van Deventer

Deze verklaring werd unaniem aangenomen op de themamiddag over roerend agrarisch erfgoed op 12 oktober 2023 in Deventer.

De verklaring luidt als volgt:

1. De deelnemers aan de bijeenkomst constateren dat: (probleemstelling)

 • De landbouw belangrijk was en is voor de economische en sociale geschiedenis van ons land en belangrijk was en is voor de vorming van ons cultuurlandschap.
 • Agrarisch erfgoed de historische representatie vormt van een brede bedrijfstak die behalve verschillende typen landbouw ook de input, output, handel, transport en dienstverlening omvat.
 • Kennis van agrarisch erfgoed van belang is om ons land te kunnen begrijpen, en dat deze kennis in snel tempo verloren gaat.
 • Zorg voor agrarisch erfgoed doorgaans benaderd wordt vanuit de afzonderlijke erfgoeddomeinen (onroerend, roerend, cultuurlandschap en immaterieel erfgoed) en dat dwarsverbanden tussen deze domeinen maar moeizaam tot stand komen.
 • Er te weinig kennisuitwisseling plaatsvindt tussen beheerders, eigenaren en professionele erfgoedorganisaties op het gebied van roerend agrarisch erfgoed.
 • Een overzicht van het roerend agrarisch erfgoed in Nederland ontbreekt en dat mede daardoor onduidelijk is of er lacunes zijn en dat onvoldoende duidelijk is wat (op nationaal niveau) belangrijk is.
 • Conditieverval en verlies dreigt voor diverse verzamelingen van historische landbouwmachines.

2. De deelnemers aan de bijeenkomst (oplossing)

 • Denken dat kennis over de geschiedenis van de landbouw gebruikt kan worden in de actuele landbouwtransitie en vragen hier aandacht voor.
  (De nieuwe kringlooplandbouw maakt minder gebruikt van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Hierdoor neemt de aandacht van mechanische onkruidbestrijding toe. De historische schoffelmachine, de spitmachine (cultivator) en de eg kunnen, gekoppeld aan moderne technieken voor bijvoorbeeld onkruidherkenning, als inspiratie dienen voor moderne machines. Eén zo’n voorbeeld is aardappellooftrekken i.p.v. het aardappelloof doodspuiten. Voorts, door vernatting van het land is behoefte aan minder zware landbouwmachines. Daarbij kan gekeken worden naar de veel lichtere historische machines.)
 • Roepen erfgoedbeheerders op om agrarisch erfgoed méér integraal te benaderen zodat rijkere betekenislagen kunnen worden ontsloten en het belang van agrarisch erfgoed beter zichtbaar wordt.
 • Hebben behoefte aan een definiëring van wat agrarisch erfgoed is en roepen professionele erfgoedorganisaties op om hiervoor met een voorstel te komen.
 • Roepen erfgoedbeheerders en -professionals op om samen te werken aan overzichten van roerend agrarisch erfgoed die een basis vormen voor het maken van keuzes t.a.v. het beheer, de waardering en het behoud ervan.
 • Roepen erfgoedbeheerders en -professional op om te komen tot een samenwerkend (internationaal) netwerk roerend agrarisch erfgoed waarin ze kunnen participeren middels deelname aan bijeenkomsten en/of zich actief in te zetten voor het fysieke behoud van roerend agrarisch erfgoed.
 • Roepen beheerders op om collecties roerend agrarisch erfgoed te digitaliseren en online toegankelijk te maken overeenkomstig de uitgangspunten van Nationale Digitale Strategie.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 10 feb 2024 om 04:00.